Pogoda na środę: Ryzyko gwałtownych burz, niszczącego gradu i potężnych porywów wiatru

Przed nami bardzo niebezpieczny dzień w pogodzie. Znów spaść może ogromny grad, wystąpią silne ulewy oraz niszczący wiatr Groźna pogoda w kolejnych godzinach.

Od kilku dni sytuacja synoptyczna nie ulega większej zmianie. Nasza część Europy w dalszym ciągu pozostaje w obszarze obniżonego ciśnienia. Niż górny ulokowany nad Wyspami Brytyjskimi i Francją ściągać ma w dalszym ciągu powietrze pochodzenia zwrotnikowego do naszego kraju. Na obszarze Polski, Niemiec, Czech i Austrii, w rejonie pofalowanego frontu atmosferycznego oddzielającego zwrotnikową masę powietrza znajdującą się nad naszym krajem od chłodniejszego powietrza polarnego morskiego, będzie zalegać bruzda niskiego ciśnienia, w której mogą tworzyć się niewielkie, mezoskalowe ośrodki niskiego ciśnienia znacząco nasilające głęboką i wilgotną konwekcję. Co więcej prognozowane są tu liczne strefy konwergencji wiatru dolnego, które w warunkach występowania hamowania konwekcji na skutek istnienia zjawiska EML będą mieć kluczową rolę w rozwoju układów burzowych. Prędkość wiatru na różnych wysokościach pionowego profilu troposfery będzie co prawda nieznaczna, ale wystarczająca do pojawienia się nieznacznie podwyższonych wartości niektórych wskaźników kinematycznych, co przy CAPE o wartościach 2000-3000 J/kg może prowadzić do tworzenia się bardzo silnych, dość dobrze zorganizowanych systemów burzowych – poinformował w swojej prognozie Artur Surowiecki, prezes i prognosta stowarzyszenia Polscy Łowcy Burz – Skywarn Polska.

W takich warunkach bardzo duże znaczenie mają duże formy głębokiej konwekcji z dnia poprzedniego, które generują duże granice wypływu (outflow boundaries) mogące przemierzyć znaczne odległości. Strefy wypływu po kilku-kilkunastu godzinach stają się typowymi strefami zbieżności wiatrów, w których najsilniej rozwijają się nowe układy burzowe. Mocno to utrudnia precyzyjne prognozowanie miejsc inicjacji głębokiej, wilgotnej konwekcji nawet perspektywie kilkunastu godzin, ponieważ modele numeryczne często wyliczają przemieszczanie się tych granic z dużym błędem. W takiej sytuacji precyzyjne prognozowanie miejsc inicjacji konwekcji wymaga ciągłej obserwacji sytuacji meteorologicznej – informuje Artur Surowiecki ze stowarzyszenia Polscy Łowcy Burz – Skywarn Polska.

OMÓWIENIE:

… zachód i południowy zachód kraju, Pomorze, Kujawy …

W ciągu dnia prognozuje się wartość energii CAPE przekraczającej miejscami nawet 3000 J/kg oraz pionowego ścinania wiatru DLS do 10-18 m/s (największa wartość prognozowana jest na Pomorzu Zachodnim). Nawet w godzinach nocnych modele numeryczne sugerują wartości MUCAPE osiągajace ok. 2000 J/kg. Wartości MLS i LLS w ciągu dnia będą niewielkie, jednak pod wieczór i w nocy z środy na czwartek mogą wzrosnąć do ok. 10-15 m/s. Jednocześnie pojawią się nieco większe wartości SRH 0-3 km AGL, do ok. 150-200 m2/s2. Dodatkowo prognozuje się PW dochodzące do 42-45 mm.

Ze względu na trudność w dokładnym wyznaczeniu miejsc występowania zbieżności należy przyjąć, że burze mogą rozwinąć się w każdym miejscu regionu omawianego w tym paragrafie. Im bardziej na wschód, tym burze będą miały mniejszą tendencję do przybierania zorganizowanych i długotrwałych form, jednak to nie oznacza, że nie będą one groźne. Nasza prognoza zakłada, że najsilniejszy rozwój zjawisk konwekcyjnych nastąpi późnym popołudniem, wieczorem oraz w pierwszej części nocy. Pojawi się kilka superkomórek (w tym superkomórek wysokoopadowych), większe układy wielokomórkowe, a nawet mezoskalowy układ konwekcyjny z wbudowaną linią szkwału. Burze będą słabnąć nie wcześniej niż po północy.

Głównymi zagrożeniami podczas burz (zwłaszcza superkomórkowych) będą opady dużego gradu (możliwe są 2-4 przypadki z gradem o średnicy 5 cm +), bardzo silne porywy wiatru (do ok. 110 km/h, punktowo więcej) oraz nawalne opady deszczu powodujące znaczne podtopienia. W przypadku utworzenia się mezoskalowego układu konwekcyjnego (dotyczy to w szczególności Pomorza i Ziemi Lubuskiej) na znacznym obszarze mogą wystąpić silne porywy wiatru (do ok. 100 km/h) i nadmierne opady deszczu powodujące lokalne podtopienia. Dla obszaru, w którym prognozowane jest największe ryzyko wystąpienia silnych burz, zostaje wydany 2. stopień zagrożenia, natomiast na pozostałym omówionym w tej sekcji obszarze zostaje wydany 1. stopień zagrożenia.

… północny wschód kraju …

Energia CAPE w tej części kraju wyniesie do ok. 2500 J/kg przy braku wyższych wartości wskaźników kinematycznych. Część modeli, pomimo dużych niedosytów wilgoci w środkowej troposferze, wskazuje na możliwość utworzenia się w godzinach popołudniowych rozproszonych komórek burzowych. Burze mogą przynosić miejscami silne opady deszczu i gradu o średnicy do ok. 3 cm wraz z bardzo silnymi porywami wiatru, będą jednak punktowe i krótkotrwałe. Mimo niewielkich szans na rozwój burz, w prognozie uwzględniono dla tej części kraju 1. stopień zagrożenia. Pod wieczór lub w pierwszej części nocy burze powinni zaniknąć.

… południe Polski (zwłaszcza obszary górskie i podgórskie woj. śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego) …

Podobnie, jak na północnym wschodzie kraju, również i tu w ciągu dnia mogą rozwinąć się izolowane lub rozproszone komórki burzowe. Prognozuje się wystąpienie energii CAPE rzędu 2000-2500 J/kg przy braku większych wartości wskaźników kinematycznych. Rozwój komórek burzowych będzie ułatwiony przez orografię terenu. Mogą one przynieść obfite opady deszczu i gradu do ok. 2-3 cm w średnicy oraz silne porywy wiatru. Ze względu na bardzo wolne przemieszczanie się komórek burzowych i możliwość powstania niezbyt dużego układu wielokomórkowego, nie można wykluczyć lokalnej powodzi błyskawicznej.

… pozostała część Polski …

Na pozostałym obszarze kraju wartości CAPE w środę w ciągu dnia również będą duże (1500-2500 J/kg). W związku z powyższym gdzieniegdzie popołudniem i wieczorem mogą utworzyć się krótkotrwałe, silnie izolowane komórki konwekcyjne dające chwilowe opady deszczu, a być może burze, podczas których opady i wiatr będą silne. W nocy z środy na czwartek i w czwartek nad ranem w pasie od Mazur po zachodnią część Beskidów nie wyklucza się dotarcia pierwszych burz związanych z przedfrontową strefą zbieżności wiatrów.

Również IMGW-PIB uwzględnia obszar bardzo silnych burz na zachodzie Polski

Prognoza synoptyczna IMGW-PIB na dzisiejszy dzień

Prognoza konwekcyjna Polscy Łowcy Burz – Skywarn Polska. Szczególnie groźnie ma być w drugim stopniu zagrożenia

(tekst. lowcyburz.pl), mapka prognoza konwekcyjna Artura Surowieckiego http://lowcyburz.pl/2019/06/12/prognoza-konwekcyjna-dla-polski-na-dzien-12-06-2019-i-na-noc-12-13-06-2019/

BIEŻĄCE POŁOŻENIE OPADÓW I BURZ PONIŻEJ

(fot. ilustracyjne. archiwum naszego Czytelnika z 20 czerwca 2016 r. po silnym gradobiciu w rejonie Kraśnika)