Fani Pogody

Pogoda w Polsce i na Świecie. Prognoza pogody codzienna i długoterminowa

Pogoda gwałtownie się pogorszy. Będą silne burze i opady powyżej 100 mm w Polsce powodujące podtopienia

burzowo

Pogoda gwałtownie się pogorszy w naszej części Europy. Zbliża się niż z południa Europy. Wystąpią silne burze, opady wielkoskalowe i konwekcyjne, które miejscami przekroczą 100 mm.

Pogoda ulegnie wyraźnemu załamanie na weekend w naszej części Europy

Już w piątek po krótkiej przerwie nad Polską pojawią się burze. Będą one najbardziej prawdopodobne w pasie południowej części naszego kraju. Największe ryzyko burz ma być w górach, gdzie wspomaganie do rozwoju konwekcji zapewnić może orografia terenu. W burzach wysokość opadów sięgnąć może do 10-15 mm, miejscami w Beskidach i Sudetach akumulacja opadów burzowych sięgnie do 20 mm. Prędkość wiatru w zasięgu komórek burzowych sięgnie 55-60 km/h. Zdarzyć mogą się również opady drobnego gradu. Na północy i wschodzie kraju zaznaczy się dziś skraj wyżu znad Skandynawii. Jednak od południa w drugiej części dnia zacznie wkraczać zatoka niżowa. Wkraczać zacznie również front ciepły. Nad dzielnice południe napłynie przejściowo cieplejsze powietrze z kierunków południowych. Masa ma być bogata w wilgoć, charakteryzować ma się również dość stromym pionowym gradientem temperatury, skutkując wystąpieniem niestabilności.

Wymuszanie orograficzne odegrać może kluczową rolę, jeśli chodzi o wspomaganie rozwoju chmur Cb w naszej części Europy. Przepływ mas powietrza nie będzie istotnie nasilony. Tworzyć mają się pojedyncze komórki konwekcyjne, miejscami łączące się stosunkowo słabo zorganizowane klastry wielokomórkowe. Aktywność burzowa ma być na ogół umiarkowana. Nie przewiduje się, aby te zjawiska dziś były szczególnie groźne na południu. Podstawowym zagrożeniem okażą się jednak opady pochodzenia konwekcyjnego i wyładowania atmosferyczne.

Prognoza burzowa na 29.07.2022 za okres od 8:00 do 20:00 czasu lokalnego według IMGW-PIB

Pogoda gwałtownie się pogorszy. Będą silne burze i opady powyżej 100 mm w Polsce
Burze, 29 lipca 2022 w Polsce

Pogorszenie aury na weekend w naszej części Europy

Co więcej zjawiska burzowe są prognozowane w nocy z piątku na sobotę. Szczególnie w pasie Polski południowej. W czasie burz wysokość opadów sięgnąć może do 15-20 mm i porywy wiatru do 60-65 km/h. Od południa nasunie się niż z rodowodem śródziemnomorskim. Jest pewna szansa, że zjawiska burzowe będą występować w ciepłym sektorze niżu, lecz uniesiony charakter konwekcji ograniczy potencjał do przynoszenia szczególnie niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Natomiast Polska północna pozostanie w zasięgu wyżu znad Bałtyku.

Jednak na pozostały obszar kraju od południa będzie nasuwała się zatoka niskiego ciśnienia i strefa ciepłego frontu atmosferycznego. Prognozy wskazują, że w związku z napływającą w strefie frontu oraz za nim bardzo wilgotną i ciepłą masa powietrza. Podstawowym zjawiskiem towarzyszącym przejściu całego układu niżowego będą wielkoskalowe opady deszczu. Warunki do inicjacji głębokiej, wilgotnej konwekcji nie okażą się bardzo dobre. Aczkolwiek z uwagi na podwyższone zasoby energii konwekcji, umiarkowanie stromy pionowy gradient termiczny. Obecne ma być ścinanie w dolnej warstwie, wewnątrz zachmurzenia warstwowego będą rozwijać się wbudowane chmury konwekcyjne, co może skutkować rozproszonymi burzami.

Pogoda. Prognoza burzowa na noc (IMGW-PIB)

pogoda ulegnie zmianie w kraju
Burzowa noc z 29/30 lipca 2022

Burze aktywne na południu, południowym-wschodzie i wschodzie w sobotę

Z prognoz numerycznych wynika, że zdecydowanie liczniejsze i aktywniejsze burze pojawią się w sobotę. Będziemy w zasięgu niżu, który dotrze do nas z południa Europy wraz z systemem frontów atmosferycznych. Ośrodek niskiego ciśnienia swoje centrum ma mieć nad Małopolską i Podkarpaciem. południe od Małopolski po Podkarpacie i Lubelszczyznę znajdzie się w strefie bardzo wilgotnego powietrza, z którym stowarzyszona będzie słaba chwiejność. Prognozowane wartości CAPE wyniosą do 1000 J/kg, wg wyliczeń modeli mezoskalowych do 2000 J/kg – przy czym za wielkość CAPE odpowiadać będą parametry wilgotnościowe – informuje IMGW-PIB.

Pogoda. Prognoza burzowa na sobotę, 30 lipca 2022 według IMGW-PIB

obfite opady w Polsce
Groźna pogoda, 30 lipca 2022, wystąpią podtopienia w Polsce

Zawartość wody opadowej w pionowej kolumnie troposfery sięgnie TPW 35-44 mm, natomiast średni stosunek zmieszania w warstwie 0-1 km powyżej 11 g/kg, miejscami przekroczy 13 g/kg. Prognozy modeli na sobotę są rozbieżne, jeśli chodzi o rodzaj dominującej konwekcji. Spora ilość burz może być wbudowana w zachmurzenie warstwowe. Mogą być to zarówno stacjonarne ośrodki burzowe, jak i też klastry burzowe z umiarkowaną prędkością przemieszczania. Nad jednym obszarem przejść może nawet kilka burz, prowadząc do znacznych akumulacji opadów atmosferycznych.

Pogoda. Silne ulewy i burze pod koniec lipca w Polsce

Pomiędzy modelami dalej duże rozbieżności. Opady będą nie tylko wielkoskalowe, ale także konwekcyjne, podnosząc sumy opadowe i utrudniając precyzyjne prognozowanie wysokości opadów.

Pogoda. Wyliczana wysokość opadów według modelu ARPEGE za okres od 29.07.2022 do 1.08.2022

burzowa i niżowa pogoda
Silne ulewy i możliwa wysokość opadów do 1 sierpnia 2022

Pogoda. Prognoza wysokości i zasięgu opadów za okres od 29.07.2022 do 1.08.2022 według modelu ECMWF

obfite opady
Obfite opady deszczu do 1 sierpnia 2022, 12 UTC

Pogoda. Model ICON i prognoza wysokości opadów za okres od 29.07.2022, 00Z do 1.08.2022, 12 UTC

solidnie popada w Plsce
Silne opady wielkoskalowe i konwekcyjne związane z niżem znad południowej Europy

Natomiast w związku z powyższym – na południe/południowy wschód przewiduje się ryzyko wystąpienia opadów burzowych do 30 mm, w wyniku akumulowanych sum wielkość opadu może sięgać więcej – do 40 mm. Burzom, zwłaszcza na wschodzie obszaru, mogą towarzyszyć opady gradu do 2 cm średnicy. Możliwe silne porywy wiatru – na wschodzie obszaru do 75 km/h. Części zachodnia i północna zaznaczonych obszarów, o obniżonym prawdopodobieństwie, będzie się charakteryzować mniejszą szansą burz – zjawiska będą bardziej o charakterze jednostajnym, z możliwością wbudowanej konwekcji. Dla tych obszarów ryzykiem będą przede wszystkim opady deszczu – dodaje IMGW-PIB.

Prognoza burzowa na noc z soboty na niedzielę (IMGW-PIB)

burzowa pogoda w sobotę
Burzowa również noc z soboty na niedzielę

Autor wpisu:

Arkadiusz Wójtowicz