Niż baryczny

Niż baryczny zazwyczaj tworzy się na froncie polarnym, gdzie występuje różnica we właściwościach mas powietrza nad danym obszarem. Dlatego też najczęściej na takim froncie tworzą się niże umiarkowanych szerokości geograficznych. W dogodnych warunkach przeradzają się w głębokie układy niżowe z systemami frontów atmosferycznych. Kluczowy w kontekście rozwoju niżów jest prąd strumieniowy, z których związane są bardzo silne wiatry sięgające nawet 200-400 km/h w górnych warstwach troposfery. Tak silny wiatr obecny na dużych wysokościach pomiędzy skrajnie termicznie masami, które postępują wraz z wysokością. W ich strefie ponadto pojawiają się duże pionowe oraz kierunkowe uskoki wiatru.

Niż baryczny na północy. Przykład dojrzałego, głębokiego niżu, w którym zaszła już okluzja nad Skandynawią. Archiwalna prognoza z modelu ECMWF na 15.09.2022, 00Z

Co więcej z górno-troposferycznymi polarnymi prądami strumieniowymi wiążą się pojęcia fali Rossby’ego oraz górnych fal krótkich. Fala Rossby’ego jest to fala długa o długości do kilku tysięcy km, jaka rozdziela powietrze cieplejsze z południa oraz chłodniejsze z północy. Należy podkreślić, że w jednym czasie na półkuli północnej zwykle w jednym czasie występuje ich od 4 do 6. Ponadto górna fala krótka jest to fala o długości krótszej niż fala Rossby’ego, znajdująca się w jej strefie i zlokalizowana zwykle między wysokością geopotencjalną 500 a 700 hPa.

Przykład meandrującego prądu strumieniowego na wysokości 300 hPa, prognoza na dzień 18.02.2022, 00Z dla Europy i obszarów przyległych

menadrujący prąd strumieniowy
Meandrujący prąd strumieniowy nad Europą w lutym 2022

Jednak, aby powstał niż baryczny musi dojść do rozwoju zaburzenia falowego na froncie stacjonarnym, bądź quasi-stacjonarnym. Fronty takie rozdzielają na ogół zróżnicowane fizycznie masy powietrza. Cieplejsza leży po południowej stronie frontu, natomiast chłodniejsza po północnej. Na skutek górnej fali, dochodzi do rozwoju baroklinowości. W zachodniej części fali następuje adwekcja chłodniejszego powietrza, w przedniej części natomiast napływ cieplejszego powietrza. W centralnej części zafalowania dochodzi do spadku ciśnienia. Co więcej po zachodniej stronie fali formuje się front chłodny, natomiast po wschodniej front ciepły. Najgłębsze niże w Europie i Polsce pojawiają się jesienią i zimą. Kiedy to kontrasty termiczne między masami są największe, co powoduje występowanie silnego prądu strumieniowego.

Analiza sytuacji synoptycznej na 15.09.2022, 06 UTC dla Europy i obszarów przyległych z widocznym m.in pofalowanym frontem przebiegającym przez Europę. Widoczny płytki niż na froncie zafalowanym

niż baryczny
Wypełniający się niż baryczny nad Skandynawią i pofalowany front ulokowany na południe od niego wraz z niewielkim niżem

Najgłębsze niże baryczne występują jesienią i zimą w Europie, najwyższe ciśnienie mają latem, kiedy to kontrasty pomiędzy masami powietrza są mniejsze

Należy również podkreślić, że im większa prędkość przepływu powietrza w tej strefie, tym intensywniejsza jest baroklinowość i niż baryczny może być głębszy. Zdarza się czasem spadek ciśnienia w ciągu 24 godzin przekracza 24 hPa. W publikacjach anglojęzycznych często można spotkać się z pojęciem bomby niżowej. Obserwujemy wtedy jak chłodne powietrze w takich układach, zbliżając się do centrum. Wypycha cieplejsze powietrze do góry w kształcie spirali, co często do formowania się tzw. „oka”, charakterystycznego bardziej dla cyklonów tropikalnych niż dla układów niżowych z naszej strefy klimatycznej.

Czym większa różnica ciśnienia, czyli duże zagęszczenie izobar na stosunkowo niewielkim obszarze, tym większa może być prędkość wiatru. Zazwyczaj najsilniejszy wiatr gradientowy jest obserwowany po południowej i południowo-zachodniej stronie cyklonów. Najgroźniejsze wichury są właśnie związane z cyklonami w półroczu chłodnym, ale niże baryczne tworzą się przez cały rok. W sprzyjających warunkach wiatr związany z głębokimi niżami powoduje duże szkody, stwarza również realne zagrożenie dla zdrowia i życia. Wichury potrafią prowadzić do wiatrołomów, przygniatając samochody i ludzi.

Każdy cyklon ulega osłabieniu i wypełnieniu

Należy jednak pamiętać, że każdy niż, nawet rekordowy pod wieloma względami, słabnie i ulega stopniowemu wypełnieniu. Jest to spowodowane tym, że front chłodny wędruje szybciej niż front ciepły. Dlatego z czasem następuje ich połączenie i dochodzi do okluzji niżu. Chłodne powietrze wypycha ciepłe do góry, następuje jego ochłodzenie, a niż staje się wysokim układem barycznym, który z czasem zaczyna się wypełniać. Jednocześnie dochodzi do zaniku zokludowanego wycinka frontu, a wraz z nim zaburzenia na linii frontu. Czytaj najnowsze informacje ze świata pogody na naszej stronie głównej.