Fani Pogody

Pogoda w Polsce i na Świecie. Prognoza pogody codzienna i długoterminowa

Pogoda. Ekstremalnie silna burza superkomórkowa nad Polską. Możliwy duży grad i niszczący wiatr. Gdzie jest burza 14.07.2021?

Pogoda. Burze w lipcu

Pogoda. Dziś Polska jest w powietrzu zwrotnikowym. Jedynie na zachodzie zaznacza się pofalowany front atmosferyczny poprzedzony linią zbieżności wiatru. Tylko na północnym-wschodzie obecny był skraj wypełniającego się niżu górnego. Masa napływająca do naszej części Europy cechuje się wysoką temperaturą powietrza oraz w wielu miejscach wysoką zawartością pary wodnej. W wielu regionach obserwować będziemy w kolejnych godzinach dalszą intensyfikacje zjawisk burzowych, które mogą mieć niszczącą siłę. Szczególnie groźne burze są prognozowane na południu, częściowo zachodzie i w centrum Polski wieczorem i w pierwszej części nocy.

Pogoda. Powstają silne burze

Dane radarowe, zdjęcia satelitarne i detektory wskazują na intensyfikacje zjawisk konwekcyjnych nad Polską. Szczególnie groźnie będzie jednak w godzinach wieczornych i w pierwszej części nocy. Następnie burze zaczną słabnąć, ale w wielu miejscach mogą utrzymać się przez całą noc.

Zdjęcia satelitarne wskazały, ze przez większą część dnia w wielu regionach występowało hamowanie pionowych ruchów konwekcyjnych. Spowodowane występowaniem zjawisk EML, zwanego również załadowanym karabinem z uwagi na obecność warstwy nakrywającej (Cap). Jednak pod wpływem obecności silnego wspomagania ruchów konwekcyjnych, tj. linii zbieżności wiatru rozpoczął się rozwój chmur burzowych i inwersja nakrywająca została przełamana.

Prognoza burz na środę (IMGW-PIB)

Dzisiejszy superkomórki burzowe przynosić mogą szczególnie duże zagrożenie ze strony dużego, miejscami bardzo dużego gradu w naszej części Europy. Lokalnie gradziny z najsilniejszych burz zawierających rotujący prąd osiągną aż 8-10 cm, punktowo nawet 12-13 cm. Na trasie dobrze zorganizowanych burz posiadających mezocyklon niewykluczone są silne, punktowo niszczące porywy pochodzenia konwekcyjnego do 80-130 km/h. Powodując duże szkody. Spora zawartość wody opadowej (TPW 35-50 mm) skutkuje ma nawalnymi opadami deszczu do 30-60 mm. Skutkując podtopieniami, a lokalnie nawet powodziami błyskawicznymi. Obserwowana będzie także w dalszym ciągu rosnąca aktywność elektryczna. Istnieje pewne prawdopodobieństwo 1-2 trąb powietrznych związanych z rotującymi prądami wstępującymi w burzach superkomórkowych.

Prognoza burz na noc (IMGW-PIB)

alert-

Pogoda. Groźna superkomórka wkroczy na Ziemię Łódzką

Dane z systemu detekcji i lokalizacji wyładowań atmosferycznych za przedział godzinowy od 16:00 do 18:00. Szczególnie gwałtowna burza superkomórka burzowa przechodzi przez Górny Śląsk i zmierza nad Ziemię Łódzką.

Pogoda. Silne burze i grad.

Bardzo silna i niebezpieczna superkomórka burzowa przesuwa się na północ w kierunku Ogrodzieńca, przez powiat zawierciański i wschodnią część pow. częstochowskiego. Na jej trasie możliwe są opady gradu ogromnych rozmiarów, niszczące porywy wiatru a nawet trąba powietrzna. Jeśli jesteście na trasie tej burzy – bezwzględnie pozostańcie w domach – informuje Wojciech Pilorz z Polscy Łowcy Burz – Skywarn Polska.

Burza posiadająca mezocyklon jest bardzo dobrze widoczna na zobrazowaniach radarowych z polskiej sieci POLRAD i przemieszcza się nad południe woj. łódzkiego.

BIEŻĄCE POŁOŻENIE OPADÓW I BURZ

AKTUALNA TEMPERATURA

Autor wpisu:

Arkadiusz Wójtowicz