18 października 2021

Fani Pogody

Prognozy pogody. Dzienne i długoterminowe

Burze mogą pojawić się w poniedziałek i wtorek nad Polską. Gdzie jest burza?

polska. i zjawiska konwekcyjne

Burze mogą wystąpić na początku ostatniego tygodnia września. Nie będą to jednak intensywne i długotrwałe zjawiska konwekcyjne. W poniedziałek słabe burze możliwe są tylko na krańcach południowo-zachodnich, natomiast we wtorek na zachodzie.

Sytuacja synoptyczna, 27.09.2021, 12 UTC dla Europy i obszarów przyległych

burze w polsce, 27 wrzesnia 2021

Burze w poniedziałek możliwe głównie na krańcach południowo-zachodnich

Przeważający obszar Polski jest w poniedziałek w słabogradientowym polu ciśnienia. Głównie na południowym-zachodzie masa powietrza charakteryzować będzie się największą wilgotnością. W ciągu dnia na skutek nagrzania wzrośnie pionowy gradient temperatury, co skutkować może wystąpieniem marginalnej niestabilności powietrza. Ryzyko wystąpienia burz będzie jednak niskie. Nie przekraczające nawet 15%. Krótkotrwała burza może pojawić się zwłaszcza popołudniu w Sudetach. Opady konwekcyjne nie powinny stanowić dziś istotnego zagrożenia i nie przekroczą 15 mm. Możliwe są porywy wiatru poniżej 60 km/h, opady gradu są mało prawdopodobne.

Prognoza burz na poniedziałek (IMGW-PIB)

burze w poniedziałek, 27.09.2021

Podczas nadchodzącej nocy nie będzie warunków do rozwoju głębokiej, wilgotnej konwekcji. Po zachodzie słońca atmosfera zacznie się szybko stabilizować. Pogodę kształtować ma rozległy wyż, którego centrum znajdzie się na pograniczu Finlandii i Rosji. Tylko nad zachodnie dzielnice naszego kraju zacznie nasuwać się zatoka niżowa wraz z frontem chłodnym, który poprzedzony ma być dolno-troposferyczną konwergencją wiatru dolnego. Na przeważającym obszarze kraju zalegać ma ciepła masa polarno morska. Jedynie nad dzielnicami wschodnimi zaznaczy się chłodniejsza polarno kontynentalna. Z uwagi na obecność warstw inwersyjnych i brak silniejszych procesów wspomagających konwekcje, nie prognozuje się wystąpienia burz.

Sytuacja synoptyczna dla Europejskiego Obszaru Synoptycznego i obszarów przyległych, 28.09.2021, 00 UTC

28.09.2021, 00 utc

We wtorek niskie ryzyko burz na krańcach zachodnich i południowo-zachodnich

We wtorek niskie prawdopodobieństwo burz będzie na zachodzie i południowym-zachodzie kraju. 28 września 2021 na krańcach zachodnich zaznaczy się strefa frontu chłodnego, który poprzedzony będzie linią zbieżności wiatru. Na pozostałym obszarze kraju zaznaczy się wpływ wyżu, którego centrum w dalszym ciągu będzie na pograniczu Finlandii i Rosji. Na przeważającym obszarze Polski zaznaczy się ciepła masa polarno morska. Tylko na wschodzie będzie to chłodniejsze powietrze polarno kontynentalne. Rozwój konwekcji w zachodniej części kraju może nastąpić na przedfrontowej linii zbieżności wiatru. Pewnym czynnikiem hamującym rozwój chmur kłębiasto-deszczowych może okazać się obecność niewielkiej chwiejności termodynamicznej i suchych warstw powietrza w środkowej troposferze. Nawet, jeśli powstaną komórki burzowe, to będą one pojedyncze i krótkotrwałe. Nie powinny im towarzyszyć również groźne zjawiska.

Sytuacja synoptyczna, 28.09.2021, 12 UTC

burze. 28.09.2021, 12 utc

Prognoza burz na wtorek (IMGW-PIB)

28.09.2021

BIEŻĄCE POŁOŻENIE OPADÓW I LOKALNYCH BURZ