Zachmurzenie – rodzaj i stopień zachmurzenia

Zachmurzenie to temat rzeka. Wydaje mi się, że naukowcy mogliby napisać o tym książkę. Ja jednak postaram się w streścić czym jest zachmurzenie, jak je opisujemy i kategoryzujemy pod kątem opisywania pogody i wydawania prognoz pogody.

Czym jest zachmurzenie?

Zachmurzenie to nic innego jak stopień pokrycia nieba chmurami. Zachmurzenie dzielimy na jego rodzaj oraz stopień. Stopień zagrożenia określa się w meteorologii w skali oktanowej, czyli od 0 do 8. Jeśli zachmurzenie wynosi 0/8 wtedy mówimy, że jest bezchmurnie. Jeśli stosunek zachmurzenia do bezchmurnego nieba wynosi 1/8-2/8 mówimy o zachmurzeniu małym. Jeśli zaś stopień pokrycia nieba chmurami wynosi 3/8-5/8 wtedy mówić możemy o zachmurzeniu umiarkowanym. Kolejnym określeniem jest zachmurzenie duże. Jeśli zachmurzenie wynosi w skali 8 na 8, wtedy określamy to jako zachmurzenie całkowite.

Zachmurzenie małe
Zachmurzenie małe

Zachmurzenie określamy w prognozach pogody długoterminowej i tych o krótkim okresie obowiązywania również w sposób opisowy. Jeśli na niebie brak jest zachmurzenia mówimy, że jest słonecznie. Pogodnie jest, gdy skala wskazuje na zachmurzenie małe lub umiarkowane, dodatkowo nie występują opady atmosferyczne. Z kolei dość pogodnie jest gdy występuje zachmurzenie umiarkowane, czasami duże, lecz nadal bez opadów atmosferycznych. Zachmurzenie całkowite lub duże oznacza, że jest pochmurno. Jako ciekawostkę dodajmy, że zachmurzenie chmurami piętra wysokiego określamy zawsze jako zachmurzenie małe, nawet gdy większość powierzchni nieba pokryte jest chmurami piętra wysokiego. Wróć do spisu treści słownika meteorlogicznego.

Zmiany zachmurzenia określamy zwrotami takimi jak: wzrastające, malejące, rozwój zachmurzenia, czy zanikanie chmur. Zachmurzenie może wzrastać aż do opadów deszczu, a zanikać do całkowicie bezchmurnego nieba. Zachmurzenie kategoryzujemy jako zachmurzenie chmurami piętra, wysokiego, średniego, czy niskiego. Wszystkie te określenia znajdziecie w naszych prognozach pogody dla Polski, jaki i wpisach dotyczących ciekawych zjawisk pogodowych na Świecie.