Pogoda długoterminowa na cały maj 2022. Prawdopodobne przymrozki i śnieg. Czasem fale wysokiej temperatury i groźne burze

Pogoda długoterminowa na cały maj 2022. Możliwe są przymrozki i śnieg. Niewykluczone są również fale wysokiej temperatury i groźne burze w Polsce.

Pogoda długoterminowa. Zróżnicowane prognozy na maj. Nieuniknione są jednak przymrozki, a nawet opady śniegu

Dysponujemy wstępnymi prognozami modeli numerycznych na maj 2022 dla Polski. Przyjrzymy się prognozom amerykańskiego modelu klimatycznego CFS oraz modelowi europejskiemu ECMWF. Miejmy jednak na uwadze, że prognozy te wskazywać będzie najbardziej prawdopodobny trend w ostatnim miesiącu wiosny. Nie są one w żaden sposób wiążące i mogą ulec zmianie.

Należy jednak wspomnieć, że w skali miesięcznej będzie to najprawdopodobniej miesiąc ciepły. Zdarzyć mogą się jednak okresy z wtargnięciem zimnych mas powietrza znad Arktyki oraz znad Atlantyku Północnego. Szczególnie duże prawdopodobieństwo przymrozków będzie w okolicach Zimnych Ogrodników, gdy na nizinach w porze nocnej oraz o poranku wystąpić mogą przymrozki.

Według model CFS, w skali miesięcznej maj kształtować będzie się powyżej normy klimatologicznej z okresu referencyjnego 1984-2009

Pogoda długoterminowa na cały maj 2022. Prawdopodobne przymrozki i śnieg. Czasem fale wysokiej temperatury i groźne burze

Adwekcje chłodu znad Arktyki może sprzyjać specyficzny rozkład pola barycznego nad Europejskim Obszarem Synoptycznym i przyległościami, czyli ulokowanie wyżu nad Skandynawią, bądź nad Zachodnią Europą albo nad Grenlandią. W tym czasie nad Rosją znaleźć mogą się układy niskiego ciśnienia. Wyż we współpracy z niżami ściągnąć może okresami zimne powietrze z północy. Prawdopodobnie tegoroczny maj nie będzie tak zimny jak w ubiegłych latach, ale i tak nieuniknione są wyraźne ochłodzenia i spadki temperatury poniżej normy wieloletniej. Trend w pogodzie sprawdzimy w najbliższych tygodniach, gdy zostaną opublikowane najnowsze dane z modeli europejskich i amerykańskich.

Wstępna prognoza anomalii temperatury na maj 2022 według modelu CanSIPS dla wysokości 2 metrów n.p.g

Pogoda długoterminowa na cały maj 2022. Prawdopodobne przymrozki i śnieg. Czasem fale wysokiej temperatury i groźne burze

Zerknijmy na wstępny rozkład pola ciśnienia nad Europejskim Obszarem Synoptycznym i przyległościami. Widać wyraźnie, że nad Europą Zachodnią często może znaleźć się wyż. Niewykluczone, że wpływ na aurę mogą mieć obszary obniżonego ciśnienia. Pogoda wtedy może być dynamiczna.

Prognoza ciśnienia na maj 2022 według modelu CFS

Pogoda długoterminowa na cały maj 2022. Prawdopodobne przymrozki i śnieg. Czasem fale wysokiej temperatury i groźne burze

Pogoda długoterminowa. CFS prognozuje opady w normie i powyżej normy

W polu niżowym należy spodziewać się burz. Powstających na lokalnych strefach zbieżności wiatru wewnątrzmasy, jak i też frontowych. Istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia napływu z rejonu Morza Czarnego. Chmury burzowe formujące się w napływie z południowego-wschodu są na ogół wydajne opadowo, tworzą się przeważnie w drugiej części dnia na skutek lokalnego nagrzania przypowierzchniowej warstwy granicznej. Przepływ mas powietrza jest na ogół słaby z uwagi na niewielkie różnice ciśnienia. Powstają przeważnie burze stacjonarne, bądź wolno przemieszczające, które stwarzają duże zagrożenie ze strony intensywnych opadów deszczu prowadzących do podtopień.

Prognoza anomalii opadów na maj 2022, wyliczenia wstępne według CFS

Pogoda długoterminowa na cały maj 2022. Prawdopodobne przymrozki i śnieg. Czasem fale wysokiej temperatury i groźne burze

Co więcej oprócz okresowej adwekcji z południowego-wschodu spodziewamy się napływów coraz cieplejszych mas powietrza znad Afryki oraz Morza Śródziemnego. Ciepłe, wilgotne masy powietrza przynieść mogą wysoką temperaturę, okresami dużą parność oraz sprzyjające warunki do powstawaniu burz. Najgroźniejsze zjawiska burzowe zaobserwujemy na frontach atmosferycznych. Szczególnie typu chłodnego.

Prognoza anomalii opadów na maj 2022 według modelu CanSIPS

na cały maj 2022.

Pogoda długoterminowa. ECMWF prognozuje temperaturę powyżej normy klimatologicznej

Przekroczenie 25°C w maju jest bardzo prawdopodobne. Prawdopodobnie miejscami zbliżymy się do 30°C. Nie powinny być to jednak długotrwałe, wielotygodniowe okresy. Szczególnie w sytuacji adwekcji bardzo ciepłej masy zwrotnikowej z południa i południowego-zachodu.

Na sam koniec sprawdźmy jeszcze prognozy modelu ECMWF pod kątem anomalii temperatury oraz opadów. Zobrazujemy możliwy trend miesięczny w pogodzie.

Prognoza anomalii temperatury na maj 2022 według modelu ECMWF, mając na uwadze 20-letni okres klimatologiczny

Prawdopodobne przymrozki i śnieg. Czasem fale wysokiej temperatury i groźne burze

Na piąty miesiąc roku, europejski model sygnalizuje w skali miesięcznej temperaturę powyżej normy. Oznacza to, że będzie nieco cieplej niż w ciągu 20-letniego okresu klimatologicznego. Ukazuje to nam jednak ogólny trend, a poszczególne tygodnie mogą okazać się chłodniejsze niż norma wieloletnia. Pogoda długoterminowa będzie przez nas weryfikowana w kolejnych tygodniach.

Prognozy anomalii opadów to jeden z najsłabszych elementów prognoz długoterminowych. To co widzimy na poniższej mapie ukazuje nam inny scenariusz, mając na uwadze przedstawioną powyżej prognozę anomalii opadów CFS.

Według europejskiego modelu ECMWF, maj 2022 przyniesie opady w normie wieloletniej. Jednak te prognozy zweryfikujemy ponownie w kolejnych tygodniach, gdyż mogą ulec diametralnym zmianom.

Wyliczenia anomalii opadów na maj 2022, mając na uwadze 20-letni okres klimatologiczny

Prawdopodobne przymrozki i śnieg. Czasem fale wysokiej temperatury i groźne burze

Pogoda długoterminowa ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie. Precyzyjne przewidzenie warunków pogodowych z tak dużym wyprzedzeniem czasowym nie jest możliwe. Możliwe są istotne zmiany w prognozach numerycznych.