Pogoda. Silne ulewy i burze w Europie. Lokalnie spadnie nawet 500mm wody na metr. Czy Europie grozi powódź?

Rozkład układów barycznych nad Europą przyczynia się do powstania dobrych warunków do wystąpienia silnych ulew nad regionami Europy centralnej. Silny napływ wilgotnego ciepłego powietrza znad Morza Śródziemnego spotyka się z dużo chłodniejszym powietrzem polarno-morskim. Dodatkowo, pomiędzy głębokim niżem z zachodu Europy, a ośrodkami wyżowymi na krańcach południowo-wschodnich utworzyła się rynna z doskonałymi warunkami kinematycznymi do tworzenia się rozbudowanych w pionie chmur. Zjawisko to trwa od 3 listopada i utrzyma się jeszcze do środy.

Szerokie koryto idealnych warunków dla ulew

Kluczowym czynnikiem, prócz styku dwóch mas powietrza jest tutaj wiatr na wysokościach 300 i 850 hPa. Na poniższych mapach rozkładu wiatru na wysokości 300 hPa widać doskonale jak wiatr rozkładał się będzie we wtorek oraz w środę.

Analizując aktualne skany z obrazów satelitarnych, widać że obszar wzmożonego wiatru w wyższych partiach atmosfery idealnie pokrywa się ze strefą wypiętrzonych chmur opadowych przynoszących zarówno opady wielkoskalowe, jak i konwekcyjne.

Silne burze pogarszają sytuację hydrologiczną

Dodatkowo, w południowej części omawianego obszaru codziennie dochodzi do rozwoju silnych burz, które przynoszą nawalne opady deszczu. Fakt ten również przyczynić się może do pogorszenia sytuacji hydrologicznej w omawianych regionach. Sytuacja ta w przeciągu kilkudziesięciu nadchodzących godzina może ulec dalszemu pogorszeniu. Przyjrzyjmy się szacunkom modeli dotyczącym sum opadowych w omawianym obszarze Europy. Model GFS przewiduje sumę opadów na poziomie 200mm. Modele wysokiej rozdzielczości, takie jak ICON-EU szacują, że sumy opadowe dla Europy Środkowej osiągnąć mogą za omawiany okres nawet 500mm !!

Warto dodać, że taka akumulacja opadów w przypadku ich występowania w wyższych partiach gór dojdzie do bardzo intensywnych opadów śniegu. Prognozuje się, że w wyższych partiach Alp do końca obecnego tygodnia przybędzie kilkadziesiąt centymetrów świeżego śniegu.

Będziemy monitorowali sytuację hydrologiczną w omawianym regionie. Niestety powodzie i podtopienia są bardzo prawdopodobne. Dodatkowo, w przypadku przechodzenia nawalnych burz nad terenami, które przyjęły już w tym tygodniu dużo deszczu, bardzo prawdopodobne są powodzie błyskawiczne.

Czeka nas ciepły miesiąc? Sprawdź pogodę długoterminową na listopad