Fani Pogody

Pogoda w Polsce i na Świecie. Prognoza pogody codzienna i długoterminowa

Prognoza pogody na 5 dni dla Polski: Układ Omega rządzi pogodą, jest szansa jednak na mróz

W kolejnych dniach pogoda może być zmienna. Na północy w niedzielę możliwe opady. Istnieje szansa na śnieg w okolicach przyszłego piątku.


W ostatnich dniach na pogodę wpływa rozległy i silny wyż o imieniu „DORIT”, którego centrum dziś znajduje się na południu Starego Kontynentu. Odbywa się transport dość ciepłej masy powietrza polarno-morskiego.

Sytuacja synoptyczna na dzień 16.02.2019 r. godzina 12 UTC. Przeważająca część kontynentu europejskiego będzie pod wpływem wyżu „DORIT”. Strefy frontowe z niżami znajdować mają się nad północną oraz północno-zachodnią częścią Europejskiego Obszaru Synoptycznego. Występuje blokada strefowej cyrkulacji atmosfery. Wyż jednak nie wszędzie gwarantuje pogodną aurę
Poranne zdjęcie satelitarne ukazujące obszar zalegania chmur podinwersyjnych Stratus, jak i też mgieł.

Nocne wyniki sondowania atmosfery ujawniają obecność inwersji

Często, gdy na pogodę oddziałuje wyż występuje inwersja. Bywa, że nawet niejedna. Nocne wyniki sondowania atmosfery ujawniają jej obecność między innymi w rejonie stacji aerologicznej w Legionowie k. Warszawy.

Nocne wyniki sondowania atmosfery wykonane ze stacji aerologicznej k. Warszawy

Kilka warstw inwersyjnych w nocnym wyniku sondowania atmosfery


Nocny sondaż aerologiczny spod Warszawy wskazuje na obecność pierwszej inwersji na wysokości 632 metrów, temperatura na tej wysokości wyniosła 0,2 °C , niewiele wyżej, bo na 649 było już 4,4 °C. Na wysokości 876 m aż 6 °C. Kolejna nieznaczna nieco słabsza inwersja obserwowana była na 1722 m i temperatura wyniosła 5,4 °C. Jak widać silna inwersja występowała zwłaszcza w planetarnej warstwie granicznej. Sprzyja to kumulowaniu się zanieczyszczeń, zaleganiu chmur niskich Stratus pod tą warstwą, jak i też zamgleń i mgieł. Zarówno w Legionowie k. Warszawy wystąpiła wyraźna inwersja osiadania, jak i też w nocnym pomiarze z Łeby.

Dlaczego inwersja jest istotna w meteorologii

Inwersja temperatury (inwersja termiczna) – w zjawisko atmosferyczne polegające na wzroście temperatury powietrza wraz z wysokością. Inwersja blokuje pionowe mieszanie się powietrza w atmosferze.
W normalnych warunkach w najniższej części atmosfery, troposferze, powietrze bliżej powierzchni ziemi jest cieplejsze niż wyżej. Dzieje się tak dlatego, że powietrze ogrzewa się od nagrzanej powierzchni ziemi, a tak ogrzane powietrze, unosi się do góry w wyniku konwekcji. Unoszące się powietrze ochładza się w wyniku przemiany adiabatycznej (wyżej jest mniejsze ciśnienie). Czasami w wyniku zjawisk zachodzących w atmosferze dochodzi do odwrotnego układu temperatur niż zazwyczaj.
Zjawisko to może wywoływać inne efekty w atmosferze, które mogą być widoczne np. gromadzenie się mgły lub różnice w zanieczyszczeniu atmosfery. Z tego samego powodu inwersje zalegające przez dłuższy czas mogą wpływać na intensyfikowanie się zjawiska smogu nad obszarami o dużej emisji zanieczyszczeń.

Obecny typ inwersji nad Polską

Inwersja osiadania – powstaje w efekcie osiadania mas powietrza w wyżu. Górne warstwy powietrza przemieszczając się w dół (osiada), stopniowo sprężają się, a zatem, zwiększa się ich temperatura i w średnich wysokościach, powstaje warstwa powietrza cieplejszego niż powietrze poniżej.

W sobotę i w najbliższych dniach obszar całej Polski będzie pod wpływem stosunkowo stabilnego antycyklonu „DORIT”. Nie oznacza to jednak, ż możemy dzisiaj oczekiwać „wiosennej” wyżowej i bezchmurnej pogody w całym kraju.. W wilgotnej masie powietrza polarnego morskiego powstawać będzie pod warstwą inwersji osiadania zachmurzenie warstwowe i kłębiasto-warstwowe oraz miejscami słabe opady deszczu. Obserwowany będzie dalszy wzrost ciśnienia, zmniejszać się będzie gradient ciśnienia, osłabnie wiatr, ponownie borykać będziemy się z problemem zwiększonego zalegania zanieczyszczeń pod warstwą inwersyjną. Napływająca masa powietrza powietrza polarno-morskiego jest dość wilgotna, formować będą w sprzyjających warunkach mgły i zamglenia, w wielu miejscach utrzymując się nawet cały dzień.

Natomiast w środkowych warstwach troposfery (500 hPa), czyli 5500 m.n.p.g obserwujemy nad Starym Kontynentem. Górny grzbiet klina wysokiego geopotencjału, jaki sięga północnych skrajów Skandynawii, a doliny fali górnej, jedna ulokowana jest nad Atlantykiem, kolejna sięga Morza Czarnego. Mamy do czynienia z charakterystycznym układem tzw. Omega Ω , jaki powoli migruje na wschód. My dalej pozostajemy w zasięgu górnego klina, czyli wierzchołka fali geopotencjalnej, w jego przedniej części. Napływa do nas bardzo ciepłe powietrze polarno-morskie, ale nie całkowicie suche z sektora południowego i południowo-zachodniego. .

Widoczny układ Omega w środkowych warstwach troposfery, który odgrywa kluczowe znaczenie w pogodzie. ECMWF

Ciepłe kolejne dni, ale nie wszędzie pogodne. Szansa na spływ chłodu

W kolejnych dniach utrzymywać będą się wysokie temperatury jak na luty. Poniżej anomalia względem okresu referencyjnego 1979-2010 r.

Anomalia temperatury jest rekordowo wysoka i przekracza nawet 12°C. Prognoza modelu ECMWF. Prognoza dla poziomu 850 hPa, czyli 1550 m.n.p.g na dzień 17 lutego 2019 r.


Anomalia temperatury na poziomie 850 hPa, czyli 1550 metrów nad poziomem gruntu sięga aż 14 °C . na dzień 17 lutego 2019 r.

Bardzo wysokie temperatury utrzymają się w całym kraju przynajmniej do 20 lutego. W okolicach 22 lutego może nadejść wyraźne ochłodzenie, możliwe są również opady śniegu.

Więcej o pogodzie w kolejnych dniach pisaliśmy poniżej

BIEŻĄCE POŁOŻENIE ZACHMURZENIA TUTAJ.

Autor wpisu:

Arkadiusz Wójtowicz