Mgła

Mgła jest zjawiskiem kojarzącym się z jesiennymi, chłodnymi porankami. Do powstania tego zjawiska dochodzi nie tylko jesienią, ale faktycznie, o tej porze roku warunki do powstania mgieł są w troposferze najlepsze.

Zjawisko mgły jest ściśle powiązane z wilgotnością powietrza oraz temperaturą punktu rosy, czyli temperaturą w której powietrze staje się w pełni nasycone parą wodną (wilgotność względna osiąga 100%). Jeśli temperatura powietrza spada poniżej temperatury punktu rosy dochodzi do kondensacji pary wodnej, a co za tym idzie powstania chmur. Wysokość na jakiej punkt rosy zrównuje się z temperaturą powietrza nazywamy poziomem kondensacji. Szczególnym przypadkiem jest, gdy poziom kondensacji przypada przy samej powierzchni ziemi. Wtedy mamy do czynienia ze zjawiskiem jakim jest mgła.

Mgła o poranku
Mgła o poranku

Mgła jest więc szczególnym przypadkiem chmury, której poziom kondensacji przypadł blisko powierzchni ziemi. Głównym zagrożeniem ze strony mgieł jest widzialność. W zależności od gęstości mgły (ilości skondensowanej wilgoci) mgły mogą ograniczać widzialność od kilkunastu do kilkuset metrów. Przyjęło się stwierdzenie, że gdy widzialność wynosi do 1000 metrów mówimy o mgle, jeśli widzialność jest powyżej 1000 metrów mówimy o zamgleniu. Strukturą mgła jest zjawiskiem bliźniaczym do chmury Stratus.

Mgła może występować zarówno w temperaturze dodatniej, jak i ujemnej. W przypadku występowania w temperaturach dodatnich mgła składa się z drobnych kropelek wody. Średnica kropelek wody sięga 50 μm. W metrze sześciennym mgły znajduje się od 200 do 600 kropli wody. Gdy kropelki wody we mgle łączą się ze sobą zwiększając swą objętość mgła może przekształcić się w opad drobnego, gęstego deszczu. W temperaturach ujemnych, mgła przyjmuje często postać drobinek lodu. Szczególnym zjawiskiem jest osad atmosferyczny powstały z mgły, gdy powierzchnia na której mgła osadza się ma ujemną temperaturę. Może wtedy dochodzić do groźnego oblodzenia. Czytaj najnowsze informacje ze świata pogody na naszej stronie głównej.