Pogoda długoterminowa na cały marzec 2021 dla Polski. Dwucyfrowe dodatnie temperatury, rzadszy mróz i śnieg oraz możliwe burze

Pogoda długoterminowa na marzec 2021. 1 marca 2021 rozpoczęła się meteorologiczna wiosna. Za 3 tygodnie nadejdzie astronomiczna wiosna. Sprawdźmy najnowsze prognozy numeryczne na kolejne tygodnie według modelu ECMWF, GFS i CFS.

Pogoda długoterminowa. Trend w pogodzie według ECMWF

Na początek przejrzymy wyliczenia anomalii tygodniowych według ECMWF.

Globalne i regionalne mapy tygodniowych średnich anomalii. Anomalie zostały obliczone w odniesieniu do 20-letniej modelowej klimatologii. Obszary, w których prognoza zespołowa nie różni się znacząco od klimatologii, zgodnie z testem WMW, są puste.

Zwróć uwagę, że zacienione obszary są na poziomie 10%, a kontury na poziomie istotności 1%.

Według europejskiego modelu numerycznego w okresie od 1.03.2021 do 8.03.2021, anomalia tygodniowa będzie w normie klimatologicznej dla tego okresu, a miejscami lekko powyżej normy wieloletniej.

Pogoda długoterminowa, marzec 2021

Według ECMWF anomalia tygodniowa w okresie od 8.03.2021 do 15.03.2021 oscylować będzie w okolicach normy wieloletniej.

Pogoda długoterminowa, marzec 2021, drugi tydzień

ECMWF nie prognozuje większych zmian w okresie od 15.03.2021 do 22.03.2021. Wtedy tez najczęściej temperatura może być w normie wieloletniej.

Pogoda długoterminowa, marzec 2021, trzeci tydzień

Szansa na dużą zmianę w trendzie anomalii tygodniowej, pojawia się na początku astronomicznej wiosny. Wtedy też temperatura może wzrosnąć powyżej normy wieloletniej na przeważającym obszarze Polski. Jest to jednak bardzo odległa prognoza i może ulec zmianie.

Pogoda długoterminowa, marzec 2021, 4 tydzień

Teraz przyjrzymy się średnim anomaliom w polu geopotencjału według ECMWF w podziale na poszczególne tygodnie.

Na początku marca, pozostaniemy pod wpływem rozległego klina ciepła w środkowej troposferze, chociaż w okolicach 4 marca 2021 nasunie się górna zatoka niżowa z północy kontynentu. Napłynie powietrze arktycznie morskie.

marzec 2021. Anomalia w polu geopotencjału

W okresie od 8.03.2021 do 15.03.2021 znajdziemy się pod wpływem górnej zatoki niżowej. Początkowo związanej z cyrkulacją biegunową, następnie powinna odbudować się cyrkulacja strefowa, przynosząc na przełomie 1 i 2 dekady miesiąca wzrost dynamiki w pogodzie.

marzec 2021. Anomalia w polu geopotencjału część druga

Na przełomie 2 i 3 dekady marca może nasunąć się do naszej części Europy górny klin wyżowy, a prawdopodobna jest nawet rozbudowa układu omega, który przyniesie silny powiew ciepła związany z napływem suchszego powietrza z południa Starego Kontynentu.

marzec 2021. Anomalia w polu geopotencjału, część 3

Ciepły i suchy miesiąc według CFS

Według amerykańskiego modelu CFS, temperatura w skali miesięcznej będzie powyżej normy wieloletniej. Po lekko chłodnym lutym, marzec przynosić będzie coraz częściej wysokie temperatury w naszej części Europy. Średnia miesięczna anomalia może wynieść około 2°C powyżej normy. Zdarzą się jednak okresami opady śniegu, które nie powinny być tak intensywne jak w lutym.

marzec 2021 według CFS.

Jeśli chodzi o rozkład pola ciśnienia, model CFS sugeruje dominacje wyżów barycznych. Nie oznacza to, że przez cały miesiąc królować będą antycyklony. Na przełomie pór roku odbudowuje się cyrkulacja strefowa, która charakteryzować będzie się przemieszczaniem układów niżowych z frontami z zachodu na wschód, powodując wzrost dynamiki w pogodzie. Istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia silnego wiatru w drugiej dekadzie marca na obszarze Polski.

Pogoda. Anomalia ciśnienia na marzec 2021.

W skali miesięcznej, amerykański model GFS sugeruje, że będzie to suchy miesiąc. Jest to prawdopodobne, mając na uwadze przedstawiony na powyższej rycinie wzorzec ciśnienia. Poszczególne tygodnie mogą przynieść jednak opady w normie, a nawet powyżej normy wieloletniej. Szczególnie wilgotna może być druga dekada marca, gdy dostaniemy się najprawdopodobniej pod wpływ aktywnej cyrkulacji strefowej o różnych składowych. Niewykluczone są burze. Zarówno w chłodniejszych, jak i też cieplejszych masach powietrza.

Pogoda długoterminowa. Możliwy suchy miesiąc

Pogoda. Trend w pogodzie na 10 dni według GFS

Prognoza średniej anomalii temperatury w pierwszej dekadzie marca według modelu GFS, w odniesieniu do okresu referencyjnego 1979-2000.

Pogoda. Anomalia temperatury na 10 dni.

Średnia dobowa temperatura powietrza w pierwszej dekadzie 3 miesiąca roku wyniesie od -1°C na krańcach północno-wschodnich do 2°C w centrum, wschodzie i południu. Najcieplej ma być w zachodniej części kraju, gdzie wynieść może nawet 4°C. Są to na ogół wartości typowe dla przedwiośnia.

 Średnia dobowa temperatura powietrza na 10 dni.

Jeśli chodzi o przymrozki i mróz, to prawdopodobne są w pierwszej dekadzie miesiąca. Szczególnie w okresie od 5.03.2021 do 10.03.2021, gdy do Polski napłynie strumień powietrza arktycznego morskiego. W piątek i w weekend możliwe są opady o charakterze zimowym na nizinach. Wartości mogą być niższe od prognozowanych. W polskich górach możliwe nocami spadki temperatury do -20°C. Na nizinach dwucyfrowy mróz przy pogodnym niebie jest możliwe na Podlasiu, ale będzie to tylko krótki epizod.

 Minimalna temperatura powietrza na 10 dni.

Jeśli chodzi o wartości maksymalne, to na południu i częściowo zachodzie w pierwszych dniach marca temperatura może wzrosnąć do 12°C/15°C. W piątek znajdziemy się już w dużo chłodniejszej masie arktycznej, która pozostanie z nami przynajmniej do końca weekendu, bądź do początku przyszłego tygodnia.

Prognozowana maksymalna temperatura powietrza przez model GFS na 10 dni. Na południu i zachodzie temperatura może wzrosnąć do 12°C/15°C.

Temperatura maksymalna na 10 dni.

Aktualna temperatura

Położenie opadów

Anomalia na powierzchni izobarycznej 850 hPa tutaj

Prognoza ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie. Precyzyjne przewidzenie pogody z podziałem na poszczególne dni nie jest możliwe na 30 dni do przodu.