Pogoda długoterminowa na wrzesień 2021. Możliwa dominacja cyrkulacji atlantyckiej. Czasem dni gorące i upał. Burze nadal możliwe w Polsce

Pogoda długoterminowa na cały wrzesień 2021 dla Polski. Wystąpią czasem dni gorące i upał. Spodziewane są również lokalne burze. Sprawdzamy najnowsze prognozy numeryczne w oparciu o modele europejskie i amerykańskie. Przedstawimy również wstępną prognozę na wrzesień według IMGW-PIB.

1 września 2021 rozpoczyna się meteorologiczna jesień. Ta astronomiczna nadejdzie trzy tygodnie później. Sprawdzamy najnowsze, ale wstępne i mocno orientacyjne prognozy sezonowe na wrzesień dla Polski.

Pogoda. Prognoza IMGW na wrzesień 2021

Według IMGW-PIB średnia miesięczna temperatura powietrza oraz miesięczna suma opadów atmosferycznych na przeważającym obszarze Polski powinna mieścić się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020* (rys.1, tab.1.). Na północnym zachodzie możliwa średnia miesięczna temperatura powietrza powyżej normy, natomiast miesięczna suma opadów atmosferycznych – poniżej normy.

Pogoda długoterminowa wrzesień 2021

Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla września z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na wrzesień 2021 r

pogoda wrzesień. Prognoza temperatury i opadu

Pogoda. CFS widzi najwyższe temperatury na południu Polski

Według najnowszej prognozy modelu CFS, wrzesień 2021 najcieplejszy będzie na południu i wschodzie kraju. Natomiast najchłodniej powinno być na zachodzie i północy, gdzie temperatura ma być w normie, a nawet lekko poniżej normy. Są to jednak wartości uśrednione dla całego miesiąca. Zatem cały miesiąc nie powinien być tak chłodny, bądź w normie na tym obszarze.

pogoda długoterminowa wrzesień. anomalia temperatury

Wrzesień z prawdopodobną dominacją pogody niżowej

Wrzesień według modelu CFS będzie wilgotny. Głównie za sprawą aktywnej cyrkulacji strefowej. Pomiędzy północą a południem zwiększać mają się kontrasty termiczne. Dlatego nasili się pod koniec lata i na początku jesieni prąd strumieniowy. To zwiastuje prawdopodobne częste przechodzenie ośrodków niskiego ciśnienia z zachodu na wschód kraju.

pogoda wrzesień. opady w polsce

Sprawdzamy również uśrednione wartości ciśnienia atmosferycznego na wrzesień 2021. Dostrzegamy, że dominować ma pogoda niżowa. Całkiem sporą aktywnością może wykazywać się cyrkulacja strefowa. Do Europy mogą docierać również ex-huragany, przynosząc napływ cieplejszych mas do Polski, nawet o cechach zwrotnikowych z południa Europy. Wygląda na to, że to właśnie mieszkańcy południowej, częściowo centralnej i wschodniej części kraju doświadczą okresów gorących, a czasem nawet upalnych.

pogoda. cyrkulacja strefowa

Nieco odmienną prognozę przedstawia ECMWF, który wskazuje na miesiąc z temperaturą w całym kraju powyżej normy wieloletniej. Jest to jednak prognoza z 1 lipca 2021, zatem przy kolejnej aktualizacji modelu na początku sierpnia trend może ulec zmianie. Podobnie jednak jak CFS, europejski model prognozuje, że najczęściej wysokie temperatury doświadczą mieszkańcy południowej Polski.

pogoda długoterminowa. anomalia na wrzesień 2021

Długoterminowa prognoza pogody ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie. Pomimo coraz większej ilości danych i wydajnych superkomputerów, nie jest możliwy precyzyjny opis pogody z tak dużym wyprzedzeniem czasowym. Nie można wykluczyć krótkotrwałych zjawisk ekstremalnych. Szczególnie o charakterze burzowym i wiatrowym, co może powodować lokalnie duże szkody.