28 września 2021

Fani Pogody

Prognozy pogody. Dzienne i długoterminowe

Pogoda długoterminowa na jesień 2021. Wyże, czasem aktywna cyrkulacja zachodnia i przymrozki oraz burze w Polsce

temperatura

Pogoda długoterminowa na jesień 2021. Przeważnie dominacja wyżów, czasem cyrkulacja zachodnia i południowa. Mogą pojawić się również nurkujące układy niżowe z północy. Będą także przymrozki i burze w Polsce. Dokonamy wstępnego przeglądu prognoz modeli europejskich oraz amerykańskich.

Pogoda. Temperatura w normie wieloletniej we wrześniu 2021

1 września 2021 rozpoczęła się meteorologiczna jesień. Wyróżniamy kilka rodzajów jesieni. M.in jesień astronomiczną, kalendarzową, termiczną oraz fenologiczną. Ta ostatnia jest jedną najpiękniejszych, gdyż przez słabszą operacje słoneczną liście i krzewy zmieniają swój kolor. Najczęściej występuje ona na przełomie września i października.

Według IMGW-PIB średnia miesięczna temperatura powietrza w całej Polsce powinna kształtować się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020* lub nieznacznie poniżej. Miesięczna suma opadów atmosferycznych w całym kraju najprawdopodobniej będzie mieścić się w normie.

Pogoda długoterminowa na jesień 2021. Wyże, czasem aktywna cyrkulacja zachodnia i przymrozki oraz burze w Polsce

Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla września z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na wrzesień 2021 r.

pogoda we wrześniu

Według modelu CFS miesięczna anomalia temperatury na obszarze Polski będzie kształtować się w normie wieloletniej. Jedynie na zachodzie i północy temperatura może być powyżej normy wieloletniej. Prognoza zainicjowana warunkami brzegowymi z okresu od 28.09.2021 do 6.09.2021.

anomalia na wrzesień 2021

Suchy wrzesień według CFS i ECMWF

CFS sygnalizuje, że we wrześniu ilość opadów będzie w skali miesięcznej poniżej normy. To sugeruje nam więcej dni pogodnych i bez deszczu niż w sierpniu. Wyże przez wiele dni przynosić mogą stabilne warunki pogodowe, czasem tylko pogorszenia pogody spowodowane będą wędrówką frontów związanych z cyrkulacją zachodnią i południową.

opady poniżej normy wieloletniej

ECMWF przedstawia nam nieco odmienny trend na wrzesień, jeśli chodzi o prognozowane odchylenie temperatury od normy wieloletniej. Zakłada nam temperaturę powyżej normy na zachodzie i północy. We wschodniej, centralnej i południowej części kraju poniżej normy wieloletniej.

temperatura według ECMWF

Prognoza opadów jest jednak analogiczna do tej amerykańskiej na wrzesień 2021. Widzimy opady poniżej normy w naszej części Europy. To zwiastuje nam na ogół stabilne, wyżowe warunki pogodowe z małą ilością opadów i burz. Czasem rozwojem mgieł i zaleganiem podinwersyjnych chmur. Jest to oczywiście prognoza uśredniona dla całego miesiąca, dlatego przebieg warunków pogodowych może być czasem odmienny od prognozy miesięcznej z opadami w normie, a nawet nieco powyżej normy. W skali miesięcznej ma być to miesiąc suchy na przeważającym obszarze Polski.

opady cfs wrzesień 2021

Pogoda. Październik prawdopodobnie w dalszym ciągu z temperaturą przeważnie powyżej normy

W październiku natomiast średnia miesięczna temperatura powietrza na obszarze całego kraju powinna kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Miesięczna suma opadów atmosferycznych w całej Polsce najprawdopodobniej mieścić się będzie w normie – tak sytuacje prognozują modele liczone w IMGW-PIB.

Norma średniej temperatury powietrza z lat 1991-2020 dla października jest nieznacznie cieplejsza od poprzedniej normy z lat 1981-2010. Górna granica normy, dla prezentowanych w prognozie miast, jest średnio wyższa o 0,5°C. Dolna granica normy jest zbliżona.

październik 2021 opady i temperatura od imgw

Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla października z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na październik 2021 r.

imgw-pib

Rozbieżności między modelami europejskimi i amerykańskimi

Prognozy amerykańskiego modelu różnią się między sobą. CFS zakłada miesiąc z temperaturą poniżej normy wieloletniej. To zwiastuje możliwość okresowych przymrozków i zaleganiu dużej ilości chmur podinwersyjnych oraz tworzeniem się mgieł.

temperatura poniżej normy

Prognoza opadów jest odmienna względem tego, co pokazały nam modele na wrzesień, ale prognozy na tak odległy okres mogą ulec dużej zmianie. CFS zakłada opady powyżej normy na południu, centrum i wschodzie. Na zachodzie w normie, natomiast na północy poniżej normy. Mogą być one np. związane z wędrówką wilgotnych niżów znad Morza Śródziemnego, czasem także mogą pojawić się silniejsze wiatry związane z cyrkulacją zachodnią, a nawet jesienne burze.

opady według CFS

Bardziej optymistyczną prognozę miesięczną przedstawia nam ECMWF, który został zaktualizowany na początku września. Prognozuje on październik ciepły i z opadami w normie wieloletniej. Aczkolwiek na wschodzie, południowym-wschodzie temperatura w normie wieloletniej. Jest to więc prognoza zbliżona do tej, którą mogliśmy zobaczyć z modeli liczonych w IMGW-PIB. Jedynie CFS w niektórych aktualizacjach widzi miesiąc chłodny i miejscami wilgotny.

temperatura w październiku 2021

ECMWF prognozuje natomiast opady w miesięcznej normie wieloletniej. Jest to prognoza analogiczna do tej z IMGW-PIB. Odmienna jednak od wyliczeń amerykańskich wskazujących na miesiąc wilgotny i chłodny.

opady w październiku 2021

W listopadzie może dominować pogoda niżowa. Czasem ulokują się zgniłe antycyklony z mgłami i jesienną szarugą

Według IMGW-PIB listopad 2021 na obszarze całego kraju przyniesie najprawdopodobniej średnią miesięczną temperaturę powietrza w normy wieloletniej z lat 1991-2020. Miesięczna suma opadów atmosferycznych w całej Polsce powinna kształtować się powyżej normy, co zwiastuje na możliwą dominacje pogody niżowej. Czasem w naszej części Europy znajdą się stabilne, ale zgniłe wyże, przynosząc wiele dni bez słońca i z opadami mżawki, mgłami i podinwersyjnym zachmurzeniem.

pogoda. listopad w normie

Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla listopada z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na listopad 2021 r.

pogoda. opady powyżej normy

Według amerykańskiego modelu CFS przedostatni miesiąc 2021 roku przyniesie temperaturę powyżej normy na przeważającym obszarze Polski. Mogą okresami zdarzyć się napływy cieplejszych mas powietrza z południa. Nie można wykluczyć jednak pierwszych większych opadów śniegu na nizinach. Jednak prawdopodobieństwo utworzenia się stałej pokrywy śnieżnej na wiele dni nie będzie wysokie poza obszarami górskimi. Przymrozki mogą być częstsze niż w październiku.

pogoda. temperatura w listopadzie

Orientacyjna prognoza CFS, która pewnie niejednokrotnie ulegnie zmianie wskazuje, że listopad będzie na przeważającym obszarze Polski w normie opadowej. Na południu i południowym-wschodzie być może poniżej normy. Są to jednak wstępne wyliczenia, które mogą ulec jeszcze dużej korekcie.

pogoda. opady na listopad 2021

ECMWF zakłada, że na przeważającym obszarze Polski listopad przyniesie temperaturę w normie wieloletniej. Jedynie we wschodniej i częściowo północnej połowie kraju prawdopodobnie powyżej normy. Prognoza na tak odległy okres nie jest wiążąca i traktujmy ją jako ciekawostkę.

pogoda. temperatura w listopadzie

Prognoza anomalii opadów na listopad 2021 prezentuje się w sposób następujący. Na przeważającym obszarze Polski ilość opadów powinna być w normie wieloletniej. Najwięcej opadów, przekraczających nawet miesięczną normę może być na północy, północnym-wschodzie i w centrum kraju.

opady

Długoterminowa prognoza pogody ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie. Pomimo coraz większej ilości danych i wydajnych superkomputerów, nie jest możliwy precyzyjny opis pogody z tak dużym wyprzedzeniem czasowym. Nie można wykluczyć krótkotrwałych zjawisk ekstremalnych. Wkrótce przedstawimy kolejne prognozy.