Fani Pogody

Pogoda w Polsce i na Świecie. Prognoza pogody codzienna i długoterminowa

Konwergencja wiatru

Jednym z często używanych w naszych prognozach pogody określeniem jest konwergencja. Zwrot ten w prognozach pogodowych używany jest w odniesieniu do wiatru. We wpisie dowiecie się czym jest konwergencja wiatru i w jaki sposób wpływa na pogodę.

Konwergencja, czyli zbieżność wiatru

Zbieżność wiatru jest zjawiskiem lokalnym. Zachodzi często przed frontem atmosferycznym lub w centrum niżu barycznego. Konwergencja jest zjawiskiem zbliżania się (i niejako zderzania) wiatrów wiejących z różnych kierunków w danym punkt (lub linię). W skutek „zderzenia się” mas powietrza z różnych kierunków dochodzi do gwałtownego „wypychania” powietrza ku górze. Co za tym idzie bardzo wzmaga to proces konwekcji (unoszenia cząstki powietrza ku górze). Jak łatwo się domyślić konwergencja jest zjawiskiem w znacznym stopni wspomagającym rozwój burz. Jest to parametr pogody pomagający nam w wyznaczaniu prognoz krótkoterminowych. Zbieżności wiatru nie da się określić w odniesieniu do pogody długoterminowej.

konwergencja czyli zbieżność wiatru
Konwergencja, czyli zbieżność wiatru

Powyżej przykładowa mapa synoptyczna dla Polski (Significant IMGW). Widać tu wkraczający za zachodu front chłodny. Przed frontem w postaci „jodełki” zaznaczono konwergencję wiatru. Na podstawie powyższej mapy i położenia linii zbieżności z łatwością można wyznaczyć, gdzie danego dnia powstały burze w Polsce. W letnie dni bardzo często dochodzi do sytuacji, w której burze występują przez wiele godzin wzdłuż jednej, określonej, lokalnej „linii”. W takich sytuacjach możemy mieć pewność, że odpowiada za to właśnie lokalna zbieżność wiatru. Tak jak konwergencja „wspomaga” rozwój chmur kłębiastych, tak jej przeciwnością jest dywergencja, czyli rozbieżność wiatru. O tym jednak w innym wpisie naszego słownika meteorologicznego.