Fani Pogody

Pogoda w Polsce i na Świecie. Prognoza pogody codzienna i długoterminowa

Pogoda długoterminowa na sierpień 2022. Niebezpieczna aura, silne burze, upały i noce tropikalne w Polsce

dodatnia anomalia ecmwf

Pogoda długoterminowa. IMGW-PIB prognozuje w termicznej normie

Pogoda długoterminowa. IMGW-PIB, prognozuje, że w sierpniu 2022. Średnia miesięczna temperatura powietrza na południu Polski powinna kształtować się w powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Na północy możliwa temperatura w normie. Suma opadów atmosferycznych w całym kraju najprawdopodobniej będzie mieścić się w zakresie normy wieloletniej.

Pogoda długoterminowa. Orientacyjna prognoza miesięczna od IMGW-PIB na sierpień 2022

Pogoda długoterminowa na sierpień 2022. Niebezpieczna aura, silne burze, upały i noce tropikalne w Polsce

Pogoda długoterminowa. Na południu będzie to prawdopodobnie miesiąc najcieplejszy

Najnowsze prognozy na sierpień 2022, że czekają nas dłuższe okresy gorąca, a nawet fale upałów. Możemy spodziewać się nieprzyjemnych nocy tropikalnych. Jeśli chodzi o prognozy opadów, to modele przedstawiają różne scenariusze na ostatni miesiąc meteorologiczne lata. Najprawdopodobniej opady będą w normie wieloletniej, bądź nieznacznie powyżej normy wieloletniej. Dominować mają opady pochodzenia burzowego.

Pogoda długoterminowa. Prognozowana anomalia na sierpień 2022 według CFS

Niebezpieczna aura, silne burze, upały i noce tropikalne w Polsce

Pogoda długoterminowa. Umiarkowana, czasem wysoka aktywność burzowa. Najcieplej będzie według ECMWF na południu

Spodziewana jest niejednokrotnie wysoka aktywność burzowa. Zjawiska burzowe będą powodować szkody. Prawdopodobne są podtopienia, miejscami powodzie błyskawiczne, szkody wiatrowe oraz pożary od wyładowań. Nie można wykluczyć kilku incydentów z opadami większego gradu.

ECMWF od dłuższego czasu sygnalizuje, że sierpień okaże się kolejnym bardzo ciepłym, a nawet upalnym miesiącem. Najcieplej może być w południowej części kraju. Jednak do tak odległych prognoz należy podchodzić z ostrożnością, gdyż mogą ulec zmianie. Najchłodniej może być w północnej części Polski.

Prognozowana miesięczna anomalia temperatury na sierpień 2022 według ECMWF

Pogoda długoterminowa na sierpień 2022. Niebezpieczna aura, silne burze, upały i noce tropikalne w Polsce

Dni gorące, czasem upalne w Polsce

Nie można jednak wykluczyć, że wartości prognozowane na sierpień są nieco niedoszacowane. Uśrednione prognoza dla całego miesiąca sugeruje, że temperatura może być wyższa o 1°C do 2,5°C, chociaż nie można wykluczyć, że anomalia sięgnie 3°C/4°C powyżej normy z lat 1991-2020.

Najmniej opadów widzi ECMWF na południowym-wschodzie, lecz ta prognoza z pewnością się zmieni

Należy przypomnieć, że o dniu gorącym mówimy wtedy, gdy temperatura w cieniu wynosi od 25°C do 29°C. Dzień upalny jest wtedy, gdy termometry w klatce meteorologicznej na wysokości 2 metrów wskazują 30°C i więcej. Noc tropikalną obserwujemy, kiedy temperatura w nocy nie spada poniżej 20°C, utrudniając nam nocny odpoczynek. Szczególnie przy dużej wilgotności powietrza. Fala upałów występuje, gdy przez 3 dni utrzymuje się temperatura powyżej 30°C.

Pogoda długoterminowa. Orientacyjna prognoza miesięcznej anomalii opadów na sierpień 2022

suma opadów w normie

Deficyt opadów widnieje również we wstępnych prognozach CFS

Prognozy anomalii opadów, nie są mocną stroną modeli sezonowych. Większość sugeruje jednak opady poniżej normy na przeważającym obszarze Polski. Są jednak takie realizacje, które sygnalizują np. częściowo w centrum i północnym-wschodzie opady w normie, bądź powyżej normy wieloletniej. Sprawę komplikują opady pochodzenia burzowego, które nie są równomierne, co oznacza, że nie na całym obszarze spada tyle samo deszczu. Często mówi się też, że konwekcja ma „dziury” w porównaniu do opadów wielkoskalowych, gdyż niejednokrotnie są to opady mocno punktowe, powodujące jednak podtopienia, a nawet lokalne powodzie błyskawiczne.

Pogoda długoterminowa. Wstępna anomalia miesięczna opadów na sierpień 2022 według modelu klimatu CFS

opady poniżej normy

Burze mogą miejscami spowodować znaczne szkody w Polsce

Te ostatnie zdarzenia przy burzowej aurze są bardzo prawdopodobne, a szczególnie duże zagrożenie będą stwarzać w obszarach mocno zurbanizowanych. Zatem miejscami będzie to miesiąc wilgotny. Szczególnie w sytuacji przechodzenia silnych burz powodujących wystąpienie dużych sum opadowych.

Prognozowanie lokalnych opadów pochodzenia konwekcyjnego, to prawdziwa zmora modeli. Nie da się niejednokrotnie wskazać obszarów, gdzie wystąpią burze. Są to zjawiska często lokalne, dlatego w tej sytuacji zaleca się obserwować dane radarowe i detektory wyładowań.

Jeśli chodzi o konwekcje, to lokalne burze tworzyć mają się najczęściej wewnątrzmasy po dziennym ogrzaniu planetarnej warstwy granicznej. Szczyt aktywności burzowej przypadać ma na godziny popołudniowe i wieczorne. Szczególnie groźnych burz spodziewamy się na przedfrontowych liniach konwergencji wiatru dolnego, nieco słabszych na głównych frontach. Wiele wskazuje, że pomimo dominacji pól podwyższonego ciśnienia, zdarzy się kilka silnych incydentów burzowych z opadami dużego gradu, niszczącego wiatru i nawalnymi opadami. Szczególnie w obrębie falujących frontów atmosferycznych.

Niejednokrotnie warunki do powstawania burz występować będą przez całą dobę. Szczególnie w masach o charakterze zwrotnikowym. Burze wykazywać będą się wysoką aktywnością elektryczną. Najczęściej mają być to burze stacjonarne, bądź quasi-stacjonarne, co wynikać będzie przeważnie z niewielkiego przepływu mas powietrza w środkowych i górnych warstwach troposfery.

Pogoda długoterminowa ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie. Nie jest możliwy bardziej precyzyjny opis warunków pogodowych z dużym wyprzedzeniem czasowym. Wpis ten obrazuje pewne trendy, które nie muszą się sprawdzić.

Autor wpisu:

Arkadiusz Wójtowicz

Współtwórca portalu Fani Pogody. Prywatnie wielki entuzjasta burz i pogody. Przygotowuje dla Was publikacje odnośnie pogody codziennej oraz długoterminowej.