28 września 2021

Fani Pogody

Prognozy pogody. Dzienne i długoterminowe

Pogoda. Niszczące burze już dziś. Grad nawet 10 cm, wiatr powyżej 100 km/h i zalania. Nad Polską pył saharyjski

Burze w sierpniu 2021

Pogoda. W środę Polska jest w zasięgu zwrotnikowej masy powietrza. Na zachodzie zaznaczy się pofalowany front atmosferyczny poprzedzony wewnątrz wycinkową linią zbieżności pola wiatru. Jedynie na północnym-wschodzie obecny będzie skraj wypełniającego się niżu górnego. Masa napływająca do naszej części Europy charakteryzuje się wysoką temperaturą powietrza oraz w wielu miejscach wysoką zawartością pary wodnej. Na przeważającym obszarze Polski wystąpią sprzyjające warunki do rozwoju burz. Bez burz jedynie na wschodzie, południowym-wschodzie.

Pogoda. Polska w polu obniżonego ciśnienia. Korzystne warunki do rozwoju niszczycielskich burz

Zasadniczo jesteśmy dzisiaj w rozległym polu obniżonego ciśnienia. Pogodę kształtują ośrodki niskiego ciśnienia z centrami nad Alpami, Niemcami i górny niż ulokowany na północnym-wschodzie. W zasięgu frontu atmosferycznego wystąpi nasilony poziomy przepływ mas powietrza z kierunków południowych. Wzrosną dlatego wyraźnie wartości pionowego ścinania wiatru w warstwach 0-3 km i 0-6 km, sprzyjając rozwojowi dobrze zorganizowanej konwekcji. Najgroźniejszych burz spodziewamy się na przedfrontowej linii zbieżności wiatru.

Sytuacja synoptyczna, 14.07.2021, 12 UTC dla Europejskiego Obszaru Synoptycznego i obszarów przyległych

Pogoda. Duża niestabilność powietrza, spory przepływ mas powietrza, to dogodne warunki do rozwoju niszczących burz. W połączeniu z mechanizmami wspomagającymi konwekcje

Prognozy numeryczne wskazują, że w środę na obszarze Polski wystąpi duża, w wielu miejscach ekstremalnie wysoka niestabilność powietrza na poziomie 2500 J/kg – 5000 J/kg. Skrajne wartości są prawdopodobne w naszej części Europy dzisiaj. Czy tak wysoka chwiejność termodynamiczna wystąpi, okaże się po pomiarach aerologicznych o godzinie 12 UTC, wykonanych przez IMGW. Niewykluczone, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej skusi się na dodatkowe pomiary radiosondażowe o 6 UTC i 18 UTC np. we Wrocławiu i Legionowie. Energia dostępna drogą konwekcyjną zależna będzie od temperatury powietrza i punktu rosy oraz pionowych gradientów temperatury w dolnej oraz środkowej troposferze.

EDIT: 14 lipca, 2021, 8:40 – IMGW potwierdza wykonanie dodatkowych pionowych sondowań atmosfery we Wrocławiu i Legionowie k. Warszawy.

Przez większość dnia występować ma w wielu regionach hamowanie pionowych ruchów konwekcyjnych. Wystąpi dość rzadkie zjawisko. Typowe dla równin amerykańskich, czyli EML, zwany również załadowanym karabinem z uwagi na obecność warstwy nakrywającej (Cap). Pod wpływem obecności silnego wspomagania ruchów konwekcyjnych, za sprawą wewnątrz wycinkowej linii zbieżności wiatru dojdzie do rozwoju silnych burz i warstwa hamująca zostanie przebita.

Prognoza burz na środę (IMGW-PIB)

pogoda. prognoza burzowa IMGW-PIB

Początkowo silne superkomórki burzowe, następnie zorganizowany mezoskalowy układ konwekcyjny

W pierwszej fazie będą to prawdopodobnie superkomórki burzowe. Niewykluczone, że następnie uformuje się mezoskalowy układ konwekcyjny z wbudowaną linią szkwału. Nie można wykluczyć, że w dojrzałej fazie przyjmie on formę MCC. Jest to jednak mało prawdopodobne. Wiele wskazuje, że będzie to dobrze zorganizowany system burzowy przykrywający przeważający obszar Polski. Niewykluczone będą w jego obrębie wbudowane superkomórki burzowe. Szczytowa aktywność burzowa przypadnie na godziny wieczorne i pierwszą część nocy. Miejscami jednak silne burze mogą występować już od pierwszej części dnia. Ze szczytem aktywności w godzinach późno popołudniowych i wieczornych.

Prognozowa burzowa na środę i noc ze środy na czwartek według Polscy Łowcy Burz – Skywarn Polska

Pogoda. silne burze

Pogoda. Ogromny grad w pierwszej fazie konwekcji, podtopienia i liczne wyładowania. Możliwe niszczące porywy wiatru, a nawet lokalne trąby powietrzne

Wiele wskazuje, że środowe superkomórki burzowe nieść będą duże zagrożenie ze strony opadów dużego, bardzo dużego gradu w naszej części Europy. Miejscami gradziny z najsilniejszych burz osiągną aż 8-10 cm, punktowo nawet 12-13 cm. Na trasie dobrze zorganizowanych burz posiadających mezocyklon niewykluczone są silne, punktowo niszczące porywy pochodzenia konwekcyjnego do 80-130 km/h, powodując duże szkody. Duża zawartość wody opadowej w pionowym słupie powietrza skutkować ma nawalnymi opadami deszczu do 30-60 mm, skutkując podtopieniami, a lokalnie nawet powodziami błyskawicznymi.

Zagrożenie ze strony opadów bardzo dużego gradu będzie największe w pierwszej fazie konwekcji. Spodziewane są liczne przypadki gradobić. Średnica gradzin może osiągnąć 5-8 cm, a przekroczenie 10 cm jest bardzo prawdopodobne. Zagrożenie dla życia i zdrowia oraz mienia, jak i upraw będzie bardzo duże. Nie można dziś całkowicie wykluczyć 1-2 przypadków mezocyklonicznych trąb powietrznych. Tornada najbardziej prawdopodobne będą w obszarze największej niestabilności, największej skrętności wiatru w warstwie 0-1 km, jak i też silnych pionowych uskoków wiatru w warstwie 0-1 km. Kluczowe może być także silne nagromadzenie wilgoci w dolnych warstwach troposfery oraz niższy poziom kondensacji chmur oraz mniejsze hamowanie konwekcji (ang. CIN)

Pogoda. Istnieje prawdopodobieństwo lokalnych trąb powietrznych

Środowe trąby powietrze, jeśli powstaną, okażą się niszczycielskie. Spodziewane jest nawet F2/F4, prowadząc do sporych, ale miejscowych szkód. Obszar zniszczeń w czasie dzisiejszych potencjalnych trąb powietrznych będzie mniejszy, niż w czasie występowania silnych wiatrów prostoliniowych. Precyzyjne przewidzenie obszaru ich wystąpienia nie jest możliwe.

W dojrzałej fazie na obszarze Polski może uformować się dobrze zorganizowany system burzowy. Na zobrazowaniach radarowych możliwe będzie dostrzeżenie m.in takich sygnatur radarowych jak: bow echo, MARC oraz MCV, świadcząc o dużym potencjale do generowania silnych, niszczących porywów wiatru. Niewykluczone są szkwałowe porywy wiatru powyżej 100-150 km/h, prowadząc do dużych szkód.

Nie można wykluczyć, że burza spełni kryteria derecho, ale nie jest to duże ryzyko. Silne bow echo może przyczynić się jednak do sporych zniszczeń na obszarze Polski.

Pogoda. Strefa silnych burz wędrować ma z południa na północ, północny-wschód

Szczególnie silna burza wielokomórkowa może przejść w pasie od woj. śląskiego, małopolskiego, przez województwa centralnej, dalej przez Kujawy, Pomorze. Warunki do rozwoju silnych, miejscami niszczycielskich burz w masie zwrotnikowej są prognozowane także po zachodzie słońca. Intensywne opady pochodzenia burzowego mogą spowodować wzrost poziomu wód w rzekach na południu w kraju, co w konsekwencji może spowodować lokalną powódź błyskawiczną. Miejscami w nocy mogą tworzyć się kolejne burze. Nawet na przedpolach superkomórek burzowych, a zwłaszcza mezoskalowego układu konwekcyjnego, gdzie kluczowa okaże się granica wypływu chłodnego powietrza (ang. outflow boundary).

Prognoza burz na noc (IMGW-PIB)

Pogoda. Silne burze, 14 lipca 2021

Wysoka aktywność burzowa może być utrzymana szczególnie w pierwszej części nocy. Następnie burze zaczną stopniowo słabnąć, ale miejscami burze utrzymają się przez całą noc.

Charakterystyczne zmętnienie nieba. Pył saharyjski nad Polską

Niewykluczone, że strefa najgroźniejszych burz przesunie się nieco bardziej na wschód. Warto również wspomnieć o obecności pyłu saharyjskiego nad Polską. Obserwowane jest wyraźne zmętnienie nieba w naszej części Europy, co jest typową cechą powietrza pochodzenia zwrotnikowego, które napływa do nas z Afryki.

Poranne zdjęcie satelitarne w spektrum widzialnym okiem satelity geostacjonarnego ujawniają obecność pyłu saharyjskiego w naszej części Europy. Największa koncentracja zanieczyszczeń drobinkami piasku występuje na południu, częściowo zachodzie i wschodzie kraju. Najmniejsza na krańcach północnych i północno-wschodnich.

Pogoda. pył saharyjski.

Sprawdzamy również trajektorie wsteczną mas powietrza na 14.07.2021, 12 UTC. Obrazuje nam jaką drogę pokonało powietrze w ciągu ostatnich 7 dni zanim dotarło do Warszawy. Dotyczy wysokości izobarycznych 950 hPa, 850 hPa i 700 hPa.

Pogoda. Trajektoria wsteczna mas powietrza na 14 lipca 2021, 12 UTC

Należy również wspomnieć, że czeka nas upalna środa. Miejscami temperatura w centrum, wschodzie i południu przekroczy 33°C/35°C. Chłodniej jedynie na krańcach zachodnich, południowo-zachodnich, gdzie zaznaczy się chłodniejsze powietrze polarno morskie.

Prognozowana maksymalna temperatura powietrza, 14 lipca 2021, 15Z według ICON

Pogoda. Temperatura maksymalna ICON

BIEŻĄCE POŁOŻENIE OPADÓW I BURZ

AKTUALNA TEMPERATURA W POLSCE