18 października 2021

Fani Pogody

Prognozy pogody. Dzienne i długoterminowe

Pogoda długoterminowa na cały sierpień 2021 „Walka modeli i rozbieżne prognozy”. Upał i noce tropikalne jednak wystąpią oraz silne burze w Polsce

konwekcja

Pogoda długoterminowa na sierpień 2021. Sprawdzimy najnowsze prognozy europejskie, amerykańskie oraz od specjalistów z IMGW-PIB. Spodziewane są upały i noce tropikalne oraz burze. Nie wszystkie jednak modele są zgodne, co do skali wysokich temperatur w ostatnim miesiącu meteorologicznego lata.

Specjaliści z IMGW prognozują, że średnia miesięczna temperatura powietrza w całej Polsce powinna kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Miesięczna suma opadów atmosferycznych na przeważającym obszarze kraju najprawdopodobniej będzie mieścić się w normie. Na północnym wschodzie możliwa suma opadów poniżej normy.

Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla sierpnia z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na sierpień 2021 r według IMGW-PIB.

pogoda. anomalia miesieczna

Pogoda. Prognoza CFS raczej nie sprawdzi się, jeśli chodzi o temperaturę

Wyjątkowo niekorzystnie wygląda prognoza anomalii miesięcznej według CFS dla Polski. Amerykański model już od dłuższego czasu sygnalizuje temperaturę poniżej normy wieloletniej. Widzimy, że tylko na południu widzi on wartości lekko powyżej normy wieloletniej. Poniższa mapa ukazuje nam tylko uśrednione wartości dla całego miesiąca. Szansa na sprawdzenie się takiego trendu jest raczej niska, mając na uwadze prognozy innych ośrodków wskazujących na miesiąc ciepły i z nieco mniejszą ilością burz niż w lipcu.

Anomalia miesięczna według CFS na sierpień 2021, uwzględniając okres referencyjny 1984-2009

Wilgotny miesiąc, to możliwe burz z większymi opadami w sierpniu

Interesująco za to wygląda prognoza anomalii opadów, sugerując nam miesiąc wilgotny. W półroczu ciepłym oznacza to głównie opady pochodzenia konwekcyjnego. Zdecydowanie rzadziej wielkoskalowe. Możemy czasem spodziewać się licznych, ale lokalnych burz. Opady będą nierównomierne, co jest cechą charakterystyczną dla opadów burzowych. Nie można wykluczyć, że w sierpniu nasili się poziomy przepływ mas powietrza z powodu wzrastającego kontrastu poziomego pod koniec lata między północą a południem. Wtedy też najczęściej obserwujemy silniejszy prąd strumieniowy, który okazuje się kluczowy pod kątem organizacji i trwałości burz.

Prognozowana anomalia miesięczna na sierpień 2021 dla Europejskiego Obszaru Synoptycznego i obszarów przyległych.

Niżowa pogoda w Polsce zwiastuje sporą dynamikę

Przeważający obszar Polski w sierpniu może znaleźć się pod wpływem aktywnej cyrkulacji strefowej. Południe kraju w zasięgu klinów wysokiego ciśnienia. Sugeruje to możliwą umiarkowaną, czasem dużą dynamikę w pogodzie z częstymi wymianami mas powietrza. Przy sporej aktywności cyrkulacji zachodniej zdarzyć mogą się częste napływy mas pochodzenia zwrotnikowego z południa. Szczególnie w ciepłych wycinkach niżów, jak i też epizody z adwekcją chłodniejszego powietrza znad Oceanu Atlantyckiego.

Wyliczane uśrednione wartości ciśnienia atmosferycznego na cały sierpień 2021 według CFS

Burz będzie nadal sporo, ale prawdopodobniej mniej niż w lipcu, gdy przypada szczyt aktywności burzowej

Wiele wskazuje, że chmury burzowe powstawać będą najczęściej wewnątrzmasy po dziennym ogrzaniu planetarnej warstwy granicznej, skutkując unoszeniem ciepłego i wilgotnego powietrza do poziomu swobodnej konwekcji. Szczyt aktywności burzowej przypadać ma na godziny popołudniowe i wieczorne. Szczególnie groźnych burz spodziewamy się na przedfrontowych liniach konwergencji wiatru dolnego, nieco słabszych na głównych frontach. Wiele wskazuje, że w sierpniu powinna dominować pogoda niżowa, a swój wpływ na pogodę zacznie mieć w coraz większym stopniu budzący się pod koniec lata Ocean Atlantycki. Prawdopodobnych jest kilka silnych incydentów burzowych z opadami dużego gradu, niszczącego wiatru i nawalnymi opadami. Szczególnie w obrębie falujących frontów atmosferycznych.

Przykład letniej burzy na obszarze Polski z wyładowaniem doziemnym w strefie opadów.

Pogoda. Burze w lipcu 2021

ECMWF jasno sygnalizuje gorącą aurę w sierpniu przez wiele dni

Często warunki do powstawania burz występować będą przez całą dobę. Zwłaszcza w masach o charakterze zwrotnikowym. Komórki burzowe wykazywać mają się wysoką aktywnością elektryczną. Najczęściej mogą być to burze w warunkach niewielkiego przepływu mas powietrza, co wynikać będzie przeważnie z niewielkiej różnicy ciśnienia. Sytuacja ta może zmieniać się pod koniec lata, gdy północne obszary zaczną wychładzać się coraz bardziej, skutkując dużymi gradientami temperatury między Arktyką a strefą podzwrotnikową i powodując nasilenie prądu strumieniowego.

Europejski model ECMWF od dłuższego czasu pokazuje, że sierpień okaże się kolejnym bardzo ciepłym, a nawet upalnym miesiącem. Prognoza trendu na lipiec sprawdziła mu się dobrze, jeśli chodzi o temperaturę, gdyż sugerował on wiele tygodni z dodatnim odchyleniem temperatury od normy wieloletniej, częste upały i silne burze. Kontynuacja ciepłego, okresami gorącego lata jest prognozowana na ósmy miesiąc roku. Wyliczana anomalia miesięczna może okazać się wyższa od prognozowanej.

Pogoda na sierpień 2021

Podsumowując, czeka nas znów gorący, okresami burzowy miesiąc. Ilość zjawisk burzowych powinna być mniejsza niż w lipcu. Niejednokrotnie mają być to zjawiska tworzące się wewnątrzmasy. Pod koniec lata wzrosnąć może dynamika za sprawą coraz większych kontrastów termicznych między północą a południem, co spowoduje nasilenie prądu strumieniowego i wystąpienie większej liczy burz w formie groźnych superkomórek i mezoskalowych układów konwekcyjnych. Termometry w kraju pokażą przeważnie od 20°C do 29°C. Wiele jednak wskazuje, że nie ominą nas w sierpniu upały i noce tropikalne, dlatego przekroczenie 30°C jest bardzo prawdopodobne. Pod koniec lata upał może szybko nie ustępować. Być może zobaczymy nawet 33°C/36°C, co nie powinno być niczym nadzwyczajnym.

Długoterminowa prognoza pogody ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie. Pomimo coraz większej ilości danych i wydajnych superkomputerów, nie jest możliwy precyzyjny opis pogody z tak dużym wyprzedzeniem czasowym. Nie można wykluczyć krótkotrwałych zjawisk ekstremalnych. Szczególnie o charakterze burzowym, co może powodować lokalnie duże szkody.