Fani Pogody

Pogoda w Polsce i na Świecie. Prognoza pogody codzienna i długoterminowa

Pogoda długoterminowa na październik 2022. Duża zmienność aury. Okresami większe opady, zdarzą się częstsze przymrozki, a nawet wichury i burze w Polsce

nizowa pogoda

Pogoda długoterminowa na październik 2022. Oczekiwana okresami duża dynamika w pogodzie. Zdarzyć mogą się większe opady, częstsze niż we wrześniu będą przymrozki i to nie tylko przygruntowe. Możliwe są wichury, okresami stabilne wyże mogą być zgniłe. Pojawić mogą się także czasem burze w Polsce.

Pogoda długoterminowa. IMGW widzi październik 2022 jako miesiąc w normie temperaturowej. Więcej padać może na północy i zachodzie naszego kraju

Według CMM IMGW, w październiku 2022 średnia miesięczna temperatura powietrza w całej Polsce powinna kształtować się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020*. Miesięczna suma opadów atmosferycznych na przeważającym obszarze kraju najprawdopodobniej będzie mieścić się w normie. W północnej części kraju ilość opadów może być powyżej normy klimatycznej.

Prognozowana wstępnie średnia temperatura i suma opadu dla Polski według modeli liczonych w IMGW

Pogoda długoterminowa na październik 2022. Duża zmienność aury. Okresami większe opady, zdarzą się częstsze przymrozki, a nawet wichury i burze w Polsce
Pogoda długoterminowa. Prognoza IMGW na październik 2022

Prognoza długoterminowa temperatury i opadu na październik 2022 dla poszczególnych miast w Polsce według CMM IMGW

pogoda długoterminowa. zróżnicowana ilość opadów w Polsce
Temperatura i opady w normie i powyżej normy miejscami według modeli liczonych w CMM IMGW

Pogoda długoterminowa. Dominacja niżowej pogody może być wyraźna

Orientacyjna prognoza modelu sezonowego CFS wskazuje, że w październiku czeka nas wyraźna dominacja niżowej. Okresami pojawić mogą się zgniłe wyże z nieprzyjemnymi mgłami i podinwersyjnymi chmurami Stratus. Wiele jednak wskazuje, że nie będzie to tylko miesiąc z dynamicznymi i zmiennymi warunkami pogodowymi. Pogodę okresami kształtować będą stabilne antycyklony prowadzące do znacznej stabilizacji warunków pogodowych. Jednak czasem pojawić mogą się układy niżowe znad południowej i południowo-wschodniej Europy, przynosząc wilgotną pogodę. Wygląda jednak na to, że decydujący wpływ na pogodę przez większość czasu będą mieć atlantyckie cyklony wraz ze strefami frontowymi. Mogą pojawić się burze na aktywnych frontach chłodnych i w tylnych częściach cyklonów.

Pogoda długoterminowa. Prognozowana wstępnie anomalia pola ciśnienia na październik 2022 według modelu CFSv2

Pogoda długoterminowa. Niżowa pogoda w Polsce może być częsta w październiku 2022
Niżowa pogoda. Możliwa dominacja zachodniej cyrkulacji atmosferycznej

CFS widzi opady w normie, deficyt opadów na południu i wschodzie, który nie musi się sprawdzić

Orientacyjne wyliczenia modelu klimatu (CFS) wskazują, że październik 2022 ma być na przeważającym obszarze Polski miesiącem w normie opadowej. Największy deficyt opadów widzimy we wschodniej połowie kraju co może mieć związek z większą dominacją pogody wyżowej. Są to jednak wstępne wyliczenia, które mogą ulec znacznej zmianie.

Prognozowana wstępnie anomalia opadów na październik 2022 według modelu CFSv2

W normie i poniżej normy
Zróżnicowana ilość opadów według CFS na październik 2022

Amerykański model CFS sygnalizuje, że średnia miesięczna anomalia temperatura ma być na przeważającym obszarze Polski powyżej normy wieloletniej. Najwyższa anomalia jest prognozowana w południowej, centralnej, wschodniej i zachodniej części kraju. Niższa na północy. Są to wstępne wyliczenia modelu CFSv2 i poszczególne tygodnie mogą być chłodniejsze niż norma wieloletnia.

Pogoda długoterminowa. Prognozowana orientacyjnie średnia miesięczna anomalia temperatury na październik 2022 według modelu CFSv2

Większa dynamika i wysoka temperatura, możliwe adwekcje ciepła z południa okresami
Temperatura powyżej normy według modelu klimatu CFS

Pogoda długoterminowa. Temperatura w październiku będzie prawdopodobnie w skali miesięcznej powyżej normy

Ponadto europejski model ECMWF wskazuje, że październik przyniesie w Polsce wartości powyżej 20-letniej normy klimatologicznej, jeśli chodzi o anomalie temperatury. Odchylenie od normy klimatycznej sięgnąć może około 1°C. Nieco chłodniej może być na wschodzie.

Pogoda długoterminowa. Prognozowana wstępnie miesięczna anomalia temperatury na październik 2022 według modelu ECMWF

temperatura powyżej normy w październiku 2022
Temperatura powyżej normy również według ECMWF

Nie przewiduje się utworzenia pokrywy śnieżnej na nizinach. Aczkolwiek na obszarach podgórskich i górskich zdarzą się kolejne opady śniegu, które nie są niczym nadzwyczajnym jesienią. Ponadto nocami można spodziewać się przymrozków i nie tylko na wysokości 5 cm, ale także na 2 metrach. Okresami wpływ na pogodę mogą mieć wyże, które nie zawsze przyniosą pogodną aurę. Utrzymywać mogą się podinwersyjne chmury Stratus oraz Stratocumulus i mgły o różnej rozciągłości pionowej. Niewykluczone, że problem smogu może się wyraźnie nasilić względem ubiegłych miesięcy w związku z coraz niższymi temperaturami, które wymuszą rozpoczęcie w pełni sezonu grzewczego. W warunkach niewielkiej różnicy ciśnienia, marginalnej z tego powodu prędkości wiatru, a nawet cisz. Pod warstwą inwersji może dochodzić do akumulacji opadów. Szczególnie w większych aglomeracjach miejskich i na peryferiach miast, mając na uwadze ceny nośników energii, początek jesieni przy wyżowej pogodzie może przynosić złą jakość powietrza.

Ilość opadów według modelu ECMWF będzie w normie klimatologicznej. Jednak poszczególne tygodnie mogą być bardziej wilgotne. Niewykluczone, że w październiku padać będzie często, co spowoduje przekroczenie normy opadowej na wielu stacjach telemetrycznych IMGW.

Pogoda długoterminowa. Prognozowana wstępnie anomalia opadów na październik 2022 według modelu ECMWF

więcej opadów w miesiącach jesiennych
Opady na przeważającym obszarze Polski w normie

Długoterminowa prognoza pogody ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie. Pomimo coraz większej ilości danych i wydajnych superkomputerów, nie jest możliwy precyzyjny opis pogody z tak dużym wyprzedzeniem czasowym. Nie można wykluczyć krótkotrwałych zjawisk ekstremalnych i zaburzeń w cyrkulacji atmosferycznej. Wkrótce przedstawimy kolejne prognozy.

Autor wpisu:

Arkadiusz Wójtowicz