Front okluzji

Front okluzji, w meteorologii, nazywany również frontem zokludowanym to rodzaj frontu pogodowego powstałego podczas cyklogenezy. Klasyczny i zwyczajowy pogląd na front zokludowany polega na tym, że pojawia się on, gdy front zimny wyprzedza front ciepły w pobliżu cyklonu, tak że ciepłe powietrze jest oddzielane (okludowane) od środka cyklonu na powierzchni. Punkt, w którym ciepły front staje się okludowanym frontem. Nowy obszar niskiego ciśnienia, który rozwija się w tym momencie. Bardziej współczesne spojrzenie na proces formowania sugeruje, że fronty okludowane. Tworzą się bezpośrednio bez wpływu innych frontów podczas zamykania strefy baroklinowej podczas cyklogenezy. Następnie wydłużają się z powodu deformacji przepływu i rotacji wokół cyklonu w miarę powstawania cyklonu.

Schemat cyklonu we wczesnych stadiach okluzji na półkuli północnej

front okluzji na schemacie
Front zokludowany

Fronty okludowane zwykle tworzą się wokół dojrzałych obszarów niżowych. W zależności od kontrastu temperaturowego wyróżniamy dwa rodzaje tego frontu okluzji, ciepły i zimny:

Przykład rozległego frontu okluzji nad północną częścią Europy, 28 września 2022 na mapie synoptycznej. Dane: DWD

fronty atmosferyczne
okluzja chłodna

W zimnej okluzji masa zimnego powietrza, która wyprzedza masę ciepłego powietrza z przodu, jest zimniejsza niż chłodne powietrze z przodu i działa pod obiema masami powietrza.
W okluzji ciepłej masa chłodnego powietrza wyprzedzająca front ciepły jest cieplejsza niż powietrze zimne przed masą ciepłego powietrza i przemieszcza się nad masą chłodniejszego powietrza unosząc powietrze ciepłe. Fronty atmosferyczne można zawsze śledzić na mapie synoptycznej.

Rozległy front okluzji nad północną częścią Europy oraz front zokludowany rozciągający się od Islandii aż po okolice Wysp Brytyjskich. Źródło map: DWD

fronty nad Europą
Rozległa strefa frontu okluzji