Pogoda długoterminowa na 16 dni. Będzie późny wrześniowy upał do 30°C. Potem temperatury runą w dół, będą burze gradowe w Polsce

Pogoda długoterminowa na 16 dni. Prognozowany późny wrześniowy upał, lecz fali upałów już nie będzie. Następnie temperatury w pierwszych dniach jesieni wyraźnie spadną, lecz generalnie dramatu nie powinno być. Najgorętszy okres września już za nami, lecz wiele wskazuje, że pierwszy miesiąc meteorologicznej jesieni zapisze się jako rekordowy ciepły.

Zaskakuje pogoda we wrześniu 2023 r.

Dobiegający końca tydzień był w Polsce bardzo ciepły, gdyż powszechne okazały się dni gorące, jak i też pojedyncze dni upalne. Co istotne przerwana została blokada wyżowa w okolicach drugiej części mijającego tygodnia i pojawiły się po blisko 10 dniach opady atmosferyczne i burze. Jednak ochłodzenie nie było długotrwałe i głębokie. Już w sobotę rozpoczynał się napływ bardzo ciepłej masy powietrza z kierunków południowych i odsunięta została chłodniejsza masa polarna z północnego-zachodu.

Pierwsza połowa września 2023 r. zgodnie z naszymi przewidywaniami zapisała się jako bardzo ciepła i średnia obszarowa anomalia temperatury przekroczyła 3°C, mając na uwadze okres bazowy 1991-2020 r. Najcieplejszym województwem jest lubuskie, gdzie anomalia przekracza 4°C.

Temperatura maksymalna, 16.09.2023 – 08:00-20:00 czasu urzędowego w Polsce na stacjach IMGW-PIB

ochłodzenie w Polsce
Słubice były wczoraj najcieplejsze. Mapa: CMM IMGW

Suchy i bardzo ciepły wrzesień 2023 r.

Tegoroczny wrzesień 2023 r. do końca będzie szokował notowanymi wartościami na termometrach i ma bardzo duże szanse zapisać się jako najcieplejszy w historii pomiarów meteorologicznych na ziemiach polskich. Przymrozki mimo drugiej połowy miesiąca meteorologicznej jesieni są rzadkością i nie były jeszcze notowane na stacjach pomiarowych IMGW przy gruncie, lecz lokalnie w czasie krótkotrwałej ostatniej adwekcji chłodu i dominacji wyżu z pewnością wystąpiły, o czym informowaliśmy wczoraj na łamach naszego portalu.

Zobacz: Przymrozek pojawił się w Polsce. Blisko -1.5°C o świcie. Wiemy, gdzie było najzimniej ubiegłej nocy i o poranku

Będzie zmiana trendu w pogodzie pod koniec miesiąca

Ilość opadów w mijającym miesiącu jest poniżej normy wieloletniej i do końca września sytuacja niewiele się zmieni. Dla porównania sierpień 2023 r. był bardzo wilgotnym miesiącem z częstymi opadami konwekcyjnymi, jak i też lokalnymi gwałtownymi burzami. Na niektórych stacjach synoptycznych IMGW-PIB sumy opadowe okazały się kilkukrotnie wyższe, niż średnia wieloletnia dla ostatniego miesiąca meteorologicznego lata.

Przechodzenie aktywnych zatok, frontów i opadów atmosferycznych, jak i też burz w następnych tygodniach będzie rzadsze względem lat ubiegłym, aczkolwiek dynamiczne wymiany mas powietrza mogą mieć miejsce, prowadząc okresowo do wystąpienia groźniejszych zjawisk atmosferycznych, kwalifikując się nawet na wydanie ostrzeżeń meteorologicznych przez synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego.

Wrzesień 2023 r. może zapisać się jako najcieplejszy w historii pomiarów meteorologicznych

Tegoroczny wrzesień rozpieszcza nas i jest bardzo ciepły, sprzyjając pracom porządkowym i wypoczynkowi na świeżym powietrzu oraz wykorzystywaniu zaległego urlopu. Mamy wyraźną przewagę wyjątkowo gorących mas powietrza, dlatego tak powszechne okazują się dni gorące i upalne. Przewaga dni z temperaturą w przedziale 24-29°C jest wyraźna, dodatkowo zdarzały się pojedyncze dni z temperaturą osiągającą i przekraczająca 30-31°C. Najnowsze prognozy anomalii miesięcznej wskazują, że do 26 września 2023 r. wyniesie ona około 4.2°C powyżej normy z lat 1991-2020 r. Mamy bardzo duże szanse, że wrzesień 2023 r. zapisze się na kartach polskiej meteorologii jako najcieplejszy w historii pomiarów prowadzonych przez IMGW-PIB, przebijając rekord 1864 r. i 1999 r., gdy średnia obszarowa anomalia przekroczyła 2.5°C. Przebicie ówczesnego rekordu z końca XX wieku może przekroczyć ponad 1.2-1.5°C, jeśli nie będzie silnego ochłodzenia w ostatnich dniach miesiąca, co mogłoby zredukować bardzo dużą dodatnią anomalie temperatury.

Pogoda długoterminowa. Średnia dobowa temperatura powietrza w trzeciej dekadzie września osiągnie miejscami wartości typowe dla początku termicznej jesieni

Nie zabraknie dni gorących i ciepłych jak na wrzesień, średnia dobowa temperatura powietrza ma być w dalszym ciągu charakterystyczna przez wiele dni dla lata termicznego, przekraczając średnią dobową temperaturę powietrza 15°C. Często termometry wskażą od 22°C do 28°C, a punktowo do nawet 29-31°C. Najcieplejszy okres w pogodzie przypadnie na 19 września 2023 r., potem temperatury na moment spadną, bardzo ciepło zapowiada się też 21-22 września 2023 r. Najniższe wartości na termometrach w tym okresie będziemy notować w obszarach górskich i podgórskich oraz nad morzem.

Orientacyjna prognoza temperatury maksymalnej i minimalnej na okres od 18.09.2023 r. do 1.10.2023 r. według modelu WRF-GFS Medium dla Polski

pogoda długoterminowa. Prognoza anomalii
Wyraźny spadek temperatury możliwy pod koniec września, ale dalej wartości powyżej normy. Wizualizacja: CMM IMGW

Prognoza wstępna temperatury maksymalnej na okres od 17.09.2023 r. do 26.09.2023 r. według modelu numerycznego GFS dla Polski

ostatni dni upalne w 2023 roku
Ostatnie dni upalne w tym roku widać w prognozach GFS. Wizualizacja: CMM IMGW

Prognozowana średnia anomalia temperatury na 2m w okresie od 16.09.2023 r. do 23.09.2023 r. według modelu CFSv2 dla Europy i obszarów przyległych

średnia anomalia znacznie powyżej normy wieloletniej
Średnia anomalia tygodniowa znacznie powyżej normy wieloletniej w Polsce i Europie

Pogoda długoterminowa. Prognozowana średnia anomalia temperatury na 2 m w okresie od 23.09.2023 r. do 30.09.2023 r. według modelu CFSv2 dla Europy i terenów przyległych

pogoda długoterminowa zaskakuje
Pogoda długoterminowa. Średnia anomalia tygodniowa pod koniec września 2023 r. dalej powyżej normy

Pogoda długoterminowa. Będą opady i burze w Polsce

Na szczególną uwagę zasługuje również rozkład pola ciśnienia nad europejskim obszarem synoptycznym i obszarami przyległymi. Nasza część Europy znajdzie się pomiędzy wyżem z centrum nad wschodnią częścią Starego Kontynentu i niżami lokującymi się nad Atlantykiem Północnym oraz północy i północnym zachodzie kontynentu europejskiego. Z tego też powodu dominować ma przeważnie napływ ciepłych mas powietrza z południa i południowego-zachodu. Należy jednak wspomnieć, że ilość dni ze stabilną pogodą będzie znacznie mniejsza w drugiej połowie września względem minionych tygodni. Okresami nasuną się aktywniejsze strefy frontowe, które mogą być poprzedzone liniami zbieżności wiatru z możliwymi zjawiskami burzowymi w ich obrębie.

Pogoda długoterminowa nie sugeruje dużej ilości opadów do końca września 2023 r.

Burze i opady przeważnie o charakterze konwekcyjnym, czyli lokalne i nierównomierne

Dlatego prognozowane są czasem w wielu regionach przelotne opady pochodzenia konwekcyjnego i burze. W niedzielę, 17 września 2023 r. niskie ryzyko burz jest na wschodzie, południowym-wschodzie. Jeśli nawet utworzą się na tym obszarze punktowe burze, to okażą się one krótkotrwałe i słabe. Zdecydowanie częściej padać ma w przyszłym tygodniu oraz pojawi się więcej lokalnych zjawisk burzowych. Szczególnie 18 i 19 września, ale także mocniej popada i zagrzmi 22-23.09.2023 r., czyli na początku astronomicznej jesieni.

Prognoza orientacyjna zasięgu i wysokości opadów na okres od 17.09.2023 r. do 27.09.2023 r. według modelu ECMWF dla Polski

pogoda dynamiczna
Pogoda długoterminowa sugeruje okresowe przechodzenie frontów i opadów oraz burz w kolejnych tygodniach

Pogoda długoterminowa. Prognozowana średnia anomalia w polu ciśnienia na okres od 16.09.2023 r. do 23.09.2023 r. według modelu CFSv2 dla Europy i obszarów przyległych

pogoda długoterminowa na 16 dni
Dominacja ciepłych mas powietrza, ale okresami również opady i burze

Pogoda długoterminowa. Prognoza średniej anomalii w polu ciśnienia na okres od 23.09.2023 r. do 30.09.2023 r. według modelu CFSv2 dla Europy i obszarów przyległych

pogoda długoterminowa na 16 dni
Okresami pod koniec miesiąca pojawią się aktywniejsze fronty atmosferyczne, które mogą być związane z niżami wędrującymi znad Atlantyku

Pogoda długoterminowa. Prognoza wiązek temperatury na 2 m i opadów na 16 dni dla Warszawy według globalnego, amerykańskiego modelu numerycznego GFS-ensemble

Pogoda długoterminowa sugeruje okresami opady i burze
Opady i burze mogą wystąpić w przyszłym tygodniu

Pogoda długoterminowa temperatury na 2 i opadów na 16 dni dla Poznania

pogoda długoterminowa. GFS pokazuje spadek temperatury pod koniec września 2023 r.
Pogoda długoterminowa. Zmiana trendu w pogodzie.

Pogoda długoterminowa wskazuje na ostatnie dni upalne w 2023 roku

Druga połowa września w dalszym ciągu przynosi nam termiczne lato w Polsce i taki stan rzeczy może utrzymać się przynajmniej do około 23 września 2023 r., gdy przekraczać ma średnia dobowa temperatura powietrza 15°C, stanowiąc umowną dolną granicę termicznego lata. Potem wraz z początkiem jesieni kalendarzowej zrobić może się zauważalnie chłodniej. Jesień termiczna, czyli temperatura dobowa poniżej 15°C zacznie być coraz częstsza na północy i północnym wschodzie i z każdym kolejnym tygodniem będziemy mieć tendencje malejącej temperatury dobowej od około 24-26 września 2023 r. Najdłużej późne termiczne lato ma występować na południu, częściowo zachodzie i wschodzie, południowym-wschodzie, najwcześniej wycofa się z dzielnic północnych.

Pogoda długoterminowa. Prognozowana orientacyjnie średnia dobowa temperatura powietrza na okres od 17.09.2023 r. do 26.09.2023 r. Według modelu ECMWF HRES 0.1 dla Polski

pogoda długoterminowa. Termiczna jesień w Polsce
Pogoda długoterminowa wskazuje na nadejście termicznej jesieni jeszcze we wrześniu 2023 r.

Najcieplejszy wrzesień w historii pomiarów na terenie Polski

Reasumując, wrzesień 2023 r. ma bardzo duże szanse zapisać się jako miesiąc najcieplejszy od początku prowadzonych pomiarów meteorologicznych na ziemiach polskich, przekraczając 3.5-4.1°C, względem okresu referencyjnego 1991-2020 r. Co prawda w drugiej części września częściej pojawiać mają się opady. Jednak w skali tygodniowej ich ilość najczęściej będzie poniżej normy wieloletniej, bądź nieznacznie w normie klimatologicznej. Utrzymujące się wysokie temperatury sprzyjać mają wypoczynkowi na świeżym powietrzu, pieszym wędrówkom, pracom drogowym i porządkowym, ale częściej niż na początku września będziemy musieli sprawdzać prognozy pogody, gdyż możliwe są okresami opady i lokalne burze.

Średnia dobowa temperatura powietrza będzie obniżać się z każdym kolejnym tygodniem. Już na początku astronomicznej jesieni na północy i północnym-wschodzie ma być typowa dla jesieni termicznej. Coraz częstsze staną się również mgły radiacyjne (wypromieniowania) nocami i o poranku, lecz ich rozciągłość pionowa nie okaże się duża. Przed nami już ostatnie w tym roku dni upalne. Ilość takich dni we wrześniu zaskoczyła. Aczkolwiek nie pobiliśmy rekordów krajowych z lat ubiegłych, jeśli chodzi o zmierzoną maksymalną temperaturę powietrza w 9 miesiącu roku.

mgły radiacyjne
Mgła radiacyjna w czasie jesieni kalendarzowej to częste zjawisko i takich okresów będzie przybywać w kolejnych dniach i tygodniach na obszarze Polski. fot. Fani Pogody
Radiacyjna mgła uchwycona teleobiektywem. fot. Fani Pogody
mgła radiacyjna w chłodnej porze roku
Mgła radiacyjna o małej rozciągłości pionowej w chłodnej porze roku. Fot. Fani Pogody

Prognozy pogody stale monitorujemy i o wszelkich zmianach będziemy informować na łamach naszego serwisu pogodowego.

Fanipogody.pl