Fani Pogody

Pogoda w Polsce i na Świecie. Prognoza pogody codzienna i długoterminowa

Pogoda. Bardzo zła jakość powietrza nad Polską. Atak smogu w PolsceMinione nocy Polska znalazła się w zasięgu oddziaływania ośrodka wyżowego z południa Europy. Skutkuje to bardzo dużym osiadaniem powietrza w dolnych partiach troposfery. Do tego, w większości regionów Polski praktycznie ucichł wiatr.

Te czynniki doprowadziły do powstania bardzo gęstych mgieł w wielu regionach kraju. Pisaliśmy o tym w tym wpisie. Niestety, prócz mgieł, które ograniczyły widzialność lokalnie do kilkudziesięciu metrów, w wielu miejscach wystąpił (i nada występuje) smog.

Na stronie airly.eu znaleźć można bardzo dobrą aplikację do sprawdzania jakości powietrza w Polsce. Aplikacja jasno obrazuje, że Polskę zaatakował smog. Jakość powietrza jest w wielu miejscach zła, a nawet bardzo zła.

Dramatyczna jakość powietrza na Śląsku

Najgorsza jakość powietrza panuje obecnie na Śląsku, częściowo w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Nieco lepsze parametry (jednak dalej normy są przekroczone wielokrotnie jest w Wielkopolsce, w Polsce centralnej oraz wschodniej.

O tym z jak złym jakościowo powietrzem mamy do czynienia niech świadczą poniższe przykładowe dane ze stacji pomiarowych.

Stacja pomiarowa w Raciborzu (na południowy zachód od Aglomeracji Śląskiej). Stężenie pyłów PM10 wynosi 215 µg/m³, co daje 431% normy uznawanej za nieszkodliwą dla zdrowia. Pył PM2.5 166 µg/m³, norma przekroczona o, uwaga, 665% !! Podobnie złe jakościowo powietrze zalega praktycznie w całym województwie śląskim.

Zła jakość powietrza i smog w okolicach dużych miast w Polsce

Równie zła jakość powietrza panuje obecnie w południowej Małopolsce. Stacje pomiarowe na południe od Krakowa wskazują również przekroczenie norm o 357% (PM10) i 460% (PM2.5).

Okolice Poznania to przekroczenie norm o 333% (PM10) oraz 435% (PM2.5). Jak widać mieszkańcy okolic Poznania również zmagają się z bardzo złą jakością powietrza.

Nieco lepiej jest w Warszawie. Tutaj normy przekroczone są „tylko” dwukrotnie (odpowiednio 201% i 224%).

Dużo lepsza sytuacja panuje w regionach północnych Polski. Tutaj podczas ubiegłej nocy mieliśmy do czynienia z lekkim wiatrem. Wiatr spowodował, że osiadanie powietrza nie było aż tak silne. Tutaj normy również są przekroczone, ale już minimalnie.

W najbliższych dniach jakość powietrza w Polsce nie poprawi się

Niestety, na koniec wpisu nie mamy dobrych wiadomości jeśli chodzi o jakość powietrza w najbliższych dniach. Smog nadal będzie występował w wielu regionach Polski. Najgorsza sytuacja panowała będzie na południu kraju. Regiony te pozostaną pod wpływem wyżu, a dodatkowo będzie praktycznie bezwietrznie. Mgła i bardzo złej jakości powietrza nadal zalegały będą w wielu miejscach w Polsce.

Autor wpisu:

Michał Kołodziejczyk