Fani Pogody

Pogoda w Polsce i na Świecie. Prognoza pogody codzienna i długoterminowa

Niszcząca burza wielokomórkowa zmierza nad południową Polskę. Zagrożeniem nawalne opady, powodujące lokalne powodzie błyskawiczne i dużo wyładowań. Gdzie jest 22.08.2022?

burze polska 2022

Niszcząca burza wielokomórkowa wkroczy niedługo nad południową Polskę. Podstawowym zagrożeniem okażą się silne opady burzowe. Miejscami mogą spowodować poważne podtopienia i lokalne powodzie błyskawiczne. Detektory wyładowań rejestrują dużo wyładowań atmosferycznych.

Niszcząca burza wkroczy niedługo na południe Polski. Może spowodować poważne szkody. Głównie w postaci podtopień, a nawet lokalnych powodzi błyskawicznych

W poniedziałek nasza część Starego Kontynentu znajduje się dalszym ciągu w układzie siodłowym, który charakteryzuje się niewielką różnicą ciśnienia i naprzemiennym położeniem układów barycznych. Jednak zasadniczo na pogodę wpływ ma cyrkulacja wschodnia, południowo-wschodnia. Widzimy od kilku dni na mapach ciśnienia bruzdę obniżonego ciśnienia. Zalega ulegający stopniowej frontolizie front atmosferyczny z tendencją do falowania. Jednak wędrówka frontu na wschód jest blokowana przez silny układ wyżowy znad Rosji. Front jest niejako „uwięziony” przez antycyklony ulokowane na zachód, południowy-zachód i wschód od Polski. Co więcej front ten zmienia swój charakter na ciepły i tuż za nim zaczyna płynąć cieplejsze powietrze. Strefa frontowa stopniowo przesuwa się na zachód. Na wschód, południowy-wschód od strefy frontowej zaznaczają się strefy zbieżności wiatru w masie pochodzenia zwrotnikowego starego o chwiejnej równowadze termodynamicznej.

Dane z systemu detekcji i lokalizacji i wyładowań atmosferycznych za minione 120 minut dla Polski

Niszcząca burza wielokomórkowa zmierza nad południową Polskę. Zagrożeniem nawalne opady, powodujące lokalne powodzie błyskawiczne i dużo wyładowań. Gdzie jest 22.08.2022?
Groźne burze nad Polską, 22 sierpnia 2022

Groźna burza niesie zagrożenie ze strony nawalnych opadów burzowych

Z uwagi na dużą zawartość wody opadowej oraz dość powolne przemieszczenie się burz, głównym zagrożeniem okazują silne opady deszczu. Wysokość opadów w burzach może sięgać 10-50 mm, prowadząc lokalnie do podtopień. Zdarzyć może się także grad o średnicy 1-2 cm. Obserwujemy zarówno pojedyncze komórki burzowe, jak i też miejscami klastry wielokomórkowe. Od Słowacji nad południową Polskę nasuwa się groźna formacja burzowa z linią szkwału. Ważną rolę w jej rozwoju odegra wymuszanie orograficzne. Jest to spowodowane tym, że wiatr wieje do gór, zatem wymusza wznoszenie orograficzne. Ważna okaże się również strefa zbieżności wiatru

Niszcząca burza wielokomórkowa widziana na radarze. Zobrazowanie radarowe ukazujące nasuwającą się linie szkwału znad Słowacji nad południowe krańce naszego kraju

groźna pogoda, 22 sierpnia 2022
Burze, 22 sierpnia 2022

W najbliższych kilkunastu minutach nad Tatry, Podhale, Gorce i Beskid Sądecki wkroczy burza wielokomórkowa, która jest zorganizowana w linię szkwału. Z tą rozległą formacją konwekcyjną związana jest duża aktywność elektryczna, silniejsze porywy wiatru i intensywne, a miejscami również nawalne opady deszczu. Na skutek silnych ulew rzeki i potoki regionu mogą mocno wezbrać powodując podtopienia, a nawet lokalne powodzie błyskawiczne. Bieżące położenie opadów i lokalnych burz online.

Autor wpisu:

Arkadiusz Wójtowicz