Silny wiatr nadciąga do Polski. Wichura rozpędzi się do 100-120 km/h. Będą zamiecie pyłowe. Potem uderzą burze z gradem

Silny wiatr w kolejnych dniach. Potem czekają nas częstsze opady i burze

Trwa suchy i słoneczny okres synoptyczny, co powoduje, że z każdym dniem pogłębia się susza hydrologiczna, atmosferyczna i rolnicza. W kolejnych dniach antycyklon osłabnie i odsunie się na północ. W tym samym czasie od zachodu, południowego zachodu zacznie nasuwać się zatoka obniżonego ciśnienia, zaczną pojawiać się warunki sprzyjające występowanie opadów i lokalnych burz. Przed wkroczeniem frontu atmosferycznego pojawią się silne porywy wiatru, które dochodzić będą do 70-100 km/h. Jednak, mając na uwadze coraz niższą wilgotnością gleby niewykluczone są zamiecie pyłowe wyraźnie ograniczające widzialność poziomą i pogarszające jakość powietrza.

Prognozowane porywy wiatru na 16 kwietnia 2024, 12 UTC według modelu ECMWF HRES 0.1 dla Polski

silny wiatr w kraju
Silny wiatr w Polsce według ECMWF

Dynamiczna pogoda i silny wiatr

Zgodnie z naszymi zapowiedziami w maju dominują na ogół ośrodki wysokiego ciśnienia. Mamy dużo pogodnych dni z umiarkowanym wiatrem, co sprzyja szybkiemu osuszaniu się gleby. Wilgotność z każdym dniem sukcesywnie spada nie tylko w warstwie 0-7 cm, ale także na poziomie 7-28 cm. Występujące warunki atmosferyczne od kilku tygodni sprzyjają nie tylko rozwijaniu się suszy, ale także wyraźne wzrasta zagrożenie pożarowe w lasach na obszarze Polski. Nie brakuje regionów, gdzie doszło do rozwoju suszy atmosferycznej i rolniczej, co przełoży się na plony warzyw i owoców. Duże szkody na wiosnę wyrządziły kwietniowe i majowe przymrozki, dodatkowo niekorzystnym zjawiskiem jest obecnie rozwijająca się susza na przeważającym obszarze Polski wynikająca m.in z niedoboru opadów.

Prognozowane porywy wiatru na 16 maja 2024, 11 UTC według modelu ICON dla Polski

silny wiatr w Polsce
silny wiatr w Polsce

Groźna pogoda miejscami w kolejnych dniach

Nie ulega wątpliwości, że dobiega długi okres bezdeszczowy w Polsce. Już w piątek i sobotę zaczną pojawiać się na obszarze kraju lokalne opady pochodzenia konwekcyjnego. Wystąpią także burze, które stwarzać będą zagrożenie dla zdrowia, życia i mienia. Z uwagi na konwekcyjny charakter opadów będą one punktowe, a więc nie rozwiążą problemu rozwijającej się z każdym dniem suszy. Burzowe opady są gwałtowne i krótkotrwale. Dodatkowo potrafi spaść w krótkim czasie miejscami nawet miesięczna norma opadowa, lecz nie rozwiązują to problemu, bo większość opadu, zamiast wsiąknąć w glebę ma tendencje do spływania z powierzchni gleby. Jednak przyniesie to nieco ulgi szczególnie w 3 dekadzie maja 2024 r.

Polecamy: Upał wedrze się z południa do Europy. 34-36 stopni na termometrach. Gorące masy powietrza dotrą potem do Polski

Prognozowane porywy wiatru na 16 maja 2024, 13 UTC według modelu ICON-EU dla Polski

groźna aura w kraju
dynamiczna pogoda w kraju i silny wiatr

Przed nadejściem opadów i burz na przeważający obszar Polski w okresie od 16.05.2024 r. do 17.05.2024 r. spodziewamy się nasilenia wiatru, co wynikać ma ze wzrostu gradientu barycznego w naszej części Europy pomiędzy wyżem a niżem. Prognozuje się, że porywy wiatru będą dochodzić miejscami do 40-70 km/h, ale w obszarach górskich, ze szczególnym uwzględnieniem wyższych partii gór dochodzić będą do 70-120 km/h. Z uwagi na niską wilgotność gleby, nasiloną prędkość wiatru może dochodzić miejscami do występowania suszy. Drobinki pyłu i piasku bez trudu będą podnosiły się z wierzchniowej warstwy gleby, ograniczając wyraźnie widzialność poziomą. Warto więc zachować ostrożność w czasie przemieszczania się przez zamiecie pyłowe, które znad pól mogą wkraczać na drogi, pogarszając warunki do jazdy. Co więcej, dużemu pogorszeniu może ulec również jakość powietrza.

Prognozowane porywy wiatru na 17 maja 2024, 12 UTC według modelu ECMWF dla Polski

Silny wiatr w polsce

Dynamiczna pogoda i silny wiatr

Istotnie nasilona prędkość wiatru wynikać ma głównie ze wzrostu gradientu barycznego nad Europą i przyległościami. Z prognoz wynika, że pomiędzy antycyklonem z centrum w rejonie Morza Bałtyckiego a niżem znad Niemiec i Czech pojawi się poziomy gradient ciśnienia, który dochodzić ma do 15-18 hPa. Dlatego nasilona prędkość wiatru i długie usłonecznienie oraz zaleganie suchej masy powietrza sprzyjać ma pogarszaniu się sytuacji z suszą w kraju. Niewykluczone, że miejscami dojdzie do powstania zamieci pyłowych. Prognozujemy takie zjawiska głównie na południu, centrum, miejscami zachodzie. Zatem można wymienić następujące województwa: łódzkie, woj. opolskie, dolnośląskie, północno zachodnią część woj. świętokrzyskiego, woj. lubuskie, miejscami także na Mazowszu. Panuje tam najgorsza sytuacja pod kątem suszy i w warstwie 0-7 cm mamy wilgotność gleby w okolicach 15-30% pochodzących z danych satelitarnych wprost z EUMETSAT.

Silny wiatr w Polsce i zamiecie pyłowe

Prognozowane porywy wiatru na 17 maja 2024, 11 UTC według modelu ICON dla Polski

silny wiatr i burze w kraju
Porywisty wiatr w kraju

Duża prędkość wiatru związana będzie tym razem związana ze zwiększającym się gradientem barycznym. W kolejnych dniach spodziewamy się wzrostu zachmurzenia konwekcyjnych, częstych burz i opadów. O czym z pewnością będziemy informować na łamach naszego serwisu.

Źródło: Fanipogody.pl, wxcharts.com