Mammatus

Jedno z najbardziej efektowych zjawisk chmurowych występujących w przyrodzie. Zjawisko mammatus (potocznie nazywane chmurą mammatus) to efektowne „wymiona” pojawiające się czasem pod chmurą. Nazwa zjawiska pochodzi i łacińskiego słowa mamma oznaczającego nic innego jak właśnie wymię, pierś.

Zjawisko mammatus często współtowarzyszy silnym burzom
Zjawisko mammatus pod chmurą burzową

Zjawisko mammatus towarzyszy najczęściej burzowym chmurom Cumulonimbus. Jednak spotkać je można również wraz z chmurami piętra średniego jak stratocumulus, czy altocumulus. Mammatus powstaje dość często w spodniej warstwie rozległego kowadła burzowego. Oznacza często bardzo silną burzę. Jednak zdarzają przypadki, gdy mammatus obserwowany był pod chmurami piętra średniego, które nie generują nawet kropli deszczu.

Jak powstaje mammatus?

Co bardzo ciekawe, naukowcy wciąż badają to zjawisko związane z pogodą i atmosferą naszej planety. Wiadomym jest, że na powstanie mammatusów wpływ mają bardzo lokalne procesy zachodzące w obrębie chmury. Jedną z teorii, jednak wciąż nie potwierdzonych jest to, że „wymiona” są skutkiem parowania ciepłych kropelek wody. Na rozgrzane cząstki wody napływać może chłodna masa powietrza. To jednak jedna z teorii. Jak dotąd nie potwierdzona w warunkach symulacji.

Mammatus pod chmurą burzową
Mammatus