Wichury o niszczącej sile coraz bardziej prawdopodobne. Wiatr może przekroczyć 100 km/h na nizinach, wystąpią burze w Polsce. (MAPY WIATRU)

Wichury o niszczącej sile coraz bardziej prawdopodobne w Polsce. Wiatr na nizinach może przekroczyć 100 km/h. Wystąpić mogą również burze. Sprawdzamy, jak wyglądają najnowsze prognozy modeli numerycznych.

Wichury o dużej sile coraz bardziej prawdopodobne

Od kilku dni z dużą uwagą przyglądamy się prognozom numerycznym na przyszły tydzień. Wynika z nich, że w drugiej połowie przyszłego tygodnia wzrośnie prawdopodobieństwo silnej wichury, a nawet wichur. Zapoznajmy się więc z najnowszymi rozwiązaniami modeli europejskich oraz amerykańskich.

Z dużą uwagą monitorujemy od kilku dni prognozy na okres od 16.02.2022 do 20.02.2022. Wtedy to większość modeli sugeruje wystąpienie silnych porywów wiatru. Spełnione mogą zostać kryteria dla wichury, a nawet dwóch fal silnego wiatru. Niszczące wichury, a nawet orkan może pojawić się w Europie.

Silna cyrkulacja zachodnia sprzyjać ma w tym okresie częstej wędrówce zatok niżowych, frontów atmosferycznych przedzielonych okresami tylko słabymi klinami wyżowymi bądź wędrownymi wyżami. Niże baryczne będą przeważnie przemieszczać się z zachodu na wschód, południowy-wschód. Po południowej i zachodniej stronie obserwować mamy duży poziomy gradient ciśnienia. Silne porywy wiatru związane będą nie tylko z dużym poziomym gradientem ciśnienia, ale także z występowaniem konwekcji. Są spore szanse na kolejne w tym roku burze, które powstać mogą w środowisku silnego prądu strumieniowego. Istnieje ryzyko uformowania się linii szkwału. Zwłaszcza na frontach chłodnych. Wtedy też będzie największy potencjał do niszczących porywów wiatru w wielu regionach Polski.

Prognozowane średnie wartości ciśnienia atmosferycznego według CFS na okres od 17.02.2022 do 24.02.2022, które przedstawiają dominacje silnej cyrkulacji strefowej. Na przełomie 2 i 3 dekady lutego, dominować ma niżowa pogoda, zatem na stabilne warunki pogodowe nie mamy co liczyć. Nie zabraknie opadów, silnego wiatru, jak i też burz.

duża różnica ciśnienia i strefówka

Prognozy wskazujące na wystąpienie wichur są stabilne od wielu dni. Kwestią otwartą pozostaje ich skala oraz długość trwania

Rodzaj cyrkulacji atmosferycznej na ten okres nie ulega większym zmianom w kolejnych wyliczeniach modeli numerycznych. Wygląda więc na to, że w wielu regionach odczujemy „silne wietrzenie” na przełomie 2 i 3 dekady lutego. Oczekujemy sporych szkód, przerw w dostawach energii elektrycznej oraz realnego zagrożenia dla życia i zdrowia. Kwestią otwartą pozostaje skala wichur oraz obszar ich wystąpienia. Jednak wiatr może być o skali wichury z końcówki stycznia.

Wygląda jednak na to, że na nizinach porywy wiatru z pewnością przekroczą 100 km/h. Zatem spełnione zostaną kryteria dla wichury, a nawet niszczących wichur. Wysoko w górach, a zwłaszcza na Śnieżce porywy wiatru prawdopodobnie osiągną 150-200 km/h. Będzie to niewątpliwie zasługa silnego, dolno-troposferycznego prądu strumieniowego.

Do groźnego załamania pogody pozostało około 5-8 dni. Już w okolicach przyszłego czwartku i piątku, w naszej części Europy pojawić może się silny wiatr na nizinach, który wynikać będzie z dużej różnicy ciśnienia pomiędzy wyżem znad zachodniej części Starego Kontynentu a niżami przechodzącymi nad północną częścią Europejskiego Obszaru Synoptycznego.

Wstępna prognoza porywów wiatru za okres od 11.02.2022, 00Z do 20.02.2022 według modelu GFS

groźny wiatr

Niszczące wichury przynieść mogą głębokie niże wędrujące znad Atlantyku. Istnieje ryzyko rozwoju niebezpiecznych niżów wtórnych

Głębokie niże baryczne znad Atlantyku będą wędrować w tym okresie wprost nad północną część Europy. Zaostrzający się po ich południowej stronie poziomy gradient ciśnienia, skutkować ma wystąpieniem silnego, miejscami i okresami niszczącego wiatru. Dlatego też niszczące wichury są możliwe. Zwróćmy uwagę na dużą różnice ciśnienia pomiędzy wyżem w pobliżu Hiszpanii a niżami znad Atlantyku Północnego oraz Skandynawii.

Wstępna prognoza ciśnienia atmosferycznego nad Europą i obszarami przyległymi według ECMWF na 17.0.2022

Niszczące wichury coraz bardziej prawdopodobne. Wiatr może przekroczyć 100 km/h, wystąpią burze w Polsce. (MAPY WIATRU)

Groźny wiatr najwcześniej zaczął prognozować model ECMWF

Najwcześniej możliwość wystąpienia niebezpiecznych warunków pogodowych sygnalizował model ECMWF. Po około 48 godzinach jego śladem zaczął iść model GFS. Już niejednokrotnie europejski model udowodnił, że prognozuje lepiej trendy w pogodzie niż model z Ameryki Północnej. Kwestią otwartą pozostaje, czy Polskę obejmą największe fale wiatru. W najbardziej optymistycznym scenariuszu przez nasz kraj przejdzie jedna wichura do końca drugiej dekady lutego, natomiast w najgorszym wariancie czekają nas dwie wichury w niewielkim odstępie czasu. Wszystko wyjaśnią aktualizacje modeli numerycznych. Zwłaszcza te z początku przyszłego tygodnia, kiedy to zbliżymy się do omawianego wcześniej okresu. Jednak musimy zastrzec, że przy tak dynamicznej sytuacji, najbardziej precyzyjne prognozy uzyskamy na około 24-48 godziny przed uderzeniem fal silnego wiatru. Prawdopodobieństwo wystąpienia niszczących wichur wynosi teraz około 80-90%.

Wstępna prognoza porywów wiatru na 17.02.2022, 18 UTC według ECMWF

Niszczące wichury coraz bardziej prawdopodobne. Wiatr może przekroczyć 100 km/h, wystąpią burze w Polsce. (MAPY WIATRU)

Silny prąd strumieniowy sprzyjać ma silnej intensyfikacji niżów atlantyckich

Z powodu dużej różnicy temperatury pomiędzy Arktyką a obszarami podzwrotnikowymi rozwinie się silny prąd strumieniowy. Jest on kluczowy do utworzenia się, pogłębienie groźnych cyklonów, które szczególnie głębokie są w chłodnej porze roku, kiedy to kontrasty termiczne pomiędzy północą a południem są największe. To właśnie zimą najczęściej obserwujemy niszczące wichury w Europie.

Prognozowana prędkość w węzłach i kierunek wiatru na wysokości 300 hPa. Doskonale widzimy w naszej części Europy silny prąd strumieniowy, który dodatkowo charakterystycznie meandruje.

Niszczące wichury coraz bardziej prawdopodobne. Wiatr może przekroczyć 100 km/h, wystąpią burze w Polsce. (MAPY WIATRU)

Niewykluczone, że jeden z niżów, który jest prognozowany na drugą połowę przyszłego tygodnia, pogłębi się do wartości zbliżonych, które obserwowaliśmy przy niżu o imieniu NADIA, który przez niemiecką służbę meteorologiczną został uznany pod koniec stycznia za orkan.

Wstępna prognoza ciśnienia atmosferycznego na 18.02.2022, 00Z według ECMWF

Niszczące wichury coraz bardziej prawdopodobne. Wiatr może przekroczyć 100 km/h, wystąpią burze w Polsce. (MAPY WIATRU)

Od wielu aktualizacji modeli europejskich oraz amerykańskie sygnalizują wystąpienie istotnie nasilonej cyrkulacji zachodniej. Niszczące wichury są więc możliwe. Niże przechodzić będą znad Atlantyku Północnego, przez Skandynawię dalej nad Rosję. Istnieje pewne prawdopodobieństwo, że na peryferiach głównego niżu rozwiną się niże wtórne, co spowoduje wystąpienie silnych porywów wiatru. Oprócz istotnie nasilonej prędkości wiatru, który powodować będzie szkody. Spodziewamy się opadów deszczu, deszczu ze śniegiem, śniegu i krupy oraz gradu. Burze w środowisku silnego przepływu mas powietrza nie będą niczym nadzwyczajnym. Charakteryzować mogą się również wysoką aktywnością elektryczną. Wiatr na trasie struktur liniowych przekraczać może 100-120 km/h.

Wstępnie prognozowane porywy wiatru na 18.02.2022, 12 UTC według ECMWF

Niszczące wichury coraz bardziej prawdopodobne. Wiatr może przekroczyć 100 km/h, wystąpią burze w Polsce. (MAPY WIATRU)

W najbliższych dniach będziemy publikować kolejne rozwiązania modeli numerycznych wraz z ich szczegółowym i fachowym komentarzem. Skala silnych porywów wiatru będzie zależna od położenia i głębokości wirów niżowych, jak i też wystąpienia konwekcji. Wichury są jednak coraz bardziej prawdopodobne.