Pogoda. Burze śnieżne przechodzą nad Polską. Wyładowania atmosferyczne, linia szkwału oraz opady mieszane i śnieg

Pogoda. Burzowa linia szkwału przechodzi nad Polską. Wyładowania atmosferyczne, burze i deszcz ze śniegiem i śnieg. Sprawdź, gdzie sytuacja pogodowa w sobotę jest dynamiczna.

W pierwszy dzień weekendu przez Polskę z północnego zachodu na południowy wschód wędruje kolejny w ciągu ostatnich 24 godzin front chłodny, za którym napływa powietrze arktyczne, morskie.

Na froncie chłodnym doszło do rozwoju chmur Cumulonimbus, które według danych z detektorów wyładowań przyniosły pioruny W obrębie chmur Cumulonimbus wystąpiły opady deszczu, jak i też deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu oraz krupy. Strefa ta przemieszcza się na południowy wschód, natomiast w kolejnych godzinach opady deszczu i punktowo deszczu ze śniegiem zaczną przechodzić przeważnie w śnieg, punktowo, tworząc niewielką pokrywę śnieżną.

W czasie przechodzenia struktury liniowej obserwowany jest wyraźny wzrost prędkości wiatru, którego prędkość wynosi od 50 km/h do 80 km/h.

Prognozowane położenie frontu chłodnego według SIGNIFICANTU IMGW-PIB na godzinę 14 UTC czasu polskiego w sobotę

Bieżące obszar opadów i natężenie doskonale obrazują dane z systemu teledetekcji radarowej POLRAD o godzinie 14 w sobotę

Więcej o sieci POLRAD

Chmury Cumulonimbus wygenerowały wyładowania atmosferyczne na Pomorzu Zachodnim

Wcześniej burze obserwowano w woj. pomorskim, punktowo zagrzmiało na północy Warmii

W kolejnych godzinach strefa konwekcyjna na aktywnym froncie chłodnym przemieszczać ma się dalej na południowy wschód, co obrazują ryciny poniżej

Prognozowane zachmurzenie, typ opadu na obszarze Polski w kolejnych godzinach

Prognozowany obszar i wysokość pokrywy śnieżnej w niedzielę rano

Miejscami na drogach i chodnikach zrobi się ślisko

Bieżące położenie pogorszenia pogody poniżej