Upał tylko na moment. Ujemna anomalia na dłużej. Kiedy kolejna fala upałów i noce tropikalne oraz silne burze w Polsce?

Upał wystąpi tylko przez krótką chwilę. Ujemne odchylenie od średniej klimatycznej dla lipca pozostanie z nami na dłużej. Sprawdzamy również, kiedy jest szansa na powrót upałów, nocy tropikalnych i silnych burz do Polski.

Pogoda długoterminowa. Upał tylko na krótko w poniedziałek, 4 lipca 2022, potem wiele dni z chłodem w Polsce

Z prognoz modeli numerycznych wynika, że w pierwszej dekadzie lipca tylko dziś i jutro miejscami temperatura będzie w wielu regionach w normie, bądź lekko powyżej średniej klimatycznej. Model ICON pokazuje nam że do końca 1 dekady siódmego miesiąca roku dominować ma anomalia w normie, a najczęściej nawet lekko poniżej średniej klimatycznej, biorąc pod uwagę okres bazowy 1991-2020. Średnia za 7 dni wyjdzie poniżej normy klimatycznej.

Prognozowana anomalia temperatury na okres od 4.07.2022 do 10.07.2022 według modelu ICON, biorąc pod uwagę najnowszy okres referencyjny 1991-2020. Upał w Polsce tylko 4 lipca, potem dominacja chłodnych mas powietrza

Upał tylko na moment. Ujemna anomalia na dłużej. Kiedy kolejna fala upałów i noce tropikalne oraz silne burze w Polsce?

Zwróćmy również uwagę na prognozę anomalii miesięcznej za okres od 1.07.2022 do 10.07.2022. Średnia obszarowa dla całej Polski powinna wyjść w okolicach 0,5 st. Największą dodatnią anomalie temperatury obserwujemy na południu, centrum i północnym-wschodzie. Chłodniej na zachodzie i północnym-zachodzie, gdzie wartości okażą się w normie, bądź lekko poniżej normy klimatycznej.

Prognoza anomalii miesięcznej za pierwszą dekadę lipca dla Polski, mając na uwadze okres bazowy 1991-2020 sugeruje niewiele dni z upałem na początku miesiąca

anomalia w normie

Pogoda długoterminowa. Do połowy lipca przewaga dni z niską i umiarkowaną temperaturą w Polsce. Upały i noce tropikalne na ogół nie wystąpią

Według modeli GFS/CFSR w najbliższych 10 dniach anomalia na przeważającym obszarze Polski powinna być lekko powyżej średniej wieloletniej z okresu ref. 1979-2000. Na południowym-wschodzie i miejscami na północy są to wartości w normie klimatycznej.

Prognozowana średnia anomalia temperatury na okres od 4.07.2022 do 14.07.2022 dla Europy i obszarów przyległych

średnia klimatyczna

Fale upałów nieprędko w Polsce

Model GFS nie prognozuje fali upałów do około połowy lipca. Wartości na termometrach będą umiarkowane, a czasem niskie. Szczyt ochłodzenia przypadnie na przełom 1 i 2 dekady lipca, kiedy to może być problem miejscami poniżej 20°C.

Upał w Europie i obszarach przyległych. Prognoza na 10 dni. Groźnej i męczącej fali upałów nie widać do połowy lipca w Polsce

upał w polsce rzadszy

Dłuższy okres z ujemną anomalią temperatury widzi model CFSv2. Zakłada on w okresie od 3.07.2022 do 10.07.2022, średnią tygodniową anomalię poniżej normy wieloletniej. Najcieplej według niego ma być na południowym-wschodzie i częściowo wschodzie, gdzie wartości mogą być w normie, a nawet lekko powyżej średniej klimatycznej.

Upał w kraju rzadki w pierwszej dekadzie lipca. Anomalia temperatury na okres od 3.07.2022 do 10.07.2022 według CFSv2

Do połowy lipca dni gorących i upalnych niewiele. Zmiana trendu możliwa w drugiej połowie miesiąca w Polsce, kiedy to może napłynąć upalne powietrze zwrotnikowe

Na przedłużenie się niższych temperatur sugeruje nie tylko CFSv2, ale także modele z innych ośrodków. Model klimatyczny CFS zakłada chłodny okres synoptyczny do około połowy lipca. Druga część mijającego miesiąca przynieść powinna więcej dni gorących, a nawet fale upałów i noce tropikalne i intensywne burze.

Anomalia temperatury na okres od 10.07.2022 do 17.07.2022 według modelu CFS

ujemna anomalia

Prognozy na drugą połowę lipca napawają optymizmem, sugerując przewagę ciepłych, a nawet upalnych mas powietrza w Polsce.

Upał możliwy w Polsce częściej. Wstępna prognoza średniej anomalii temperatury na okres od 17.07.2022 do 24.07.2022 według CFSv2, wskazując na możliwość upału

cieplej od drugiej połowy lipca

Interesująco wyglądają prognozy na ostatnie tygodnie lipca, kiedy to według CFS może dotrzeć strumień rozgrzanego powietrza zwrotnikowego z południa. Wzrosnąć może również zagrożenie groźnymi burzami w tym okresie.

Prognoza średniej anomalii temperatury na okres od 24.07.2022 do 31.07.2022 według amerykańskiego CFS z szansą na dłuższe fale upałów

upał w Polsce