Fani Pogody

Prognozy pogody. Dzienne i długoterminowe

Pogoda długoterminowa do końca lutego 2021. Siarczysty mróz szybko nie odpuści w Polsce

Pogoda długoterminowa do końca lutego 2021 dla Polski. Sprawdźmy najnowsze prognozy numeryczne w oparciu o dane z następujących modeli: ECMWF, CFS i GFS oraz ICON.

Pogoda. Zimna pierwsza dekada lutego 2021

Tegoroczny luty zgodnie z prognozami modeli sezonowych przynosi najczęściej ujemne anomalie temperatury na obszarze Polski. Najwyższa ujemna anomalia temperatury panuje w północnej połowie kraju, a najmniejsza na południu i południowym-wschodzie. Poniższa rycina obrazuje anomalie temperatury za okres od 1.02.2021 do 11.02.2021 względem starego okresu referencyjnego 1981-2010. Dane: meteomodel.pl

Anomalia miesięczna za okres od 1.01.2021 do 11.01.2021 dla Polski

W okresie od 1.02.2021 do 11.02.2021 dominowały na ogół okresy chłodu. Odwilż była krótkotrwała na początku lutego, ale następnie przeważający obszar Polski znalazł się w mroźnej masie arktycznej. Zarówno o cechach morskich, jak i też kontynentalnych. Nie zabrakło opadów o charakterze zimowych, a na rzekach rozwinęły się zjawiska lodowe. Dane: meteomodel.pl

Przebieg temperatury

Na okres do 18 lutego 2021 nie mamy dobrych wieści. Anomalia temperatury w całym kraju będzie przeważnie poniżej normy wieloletniej, a szczególnie głębokie ochłodzenie jest prognozowane w połowie miesiąca, co spowoduje jeszcze większe ujemne wartości. Pod koniec omawianego terminu może zrobić się nieco cieplej.

Anomalia miesięczna na okres od 1.02.2021 do 18.02.2021 względem okresu referencyjnego 1981-2010. Dane: meteomodel.pl

Nie ulega wątpliwości, że najdłuższe okresy chłodu w okresie od 12.02.2021 do 18.02.2021 wystąpią we wschodniej połowie kraju, a najcieplej będzie na zachodzie i nad samym morzem. Prognoza anomalii według ICON na poszczególne dni wraz ze średnią za wyżej wymieniony okres dostępna poniżej.

Anomalia temperatury na okres od 12.02.2021 do 18.02.2021 według modelu ICON.

Pogoda. Trend w pogodzie według GFS na 10 dni

Według modelu GFS średnia dobowa temperatura powietrza wyniesie od -4°C do -10°C. Amerykański model pogodowy może jednak zawyżać średnią za omawiany okres, dlatego może być ona o kilka stopni niższa. Szczególnie na wschodzie i północnym-wschodzie oraz w centrum kraju.

Średnia temperatura powietrza na 10 dni dla Polski

Poniższa grafika obrazuje średnią anomalię temperatury na wysokości 2 metrów n.p.g według modelu GFS względem starego okresu referencyjnego 1979-2000. Widać, że średnie odchylenie temperatury na okres najbliższych 10 dni wyniesie od -7°C do -4°C względem analogicznego okresu 1979-2000. Największe ma być oczywiście na wschodzie, północnym-wschodzie, natomiast najmniejsze na zachodzie i na północy.

Średnia anomalia temperatury na wysokości 2 metrów n.p.g według GFS

Teraz sprawdźmy prognozowane minimalne wartości temperatury powietrza według GFS. Miejmy jednak na uwadze, że okresami nocami i w godzinach porannych spadki temperatury przy bezchmurnym niebie i słabym wietrze mogą być większe o dobre kilka stopni. Wynika to z niedoszacowania obniżeń temperatury przez model amerykański. Najczęściej temperatura poniżej -20°C wystąpi na wschodzie, północnym-wschodzie, okresami w centrum i na południu. Mniejsze okresy chłodu mogą zdarzyć się na zachodzie i północy, ale również i tu nie unikniemy silnych spadków temperatury do dwucyfrowych ujemnych wartości.

Prognozowane minimalne wartości temperatury według amerykańskiego modelu GFS w okresie od 12.02.2021 do 22.02.2021.

Według modelu GFS wyraźne ocieplenie jest prognozowane na początek trzeciej dekady lutego. Wtedy też z zachodu, północnego-zachodu według amerykańskiego modelu numerycznego miałaby dotrzeć przejściowo cieplejsza masa powietrza, przynosząc odwilż do kraju. Nie potwierdzają tego prognozy innych modeli. Poddając analizie wiązki modeli numerycznych bardziej prawdopodobne jest utrzymanie się zimowego wzorca w pogodzie. Miejmy jednak na uwadze to, że prognozy powyżej 120 godzin są obarczone sporą niepewnością i mogą ulec zmianie. Poniżej można prześledzić prognozowane maksymalne wartości na termometrach na 10 dni.

Prognozowane maksymalne wartości na termometrach w najbliższych 10 dniach według GFS.

Opadów zimowych w okresie od 12.02.2021 do 22.02.2021 będzie niewiele, ale mogą się zdarzyć głównie o charakterze konwekcyjnym. Przeważnie znajdziemy się pod wpływem silnej blokady antycyklonalnej związanej z wyżem, którego centrum przemieści się znad Skandynawii do naszej części Europy, dlatego mało prawdopodobna jest odbudowa cyrkulacji zachodniej i wystąpienie silnej, długotrwałej odwilży. Przy bezchmurnym niebie, słabym wietrze zdarzą się większe spadki temperatury, a w dużych aglomeracjach miejskich uciążliwy może być smog. Szczególnie przy silnej inwersji radiacyjnej.

Prognozowana średnia wartość ciśnienia atmosferycznego na najbliższe 10 dni.

Prognozowana średnia wartość ciśnienia atmosferycznego na najbliższe 10 dni.

Pogoda. Okresy chłodu mogą być dotkliwe w kolejnych tygodniach według CFS

W tej części wpisu przyjrzymy się prognozom modelu klimatycznego CFS na okres od 11.02.2021 do 4.03.2021. Wyliczenia tego modelu na wymieniony okres nie są optymistyczne dla osób, które pragną już końca zimy.

Według CFS w okresie od 11.02.2021 do 18.02.2021 utrzyma się w całym kraju duża anomalia temperatury, co zwiastuje, że silne ocieplenie nie powinno objąć Polski w tym okresie, a nocami prawdopodobne będą tęgie mrozy.

Anomalia tygodniowa CFS

Na okres od 18.02.2021 do 25.02.2021 nie obserwujemy dużych zmian w prognozach. Duża ujemna anomalia temperatury utrzymywać może się na przeważającym obszarze Europy, w tym również Polsce, sugerując dalsze zaleganie mroźnych mas powietrza oraz okresowe występowanie opadów o charakterze zimowym. Wkrótce przekonamy się, czy taka prognoza sprawdzi się.

Anomalia tygodniowa wedlug CFS, luty 2021

Występowanie niskich temperatur na przełomie lutego i marca sugeruje model CFS. Na ten moment ciężko określić skalę mrozów w tym okresie, gdyż jest to bardzo odległy termin. Poniższa grafika obrazuje tylko możliwy trend w oparciu o amerykański model CFS.

Anomalia tygodniowa CFS 3

Pogoda. Zima utrzyma się w kolejnych tygodniach według ECMWF

W tej części wpisu przeanalizujemy prognozy w oparciu o europejski model ECMWF. Na wstępie możemy dodać, że prognozy są zbliżone do tego, co pokazał nam amerykański model klimatyczny CFS.

Prognoza z 11 lutego 2021 według ECMWF wskazuje na utrzymanie zimowych warunków w naszej części Europy pomiędzy 15 a 22 dniem miesiąca.

Anomalia ECMWF luty 2021

Wyraźnych zmian w prognozach nie widać na przełomie lutego i marca, gdy przez znaczną część czasu według ECMWF może utrzymać się ujemna anomalia temperatury, wskazując na utrzymanie się warunków zimowych, a nawet i większych mrozów.

Anomalia tygodniowa ECMWF 2

Pogoda. Blokada wyżowa nie wpuści atlantyckich niżów do naszej części Europy

Na sam koniec przeanalizujemy grafikę prawdopodobnych “reżimów” pogodowych. Dostrzec można wyraźnie, że cyrkulacja strefowa nie powinna być tak aktywna jak w latach ubiegłych. Na ogół dominować będzie silna blokada wyżowa skutkująca utrzymaniem się warunków zimowych m.in w naszej części Europy przynajmniej do końca bieżącego miesiąca.

ECMWF prognoza reżimów pogodowych.

Aktualna temperatura

Położenie opadów