Fani Pogody

Pogoda w Polsce i na Świecie. Prognoza pogody codzienna i długoterminowa

Pogoda długoterminowa na zimę 2022/23. Zaskakują prognozy sezonowe. Duża aktywność Atlantyku, czasem jednak mróz i śnieg, wichury oraz burze w Polsce

nizowy wzor pogody

Pogoda długoterminowa na zimę 2022/23. Zdumiewają najnowsze prognozy modeli sezonowych. Wskazują one na dużą aktywność cyrkulacji strefowej. Jednak i tak okresami niewykluczony jest mróz i śnieg. Zima może w Europie cechować się dużą dynamiką, nawet z możliwością wystąpienia wichur i burz.

Pogoda długoterminowa. Model CFS widzi ciepłą zimę w Polsce

Nasza prognoza długoterminowa obejmie okres od grudnia 2022 do lutego 2023. 1 grudnia 2022 rozpocznie się meteorologiczna zima, natomiast zakończy się 28 lutego 2023. Artykuł będzie oparty danymi z trzech modeli. CFS, CanSIPS oraz ECMWF i zobrazują nam możliwy trend w pogodzie na nadchodzący nieubłaganie sezon zimowy 2022/2023.

Model CFS sygnalizuje wstępnie, że grudzień powinien być cieplejsze niż zwykle w naszej części Europy. Temperatura w tym okresie powinna być w skali miesięcznej powyżej normy wieloletniej. Średnie miesięczne odchylenie temperatury sięgnąć może około 1,5 °C do 2,5 °C.

Prognozowana wstępnie średnia anomalia temperatury na grudzień 2022 dla Europy i obszarów przyległych według modelu CFSv2

Pogoda długoterminowa na zimę 2022/23. Zaskakują prognozy sezonowe. Duża aktywność Atlantyku, czasem jednak mróz i śnieg, wichury oraz burze w Polsce
Niżowa pogoda w Polsce i temperatura powyżej normy

Model CFS zakłada wyraźną dominacje pogody niżowej w grudniu 2022. Polska może znaleźć się przeważnie pod wpływem cyrkulacji strefowej, która charakteryzować ma się dynamicznymi warunkami pogodowymi. Możliwe są wichury, częstsze opady deszczu, rzadziej śniegu z uwagi na zaleganie na ogół cieplejszych mas powietrza w naszej części Europy.

Prognozowane średnie wartości anomalii ciśnienia atmosferycznego na grudzień 2022 według modelu CFSv2

niżowy wzór pogody w Europie
Niżowy wzór pogody w Europie sugeruje dynamiczne warunki pogodowe w grudniu 2022

Niżowy wzór pogody w prognozach modeli klimatycznych

Z uwagi na wyraźny wzór zachodni w prognozach sezonowych, grudzień 2022 może zapisać się jako miesiąc wilgotny. Dominować mają głównie opady deszczu, rzadziej śniegu z uwagi na zaleganie cieplejszych mas polarnych. Śnieg padać ma tylko w epizodach, co nie powinno stwarzać korzystnych warunków do dłuższego zalegania pokrywy śnieżnej na nizinach.

Pogoda długoterminowa. Prognozowana wstępnie anomalia miesięczna opadów na grudzień 2022 według modelu CFSv2

Pogoda długoterminowa. Dużo opadów za sprawą zachodniej cyrkulacji
Wilgotny grudzień 2022 w Polsce i Europie

Nieco chłodniejszy na ostatni miesiąc 2022 roku jest model CanSIPS, sugerując miesięczną anomalię nieznacznie powyżej normy wieloletniej. Spodziewamy się jednak wyraźnych zmian w prognozach tego modelu amerykańskiego na 12 miesiąc roku.

Wyliczana miesięczna anomalia temperatury na grudzień 2022 według modelu CanSIPS, biorąc pod uwagę okres bazowy 1981-2010

Temperatura powyżej normy w grudniu 2022 według CanSIPS

Z prognoz modelu CanSIPS wynika, że ilość opadów w grudniu może być w normie wieloletniej. Musimy mieć jednak na uwadze, że prognozy sezonowe cechują się umiarkowaną sprawdzalnością, natomiast najsłabszym elementem są właśnie prognozy opadów.

Wstępna miesięczna anomalia opadów na grudzień 2022 według modelu CanSIPS

wilgotny grudzień 2022
Temperatura w normie wieloletniej

Podobnie tak jak model CFS, amerykański model CanSIPS widzi dominacje pogody niżowej. Ośrodki niżowe będą związane z głównie z cyrkulacją strefową. Czasem mogą pojawić się wydajne opadowo niże związane z niżami znad Morza Śródziemnego. Warunki pogodowe mogą być zmienne, okresami i miejscami także niebezpieczne.

Wyliczana miesięczna anomalia ciśnienia na grudzień 2022 według modelu CanSIPS, biorąc pod uwagę okres bazowy 1981-2010

dominacja pola niżowego w Polsce
Niżowa pogoda w Polsce

Styczeń 2023 może być cieplejszy niż zwykle. Jednak zimowe ochłodzenia mogą wystąpić, lecz nie powinny być długotrwale

Kolejnym miesiącem analizowanym w prognozach sezonowych będzie styczeń 2023. Z klimatologicznego punktu widzenia jest to najchłodniejszy miesiąc w roku, kiedy to mamy największe prawdopodobieństwo niskich temperatur, które utrzymują się dłuższy czas. Zerkniemy jak widzą ten przedostatni miesiąc meteorologicznej zimy modele sezonowe.

Wstępnie model CFSv2 widzi styczeń 2023 jako miesiąc ciepły w skali miesięcznej. Nie wyklucza to jednak okresowych ochłodzeń i spadków temperatury poniżej średniej klimatologicznej. Z prognoz modelu klimatycznego CFS wynika, że na początku przyszłego roku temperatura może być wyższa o nawet 2°C od normy wieloletniej. Pomimo takiej prognozy zimowych ochłodzeń i większych opadów zimowych nie da się całkowicie wykluczyć, lecz prawdopodobnie będą one tylko w epizodach.

Wstępnie prognozowana miesięczna anomalia temperatury na styczeń 2022 według modelu CFSv2, biorąc pod uwagę okres klimatologiczny 1984-2009

Pogoda długoterminowa. Dominacja wartości powyżej normy
Styczeń cieplejszy niż zwykle w Europie

Poniższa grafika obrazuje nam wstępny rozkład pola ciśnienia na Starym Kontynencie w ujęciu miesięcznym. Dostrzegamy, że powinna dominować w Polsce pogoda niżowa, która związana będzie z aktywnym Oceanem Atlantyckim. Wichury, burze i groźne załamania pogody możliwe są w tym okresie, przerywane czasem spływem chłodnych mas powietrza z wysokich szerokości geograficznych.

Prognoza miesięcznej anomalii ciśnienia na styczeń 2023 według modelu CFSv2

Pogoda długoterminowa. niżowy wzór pogody
Niżowa pogoda w prognozach modeli klimatycznych

Może to być miesiąc wilgotny w Polsce za sprawą częstego przechodzenia stref frontowych

Model sezonowy CFS zakłada na przeważającym obszarze Polski ilość opadów w normie, ale przy aktywnej cyrkulacji strefowej osiągniecie normy opadowej dla stycznia, a nawet jej przekroczenie wydaje się bardzo prawdopodobne. Z pewnością jednak modele wniosą istotne korekty w prognozach sezonowych na tak odległy okres.

Pogoda długoterminowa. Wyliczana miesięczna anomalia temperatury na styczeń 2023 według modelu CFSv2

opady w styczniu 2022 według CFS
Styczeń ze zmiennymi warunkami pogodowymi i zróżnicowaną ilością opadów ciekłych

Kolejnym modelem, który nam przedstawi wstępny trend na styczeń 2023 będzie model CanSIPS. Zakłada on temperaturę powyżej normy wieloletniej. Najwyższe odchylenie jest możliwe zwłaszcza we wschodniej połowie kraju.

Miesięczna anomalia temperatury na styczeń 2023 według CanSIPS, biorąc pod uwagę okres bazowy 1981-2010

ciepło w polsce
Ciepły styczeń 2022

Podobnie tak jak model CFS, nasz drugi analizowany model pogodowy pokazuje dominacje wzorca niżowej pogody. Z częstszym napływem cieplejszych mas powietrza o cechach polarnych. Jeśli taki trend się sprawdzi, to wzrośnie zagrożenie zimowymi wichurami w Europie, jak i też w Polsce. Przy dynamicznej cyrkulacji strefowej zimy są ogół ciepłe, lecz ze zmiennymi warunkami pogodowymi.

Prognozowana miesięczna anomalia ciśnienia na styczeń 2023 według modelu CanSIPS, biorąc pod uwagę okres bazowy 1981-2010

wilgotny miesiąc zimowy
Niżowy wzór pogody, typowy dla zachodniej cyrkulacji atmosfery

Jeśli chodzi o ilość opadów, to model CanSIPS zakłada na przeważającym obszarze Polski ilość opadów w normie wieloletniej. Jest jednak spore prawdopodobieństwo przekroczenia normy opadowej, jeśli pojawią się aktywne niże z wydajnymi opadowo strefami frontowymi. Niestety, jeśli prognozy się sprawdzą, to głównie dominować będą opady ciekłe, rzadziej stałe, co nie pozwoli nam uzupełniać ubytku wody w glebie, zbiornikach wodnych i rzekach po wyjątkowo suchym lecie.

Prognozowana wstępna miesięczna anomalia opadów na styczeń 2023 według modelu CanSIPS

opady w normie klimatycznej CanSIPS
Opady w normie wieloletniej

Pogoda długoterminowa. Luty może cieplejszy niż zwykle za sprawą aktywnej cyrkulacji zachodniej

Ostatnim miesiącem analizowanym przez nas w prognozach sezonowych okaże się luty 2023. Będzie to więc ostatni miesiąc meteorologicznej zimy, która trwać będzie do 28 lutego 2023. Astronomiczna zima potrwa do początku 3 dekady marca 2023. Większych zmian nie widzimy w prognozach miesięcznych anomaliach temperatury co sugeruje nam na dominacje cyrkulacji strefowej w miesiącach zimowych. Ochłodzenia zimowe, jeśli się pojawią, to nie będą długotrwale. Na nizinach także nie przewiduje się długich okresów z zaleganiem pokrywy śnieżnej z uwagi na adwekcje ciepłych mas powietrza.

Wstępnie prognozowana miesięczna anomalia temperatury na luty 2023 według modelu CFSv2

ciepły luty 2023 według modelu CFS
Ciepły w skali miesięcznej luty 2023 według CFS

Obserwujemy ponownie niżowy wzór pogody co sugeruje nam możliwość groźnych warunków pogodowych na ostatni miesiąc meteorologicznej zimy. Niże znad Atlantyku mogą często dawać się we znaki mieszkańcom Polski, przynosząc opady, silny wiatr, a nawet okresowe burze.

Prognozowana wstępnie miesięczna anomalia ciśnienia na luty 2023 według modelu CFSv2

Niżowy wzór pogody w Polsce
Niżowa pogoda może dominować

Model sezonowy CFSv2 zakłada ilość opadów w normie na przeważającym obszarze Polski. Wstępnie najwięcej padać może na północy i północnym-wschodzie oraz południu. W reszcie regionów ilość opadów może być w normie wieloletniej.

Pogoda długoterminowa. Prognozowana miesięczna anomalia opadów na luty 2023 według modelu CFSv2

Opady w normie wieloletniej
Pogoda długoterminowa. W normie wieloletniej opady

Ciepły luty nie tylko w prognozach CFS

Zbliżony trend warunków pogodowych do modelu klimatu CFS widzi CanSIPS. Dostrzegamy duże dodatnie odchylenie miesięczne w ostatnim miesiącu meteorologicznej zimy. Pomimo tego okresowe zimowe ochłodzenia są możliwe, przynosząc nawet spadek temperatury do wartości poniżej normy.

Wstępna miesięczna anomalia temperatury na luty 2023 według modelu CanSIPS

ciepło w Polsce
Pogoda długoterminowa. Temperatura w normie i powyżej normy

Według modelu CanSIPS ilość opadów w lutym 2023 powinna być w normie wieloletniej. Jest to jednak wstępna prognoza, która może ulec dużej zmianie w kierunku bardziej wilgotnego trendu, który sygnalizuje nam model CFS.

Pogoda długoterminowa. Wstępna prognoza miesięcznej anomalii opadów na luty 2023 według CanSIPS

sucho w Polsce
Opady w normie, luty 2023

Także model amerykański CanSIPS widzi dominacje niżowego wzorca pogody. Dlatego też można spodziewać się wtedy zmiennych, a okresami groźnych warunków pogodowych, które spowodowane będą niżami atlantyckimi przechodzącymi z zachodu na wschód Starego Kontynentu. Na skutek zwiększonego poziomego gradientu ciśnienia okresami mogą wystąpić niebezpieczne zimowe wichury.

Pogoda długoterminowa. Wstępna prognoza miesięcznej anomalii ciśnienia na luty 2023 według modelu CanSIPS

niżowa pogoda w Polsce
Niżowy wzór pogody w Polsce

Pogoda długoterminowa. Niedobór opadów śniegu na nizinach w Polsce

Spójrzmy jeszcze praktycznie na sam koniec, na prognozy anomalii opadów śniegu według modelu ECMWF na miesiące zimowe. Dostrzegamy, że panować ma ujemna anomalia opadów śniegu. Częściej zamiast opadów o charakterze stałym i mieszanym, doświadczymy opadów deszczu, które w niewielkim stopniu poprawią sytuacje hydrologiczną.

Pogoda długoterminowa. Prognozowana wstępnie anomalia opadów śniegu na grudzień 2022 dla Europy według ECMWF

ujemna anomalia opadów śniegu
Mało śniegu w Europie

W prognozie styczniowej nie ma realnej poprawy. Przewiduje się, że do połowy zimy w większości Europy opady śniegu będą mniejsze, z wyjątkiem niektórych mniejszych obszarów. Deficyt opadów zimowych może wystąpić również w Polsce. To pokazuje, że wystąpią częste opady, ale temperatury nie są wystarczająco niskie, aby na nizinach gromadził się śnieg.

Pogoda długoterminowa. Prognozowana wstępnie miesięczna anomalia opadów śniegu na styczeń 2023 według modelu ECMWF

deficyt opadów śniegu
Styczeń z małą ilością opadów zimowych

Reasumując, przed nami zima, która może być cieplejsza niż zwykle. Napływać będą do Polski prawdopodobnie przeważnie łagodne masy powietrza o cechach polarnych. Co prawda jest możliwość zimowych ochłodzeń, lecz nie powinny być one długie i dotkliwe z opadami śniegu i większego mrozu. Niestety dominujący charakter opadów ciekłych może nie poprawić w znacznym stopniu sytuacji hydrologicznej. Częste przechodzenie ośrodków niżowych związanych z cyrkulacją zachodnią może prowadzić do zmiennych i niebezpiecznych dla zdrowia, życia i mienia warunków. Atlantyk może rządzić pogodą w nadchodzącym sezonie zimowym, przynosząc temperatury powyżej normy. Nie można jednak wykluczyć, że w pewnym momencie zimy dojdzie do blokady wyżowej, co ściągnie zimne powietrze z wysokich szerokości geograficznych. Prognozy monitorujemy i o wszelkich zmianach poinformujemy ze stosownym wyprzedzeniem.

Fanipogody.pl

Autor wpisu:

Arkadiusz Wójtowicz