Pogoda na cały lipiec 2024. Aura może zaskoczyć. Silne burze, fale upałów powyżej 30°C i noce tropikalne. Gradobicia, powodzie błyskawiczne i niszczący wiatr

Pogoda na cały lipiec 2024 r. Wiemy, jaki czeka nas trend w pogodzie na drugi miesiąc meteorologicznego lata.

Burzowy i ciepły lipiec 2024 r.

Wygląda na to, że lipiec 2024 r. w całym kraju przyniesie średnią miesięczną temperaturę powietrza najprawdopodobniej powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Natomiast miesięczna suma opadów atmosferycznych w całej Polsce powinna zawierać się w zakresie normy wieloletniej. Temperatura w skali miesięcznej powinna być wyższa o średnio 1-2.5°C.

Prognoza anomalii temperatury na lipiec 2024 r. według modelu CFSv2 dla Europy i obszarów przyległych

ciepła i burzowa pogoda w licu 2024 r.
Ciepła i burzowa pogoda w kraju

Możliwe są fale upałów w kraju

Zerknijmy także na prognozy amerykańskiego modelu klimatycznego CanSIPS na lipiec 2024. Widzimy, że na przeważającym obszarze Polski temperatura powinna być powyżej normy wieloletniej. Najdłuższe okresy gorąca są prawdopodobne zwłaszcza na południu i w centrum oraz okresami na zachodzie kraju. Jednak należy pamiętać, że poniższa grafika obrazuje nam prawdopodobny trend w temperaturze przez około 40-70% czasu. Amerykański model klimatyczny wskazuje, że najczęściej bardzo ciepłe powietrze docierać będzie do południowej i zachodniej oraz częściowo centralnej części Polski.

Pogoda długoterminowa wskazuje bardzo ciepły lipiec 2024 r.

Prognoza ta ukazuje nam uśrednione wartości dla całego miesiąca, zatem poszczególne tygodnie mogą przynosić znaczne odchylenie temperatury od normy wieloletniej. Okresowo niższe temperatury są możliwe w momencie spływu powietrza np. polarno morskiego znad Atlantyku Północnego, przerywając fale wysokich temperatur, a nawet uporczywe groźne upały w Polsce. Co istotne to fakt, że pogoda długoterminowa wskazuje na wyraźną przewagę dni gorących, a nawet upalnych. Nie da się jednak określić ile ich, wystąpi oraz jakie dokładnie będą wartości na termometrach w kraju z uwagi na odległy termin.

Prognoza orientacyjna odchylenia temperatury na lipiec 2024 r. według modelu CanSIPS dla Europy i obszarów przyległych

ciepła i burzowa aura w Polsce
Ciepła i burzowa pogoda w Polsce

Groźna pogoda w Polsce

Niewykluczone, że w lipcu 2024 dni gorących, jak i też upalnych powinno być znacznie więcej niż w czerwcu 2024. Prawdopodobne są nawet dłuższe, nieprzyjemne fale upałów przy wysokiej wilgotności powietrza, powodując uczucie parności. Zakończone mogą być te fale upałów gwałtownymi burzami. Generalnie jednak w lipcu dominować mają burze w warunkach słabego przepływu mas powietrza, tworzące się na lokalnych strefach zbieżności wiatru. Dlatego ryzyko zalań i podtopień będzie wyraźnie podwyższone.

Zobacz też: Pogoda na środę 12 czerwca 2024. Wyż nad Polską.

Prognozowana anomalia ciśnienia na lipiec 2024 r. według modelu CanSIPS dla Europy i obszarów przyległych

Gwałtowne burze w kraju
Pogoda niżowa może dominować w lipcu 2024 r, co wynikać ma z oddziaływania obszaru obniżonego ciśnienia, głównie w formie słabogradientowej

Silne burze i groźna aura

Model CFS sygnalizuje, że przez przeważający okres czasu Polska będziemy najprawdopodobniej w słabogradientowych polach podwyższonego ciśnienia, a czasem również lekko obniżonego ciśnienia. Oznacza to, że najczęściej w lipcu 2024 r. panować może niewielka różnica ciśnienia, dlatego też przepływ będzie na ogół słaby. Niewykluczone, że najczęstsze staną się burze termiczne, zwane również wewnątrzmasowymi. Komórki burzowe te okażą się punktowe i miejscami gwałtowne, co może prowadzić do szkód. Głównym zagrożeniem okażą się zalania, a nawet powodzie błyskawiczne, co w warunkach słabego przepływu mas powietrza może być częstym, lecz lokalnym zjawiskiem. Czasem będzie tak, że przez 1-2 miejscowości przejdzie silna burza pulsacyjna, gdy w sąsiednich miejscowościach świecić powinno słońce. Zdarzą się jednak groźne incydenty z opadami dużego gradu powyżej 2-3 cm, ulewami, licznymi wyładowaniami, a nawet pojedynczymi tornadami. Szczególnie na silnych przyziemnych strefach zbieżności wiatru przed frontami chłodnymi, jak i też w zasięgu falujących frontów atmosferycznych. Pogodę długoterminową będziemy weryfikować w kolejnych tygodniach.

Pogoda długoterminowa. Prognoza anomalii temperatury na lipiec 2024 r. według modelu ECMWF dla Europy i obszarów przyległych

prognoza pogody na lipiec 2024 r.
Prognoza dlugoterminowa wskazuje ciepły i burzowy lipiec 2024 r.

Co należy podkreślić to fakt, że prognozy anomalii opadów są jednym z najsłabszych elementów prognoz długoterminowych. Widzimy, że ostatnia aktualizacja sugeruje najwięcej opadów w centrum oraz na wschodzie, najmniej na zachodzie i północy. Tylko należy mieć jednak na uwadze to, że pogoda długoterminowa ma charakter orientacyjny i ukazuje nam tylko uśrednione wartości dla całego miesiąca. Przeważać mają opady o charakterze konwekcyjnym, które są lokalne i nierównomierne, znacznie rzadziej prognozowane są wielkoskalowe. Częste burze będą okresami powodować szkody. Spodziewane są również dni ze stabilną pogodą za sprawą silnej blokady antycyklonalnej, jaka okresami może mieć miejsce.

Prognozowana anomalia opadów na lipiec 2024 r. według modelu CFS

pogoda na lipiec 2024 r.
Prognoza długoterminowa zróżnicowana w kontekście opadów

Należy pamiętać. Prognozy sezonowe mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. Wkrótce podamy bardziej precyzyjne wyliczenia w oparciu o zaktualizowane modele europejskie i amerykańskie.

Źródło: tropicaltidbits.com, NOAA