Fani Pogody

Pogoda w Polsce i na Świecie. Prognoza pogody codzienna i długoterminowa

Pogoda długoterminowa na kwiecień 2021. Rozbieżne prognozy, zdarzą się opady zimowe, burze i mróz w Polsce

Pogoda kwiecień 2021


Pogoda długoterminowa na czwarty miesiąc 2021 roku. Prognoza oparta będzie danymi z modeli CFS, ECMWF, IMGW-Reg, IMGW-Bayes. Spójrzmy na najnowszy trend w prognozach długoterminowych na początek wiosny.

Poniższy wpis ma charakter orientacyjny i nie jest w żaden sposób wiążący. Ukazuje on tylko najbardziej prawdopodobne scenariusze pogodowe wyliczane przez modele numeryczne. Miejmy na uwadze, że prognozy długoterminowe są obarczone sporym błędem i mogą ulec zmianie. W kolejnych dniach poinformujemy o nowych wyliczeniach modeli numerycznych.

Według CFS, kwiecień 2021 może przynieść temperaturę poniżej normy wieloletniej w skali miesięcznej. W tym przypadku względem okresu referencyjnego 1984-2009.

Możliwy chłodny kwiecień 2021

Co oznaczają pojęcia „powyżej normy”, „poniżej normy” i „w normie” według IMGW?


W IMGW-PIB, podobnie jak w innych ośrodkach meteorologicznych na całym świecie, średnią miesięczną temperaturę/miesięczną sumę opadów dla danego miesiąca prognozuje się w odniesieniu do normy wieloletniej z lat 1981-2010.

Wartości średniej miesięcznej temperatury/miesięcznej sumy opadów z tego 30-letniego okresu sortuje się od najniższej do najwyższej, 10 najniższych wartości wyznacza średnią temperaturę/sumę opadów w klasie „poniżej normy”,

10 środkowych „w normie”, a 10 najwyższych „powyżej normy”. Gdy przewidywana jest średnia temperatura/suma opadów:
* powyżej normy można zakładać, że prognozowany miesiąc może być cieplejszy. Bardziej mokry od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1981-2010,
* poniżej normy można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie chłodniejszy. Bardziej suchy od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1981-2010,
* w normie można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie podobny do typowych 10 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1981-2010.

Pogoda. Możliwa dominacja wyżów barycznych

Jeśli chodzi o prognozy ciśnienia i opadów, to jest to jeden z najsłabszych elementów prognoz sezonowych. Na kwiecień model CFS sygnalizuje ulokowanie wyżu nad Europą Zachodnią i niżu nad Rosją. Taki rozkład w polu ciśnienia może utrzymać się przez 40-60% czasu.

Oprócz stabilnego wyżu nad Europą Zachodnią należy spodziewać się okresowego odbudowania cyrkulacji strefowej o składowej zachodniej i południowo-zachodniej. Istnieje również prawdopodobieństwo pojawienia się niżów znad Morza Śródziemnego. Szczególnie, gdy nad ten akwen napłynie chłodniejsza z północy, skutkując rozwojem niżów śródziemnomorskich.

Układy wyżowe, kwiecień 2021

Przy ulokowaniu wyżu nad Europą Zachodnią i Północnym Atlantykiem istnieje duże prawdopodobieństwo wiosennych ochłodzeń. Niewykluczone, że okresami znajdziemy się w masie arktycznej z północy, która skutkować będzie rozwojem konwekcji, a nawet burzami w chłodnej masie. Istnieje spore prawdopodobieństwo przymrozków i mrozu. Szczególnie nocami.

Natomiast opady prawdopodobnie będą w normie wieloletniej pomimo dominacji stabilnych ośrodków wysokiego ciśnienia, co jasno wskazuje, że stabilna wyżowa pogoda nie utrzyma się przez cały kwiecień.

Pogoda. Opady w normie kwiecień 2021

Najprawdopodobniej opady zimowe pojawią się w kwietniu. Jednak ich ilość oraz intensywność będzie mniejsza niż w marcu. Będą to na ogół krótkotrwałe epizody nie trwające na ogół dłużej niż 2-5 dni.

Jeśli chodzi o prognozowane anomalie temperatury, to model CFS na przełom marca i kwietnia sugeruje chłodny okres synoptyczny. Są to jednak bardzo odległe wyliczenia, które mogą ulec wyraźnym zmianom w kierunku ocieplenia.

Możliwy zimny przełom miesięcy

Pierwsza dekada kwietnia może przynieść temperaturę w normie, a nawet lekko poniżej normy wieloletniej. Znów jednak musimy przypomnieć, że prognoza ta może ulec sporej korekcie i zamiast zalegania chłodnych mas powietrza, możliwe będzie ocieplenie w naszej części Starego Kontynentu.

Kwiecień 2021, anomalia tygodniowa

Prognozy na kolejne tygodnie kwietnia mogą ulec jeszcze zmianie, ale sugerują możliwe okresy chłodu. Najczęściej jednak przy odległych terminach trend jest w kierunku wyraźnego ocieplenia. Zwłaszcza w półroczu ciepłym.

Anomalia tygodniowa CFS, kwiecień 2021
Anomalia tygodniowa

Pogoda. Prognoza IMGW-PIB na kwiecień 2021

Według modeli liczonych Zakładzie Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB, kwiecień 2021 będzie w normie termicznej i opadowej w naszej części Europy.

W całym kraju średnia miesięczna temperatura powietrza powinna mieścić się w zakresie normy wieloletniej z lat 1981-2010. Miesięczna suma opadów w prawie całej Polsce najprawdopodobniej kształtować się będzie powyżej normy wieloletniej. Na Warmii, Kujawach i w południowej części Ziemi Lubuskiej możliwa suma opadów w normie – poinformowało IMGW-PIB.

Prognoza na kwiecień 2021 IMGW

Temperatura i opady w normie według IMGW-PIB w kwietniu 2021

Prognoza średniej miesięcznej temperatury na kwiecień 2021 według modeli IMGW-PIB.

Pogoda. Średnia miesięczna temperatura według IMGW-PIB w kwietniu 2021

Szczegółowa prognoza na kwiecień IMGW-PIB tutaj.

Pogoda. Cieplejszy ECMWF niż CFS

Według europejskiego modelu klimatycznego przełom miesięcy przyniesie temperaturę w normie wieloletniej.

Pogoda. Temperatura w kwietniu 2021

Według ECMWF, przełom 1 i 2 dekady kwietnia może przynieść wzrost temperatury powyżej normy wieloletniej.

Anomalia tygodniowa ECMWF na kwiecień 2021

W kolejnych tygodniach temperatura może utrzymać się w normie wieloletniej na obszarze Polski, chociaż prognozy na tak odległy okres mogą ulec wyraźnej korekcie.

Pogoda. Anomalia tygodniowa kwiecień 2021

Jeśli chodzi o skalę miesięczną, to europejski model klimatu sugeruje miesiąc znacznie powyżej normy wieloletniej. Jest to najbardziej prawdopodobny scenariusz pogodowy, mając na uwadze ukazane wcześniej prognozy modelu CFS i IMGW-PIB, ale czy taki trend zostanie utrzymany, to przekonamy się w kolejnych tygodniach. Oprócz burz w chłodnych masach powietrza, należy spodziewać się zjawisk konwekcyjnych na frontach. Głównie typu chłodnego.

Pogoda. Temperatura w kwietniu 2021

Jeśli chodzi o opady, to prawdopodobnie będą one w normie, jak i też powyżej normy wieloletniej. Niestety prognozy opadów, to jeden z najsłabszych elementów prognoz sezonowych, dlatego zweryfikujemy je w kolejnych aktualizacjach modeli numerycznych.

Pogoda kwiecień 2021, opady

Autor wpisu:

Arkadiusz Wójtowicz