Pogoda długoterminowa do końca lutego 2021. Odwilż. 15°C możliwe w Polsce, ale mróz wróci

Dysponujemy już najnowszymi prognozami numerycznymi do końca lutego 2021. Pod uwagę weźmiemy wyliczenia modelu ECMWF, GFS i ICON oraz GEFS.

Pogoda długoterminowa. Istotna zmiana w prognozach

Jeszcze kilka dni temu modele nie sygnalizowały silnej odwilży w naszej części Europy. Prognozy były stabilne i wskazywały na utrzymanie się warunków zimowych w trzeciej dekadzie lutego. Doszło jednak do zmiany rodzaju cyrkulacji atmosferycznej. Wyż nad Skandynawią osłabł szybciej niż przedstawiały to modele pogodowe, co umożliwi w kolejnych dniach wpuszczenie atlantyckich niżów wraz z frontami atmosferycznymi do naszej części Starego Kontynentu. W najbliższych dniach utrzyma się wyraźny podział w pogodzie na chłodniejszy wschód i cieplejszy zachód. Odwilż będzie szczególnie odczuwalna w nadchodzący weekend, ale dodatnie wartości na termometrach wystąpi już we wtorek na zachodzie. Bardzo ciepło może zrobić się już pod koniec tygodnia z wartościami powyżej 12°C na zachodzie.

Prognozowana średnia anomalia temperatury w okresie od 17.02.2021 do 22.02.2021. Dostrzec można wyraźny podział w pogodzie na chłodniejszy wschód i cieplejszy zachód. Dodatnie odchylenie temperatury względem normy klimatycznej z okresu referencyjnego 1981-2010 obejmie całą Polskę w weekend. Wcześniej we wschodniej połowie kraju nocami wystąpi dwucyfrowy mróz. Szczególnie w czwartek i piątek.

Pogoda długoterminowa. Prognozowane odchylenie temperatury w okresie od 17.02.2021 do 23.02.2021.

Dodatnia anomalia temperatury obejmie całą Polskę w okresie od 20.02.2021 r. do 25.02.2021. Według GEFS obejmie przeważający obszar Europejskiego Obszaru Synoptycznego. Odwilż będzie najsilniejsza w zachodniej części naszego kraju, gdzie w poszczególnych dniach temperatura będzie wyższa o nawet 12/14°C od normy wieloletniej z okresu referencyjnego 1981-2010.

Pogoda długoterminowa. Prognozowane odchylenie temperatury od normy wieloletniej względem okresu referencyjnego 1981-2010.

Według modelu GEFS średnia anomalia temperatury na wysokości 2 metrów względem okresu referencyjnego 1981-2010 będzie dodatnia, chociaż na przełomie miesięcy może nadejść do naszej części Europy wyraźne ochłodzenie spowodowane spływem chłodnej masy powietrza. Skala i długość zimowego ochłodzenia nie jest na ten moment znana ze względu na odległy termin.

Prognozowane średnie odchylenie temperatury od normy z okresu referencyjnego 1981-2010 w okresie 23.02.2021 do 28.02.2021 według GEFS.

Pogoda. Silna odwilż nadciąga do Polski.

Pogoda. ECMWF również prognozuje silną odwilż w naszej części Europy

Jeszcze kilka dni temu europejski model ECMWF wskazywał na utrzymanie się zimowej aury w naszej części Europy. Wynikało to m.in z prognozowanych anomalii tygodniowych, jak i też wyliczanych wartości temperatury na wysokości 2 metrów. Utrzymać miała się też wyraźna blokada wyżowa nad Skandynawią.

Szczególnie interesujące są prognozy ECMWF na okres od 22.02.2021 do 1.03.2021, wskazując, że silna odwilż obejmie wtedy całą Polskę. Jest to wyraźna zmiana w prognozach, gdyż do tej pory w wyliczeniach na ten okres obserwowaliśmy ujemne anomalie temperatury. Nawet najlepsze modele pogodowe mogą pomylić się. Szczególnie w prognozach na dalsze terminy.

Pogoda długoterminowa. Anomalia tygodniowa w okresie od 22.02.2021 do 1.03.2021.

Pogoda. ICON również prognozuje postępująca odwilż od zachodu

Wszystkie wiodące modele pogodowe sygnalizują silną odwilż w naszej części Europy. Interesująco wyglądają mapy anomalii temperatury na poszczególne dni w okresie od 16.02.2021 do 22.02.2021. Już w środę temperatura będzie lekko powyżej normy. W czwartek ujemna anomalia będzie we wschodniej połowie kraju, natomiast dodatnia na zachodzie. Duży kontrast termiczny obserwować będziemy również w piątek. Na początku trzeciej dekady miesiąca dodatnie odchylenie temperatury obejmie całą Polskę i taki trend utrzyma się w kolejnych dniach ostatniej dekady lutego z możliwym ochłodzeniem na przełomie miesięcy.

Prognoza anomalii temperatury według ICON w okresie od 16.02.2021 do 22.02.2021 dla Polski. Wystąpi podział na cieplejszy zachód i chłodniejszy wschód.

Pogoda długoterminowa. Silna odwilż prognozowana przez GFS

Amerykański model GFS również prognozuje postępującą odwilż spowodowaną napływem cieplejszych mas z zachodu i południowego-zachodu. Granica podziału pomiędzy chłodniejszym wschodem, a cieplejszym południem będzie wyraźna. Szczególnie na przełomie drugiej i trzeciej dekady miesiąca, gdy we wschodniej połowie kraju mogą zdarzyć się nocne spadki temperatury poniżej -20°C. Najzimniej będzie w tym czasie na Podlasiu, częściowo Mazowszu oraz w woj. lubelskim i Podkarpaciu, najcieplej natomiast na Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku, Wielkopolsce, Pomorzu Zachodnim.

Prognozowane minimalne wartości temperatury powietrza na najbliższe 10 dni według amerykańskiego modelu GFS. We wschodniej części kraju wartości mogą być niższe o kilka stopni względem tego, co pokazuje nam GFS. Największy mróz wystąpi na wschodzie kraju w czwartek i piątek. Weekend przyniesie odwilż w całym kraju, co jest zgodne z tym co pokazały nam modele GEFS, ECMWF i ICON.

Pogoda długoterminowa. GFS prognozuje dwucyfrowe dodatnie temperatury w Polsce

Amerykański model numeryczny pokazuje nam podobny scenariusz w pogodzie jak ECMWF. Również prognozowane są wzrosty temperatury powyżej 10°C. Szczególnie dotyczy to okresu pod koniec tygodnia, gdy znajdziemy się prawdopodobnie w bardzo ciepłej masie napływającej z południowego-zachodu. Na zachodzie, południowym-zachodzie, a nawet południu wartości w okolicach 12°C/15°C nie powinny być niczym nadzwyczajnym, a miejscami mogą być wyższe od prognozowanych.

Prognozowane wartości maksymalne według GFS na najbliższe 10 dni dla Europejskiego Obszaru Synoptycznego i obszarów przyległych.

Silna odwilż nadejdzie do Polski.

Pogoda długoterminowa. Wiązki modelu GFS również prognozują silne ocieplenie, lecz na przełomie miesięcy możliwe jest wyraźne ochłodzenie

Sprawdźmy teraz prognozę wiązek modelu GFS na trzech wybranych lokalizacji. Będą to prognozy dla Poznania, Wrocławia i Warszawy. Kwestia ocieplenia i wzrostu temperatury powyżej normy wieloletniej ze starego okresu referencyjnego 1981-2010 jest przesądzona. Niektóre pojedyncze wiązki wskazują na wzrost temperatury do 13°C/15°C w wybranych lokalizacjach.

Prognoza wiązek modelu GFS na 16 dni dla Poznania. Dotyczy wysokości izobarycznej 850 hPa (1500 m.n.p.g). Widać wyraźnie, że odwilż będzie silna szczególnie w pierwszych dniach pierwszej trzeciej dekady lutego. Następnie pod koniec miesiąca sygnalizowane jest wyraźne ochłodzenie i obniżenie się średniej wiązek poniżej normy wieloletniej z okresu referencyjnego 1981-2010. Wkrótce przekonamy się, czy taki trend w prognozach zostanie utrzymany przez wiodące modele numeryczne.

Wiązki modelu GFS dla Poznania.

Dwucyfrowa dodatnia temperatura w omawianej lokalizacji na wysokości 2 metrów będzie możliwa już w najbliższą niedzielę. Jeszcze cieplej zrobi się w kolejnych dniach ostatniej dekady miesiąca. Prognozy operacyjne wskazują na przekroczenie 15°C.

Prognoza na 16 dni. Wiązki modelu GFS dla Poznania.

Wiązki modelu GFS wyraźnie sygnalizują, że w przypadku Wrocławia przekroczenie 15°C jest również bardzo prawdopodobne. Prognozy te trzeba będzie jednak zweryfikować w kolejnych dniach.

Prognoza wiązek dla Wrocławia na 16 dni.

W przypadku Warszawy dwucyfrowe dodatnie temperatury również będą prawdopodobne w trzeciej dekadzie miesiąca. Zanim jednak tak się stanie, ostatnie dni drugiej dekady lutego przyniosą większy mróz we wschodniej połowie kraju. Nocami z wartościami dwucyfrowymi, co bardzo dobrze widać w prognozie wiązek modelu GFS na 16 dni. Ponowne ochłodzenie możliwe jest na przełomie miesięcy.

Pogoda długoterminowa. Prognoza wiązek modelu GFS na 16 dni.

Aktualna temperatura

Położenie opadów i chmur

Skalę ocieplenia można przeanalizować tutaj