Fani Pogody

Pogoda w Polsce i na Świecie. Prognoza pogody codzienna i długoterminowa

Upał gwałtownie ustąpi. Niebezpieczne burze wkroczą do Polski. Możliwe układy MCS z bow echo i superkomórki burzowe

Upał do 37 stopni, a później nawałnice w Polsce

Upał nagle ustąpi z naszej części Europy. Czekają nas gwałtowne burze, które miejscami spowodują szkody w Polsce. Możliwe dobrze zorganizowane mezoskalowe układy konwekcyjne i superkomórki burzowe.

Upał gwałtownie ustąpi z naszej części Europy. Czekają nas najprawdopodobniej najsilniejsze burze od początku trwającego sezonu burzowego w Polsce

Czeka nas gwałtowne ustąpienie upału w naszej części Europy. Coraz więcej wskazuje, że na przełomie 2 i 3 dekady dojdzie do wystąpienia groźnych burz. Niewykluczone, że pojawią się gwałtowne superkomórki burzowe, a nawet dobrze zorganizowany mezoskalowy układ konwekcyjny z linią szkwału. Nie można całkowicie wykluczyć, że dojdzie do utworzenia się bow echo. Następnie może uformować się MCV. Zagrożeniem okażą się przede wszystkim prostoliniowe porywy wiatru przekraczające nawet 100 km/h. Groźne prognozy numeryczne prezentują modele na okolice weekendu i weekend.

Dzisiaj w drugiej części dnia na krańcach zachodnich Polski dostrzegamy wpływ konwergencji wiatru dolnego związanej z płytkim niżem znad Czech. Natomiast na przeważającym obszarze kraju prognozowane są podwyższone zasoby energii chwiejności. Aczkolwiek tylko na zachodzie występują one w połączeniu z nieco wyższą zawartością wilgoci (zwłaszczaw środkowej troposferze). Co więcej dobre warunki kinematyczne oraz obecność linii zbieżności przekładają się na wystąpienia dobrze zorganizowanej konwekcji (włącznie z lokalnymi superkomórkami burzowymi) w strefie „1”. Popołudniowe burze przynosić mogą tam intensywne opady deszczu (miejscami do 15-25 mm/h) oraz znaczące porywy wiatru, szczególnie w przypadku dobrze zorganizowanych struktur – punktowo do 85 km/h. Burzom towarzyszyć mogą też opady gradu o średnicy do 2-4 cm – informuje IMGW-PIB.

Upał w czwartek obecny w wielu regionach. Prognoza burzowa na czwartek (IMGW-PIB)

Burze w czwartek na zachodzie i północnym-zachodzie Polski

W godzinach popołudniowych i późno popołudniowych szczególnie intensywne burze obserwujemy na Pomorzu Zachodnim. Burze występują również miejscami w Wielkopolsce. Jednak w kolejnych godzinach obserwować będziemy stopniowy spadek aktywności burzowej w naszej części Europy. Nie można jednak wykluczyć ich wystąpienia. Modele numeryczne prognozują na północnym-zachodzie kraju dogodne warunki do rozwoju głębokiej konwekcji w obrębie linii zbieżności. Prognozowana jest tam także słaba i umiarkowana niestabilność oraz stosunkowo duże zasoby wilgoci, a dodatkowo początkowo możliwe są podwyższone wartości ścinania wiatru. W takim środowisku możliwe jest występowanie burz z opadami deszczu około 20 mm. Ponadto początkowo możliwe są porywy wiatru do 80 km/h oraz grad.

Dane z systemu detekcji i lokalizacji wyładowań atmosferycznych od godzin nocnych z 17/18 sierpnia 2022 do godzin wieczornych w czwartek dla Polski

Burze w kraju
Groźna pogoda na zachodzie, a szczególnie północnym-zachodzie Polski

Groźne załamanie pogody miejscami od piątku do niedzieli na obszarze Polski

Duże załamanie pogody będzie związane z pofalowanym frontem atmosferycznym wzdłuż którego rozwinie się płytki ośrodek niżowy. Strefa frontowa ma być poprzedzona linią zbieżności wiatru. Wystąpić mogą dogodne warunki do rozwoju głębokiej, wilgotnej konwekcji. Burze nieść będą silne porywy wiatru. Nawet powyżej 90-110 km/h, opady gradu o większej średnicy, ulewy powodujące podtopienia i dużą aktywność elektryczną. Upalna aura dobiegnie końca w okolicach weekendu i powietrze pochodzenia zwrotnikowego zostanie wyparte za naszą wschodnią granice państwową.

Już dziś na zachodzie pojawiły się burze. Szczególnie intensywne na Pomorzu Zachodnim, gdzie zaznaczyła się linia zbieżności wiatru związana z niżem znad Czech. Nie były to jednak tak intensywne burze, które zdarzą się w weekend na obszarze Polski. Rozwój burz w piątek zachodzić ma w zachodniej połowie kraju. Rozwój burz możliwy jest również w Karpatach. Zaznaczy się na przeważającym obszarze naszego kraju powietrze pochodzenia zwrotnikowego o dużej zawartości pary wodnej i znacznym pionowym gradiencie temperatury. Dlatego też prognozowana jest umiarkowana, a w wielu miejscach duża niestabilność powietrza. Na zachodzie kraju powinien zaznaczyć się płytki niż oraz linia zbieżności wiatru. Położenie niżu nie jest do końca znane i może ulec zmianie w kolejnych odsłonach modeli numerycznych.

W obrębie płytkiego niżu i zbieżności wiatru wystąpią dogodne warunki do rozwoju głębokiej, wilgotnej konwekcji. Na znaczną niestabilność powietrza nałoży się podwyższone ścinanie wiatru oraz wyraźny skręt wiatru wraz z jego zmianą w warstwie 0-3 km. Warunki panujące w troposferze będą sprzyjać występowaniu superkomórek burzowych oraz układów wielokomórkowych. Przez większość część dnia inicjacja konwekcji może być ograniczona przez wysoko położony poziom kondensacji i suche warstwy. Początkowo burze mogą zacząć rozwijać się w górach i na obszarach podgórskich, gdzie zaznaczy się strefa zbieżności wiatru oraz wyraźne wspomaganie przez orografie terenu i większe zasoby wilgoci.

Upał wycofa się z Polski. Prognoza burzowa na piątek (IMGW-PIB)

burze w piątek i koniec upału od zachodu
Dynamiczna pogoda i koniec upału w Polsce

Groźna sytuacja pogodowa. Duży grad, wiatr ponad 100 km/h i liczne wyładowania atmosferyczne

Inicjacja konwekcji zachodzić może także na tzw. outflow boundary, który niejednokrotnie w pewnej odległości struktur konwekcyjnych prowadzą do rozwoju głębokiej, wilgotnej konwekcji. Wygląda na to, że rozwój burz będzie prawdopodobny w godzinach późno popołudniowych, kiedy to zmniejszy się poza obszarami górskimi poziom kondensacji chmur i pojawi się silniejsze wspomaganie pionowych ruchów konwekcyjnych.

Wygląda na to, że najpierw nad Polską powstanie kilka silnych burz o charakterze superkomórek burzowych z potencjałem do przynoszenia niebezpiecznych zjawisk. Warunki panujące w troposferze sprzyjać mają występowaniu opadów gradu o średnicy 4-5 cm. Z uwagi na obecność suchych warstw i wysoko położony poziom kondensacji chmur, zdarzyć mogą się silne porywy wiatru powyżej 100 km/h. W Karpatach burze będą wspomagane przez orografie terenu. Ich charakter ma być typowo pulsacyjny. Zdarzyć mogą się opady gradu o średnicy 2-3 cm, wiatr do 70-80 km/h oraz podwyższona aktywność elektryczną.

Najgroźniejsze burze są przewidywane w nocy z piątku na sobotę

Przewiduje się, że szczególnie niebezpieczna sytuacja pogodowa panować będzie w nocy z piątku na sobotę, kiedy to nad Polską pojawi się mezoskalowy układ konwekcyjny z wbudowaną linią szkwału. Istnieje nawet ryzyko uformowania się groźnego systemu burzowego, nawet z potencjałem do utworzenia się bow echo. Wtedy to zagrożenie ze strony bardzo silnych porywów wiatru powyżej 100 km/h ma być wyraźnie podwyższone. Szczególnie groźne burze mogą pojawić się w zachodniej i południowo-zachodniej części kraju.

Upał ma ustępować z Polski. Prognoza burzowa na noc z piątku na sobotę według IMGW-PIB

groźna pogoda w Polsce
Groźna pogoda, 19/20 sierpnia 2022 w Polsce

Pofalowany front atmosferyczny obecny w weekend nad Polską. Duża dynamika w pogodzie w jego zasięgu i upał spychany na wschód

Z prognoz numerycznych wynika, że w sobotę rozciągać ma się nad Polską pofalowany front atmosferyczny poprzedzony linią zbieżności pola wiatru. Na wschodzie zaznaczy się jeszcze wpływ rozgrzanej masy pochodzenia zwrotnikowego. Natomiast tuż za frontem lokującym się na zachodzie płynąć ma chłodniejsze powietrze. Pojawi się także więcej opadów i burz. Burze należy śledzić na radarach i detektorach, które są dostępne online.

Upał zostanie przerwany w weekend. Prognoza burzowa na sobotę wstępnie od (IMGW-PIB)

Upał gwałtownie ustąpi. Gwałtowne burze wkroczą do Polski. Możliwe układy MCS z bow echo i superkomórki burzowe
W weekend upalna aura zostanie odsunięta z przeważającego obszaru Polski

Wkrótce podamy bardziej precyzyjne prognozy burzowe na koniec tygodnia. Pofalowany front i niepewność co do powstania i trajektorii niżu wprowadzają istotne zamieszanie w prognozach. Ryzyko jednak silnego załamania pogody z układami burzowymi, superkomórkowymi i groźnymi burzami pulsacyjnymi ma być podwyższone w okresie od piątku do niedzieli. Ze szczególnym uwzględnieniem godzin popołudniowych i nocnych. Upał z każdym dniem będzie spychany przez falujący front coraz bardziej na wschód w okolicach weekendu.

Autor wpisu:

Arkadiusz Wójtowicz