Fani Pogody

Pogoda w Polsce i na Świecie. Prognoza pogody codzienna i długoterminowa

Burze rozwiną się dziś nad Polską. Gradobicia, podtopienia i zalania. Pogoda okaże się niebezpieczna. Są alerty IMGW [MAPY]Burze powstaną dziś nad Polską. Możliwe ponownie opady drobnego gradu, który lokalnie może spowodować utrudnienia komunikacyjne, prawdopodobne są też podtopienia i zalania. Z uwagi na lokalny charakter zjawisk burzowych, miejscami pogoda będzie niebezpieczna. IMGW wydało alerty 1 stopnia przed burzami.

Groźna pogoda w Polsce miejscami

W niedzielę Polska jest w obszarze siodłowym, który charakteryzuje się niewielkim gradientem barycznym i słabym przepływem w dolnej środkowej i górnej troposferze. We wschodniej połowie kraju zaznaczy się wpływ zatoki niżowej. Utrzymuje się w naszej części Europy wilgotna i chwiejna masa pochodzenia polarnomorskiego. Dlatego prognozowane są zjawiska burzowe.

Na skutek dziennego i silnego nasłonecznienia, dojdzie do wzrostu chwiejności termodynamicznej, co w konsekwencji doprowadzi do formowania się ośrodków burzowych. Modele prognozują dziś od około 500 J/kg do 900 J/kg, lokalnie w pasie od woj. mazowieckiego po Małopolskę aż 1000-1200 J/kg. Duża zawartość wilgoci w pionowej troposferze, nisko położony poziom kondensacji, sprzyjać ma tworzeniu się komórek konwekcyjnych, które zdolne będą do generowania wyładowań atmosferycznych. Pierwsze struktury burzowe utworzyć mogą się już około południa. Akumulacja opadów może sięgać do 10-20 mm, lokalnie zdarzą się opady gradu do 1-2 cm. Porywy wiatru w burzach z uwagi na wilgotny profil, nie powinny stanowić dziś istotnego zagrożenia i mają nie przekraczać 50-60 km/h w zasięgu oddziaływania prądów zstępujących.

Prognoza burzowa na 18 czerwca 2023 r. według ESSL

burze dziś w kraju
Burze dziś nad Polską

Burze tworzyć mają się dziś głównie na strefach zbieżności wiatru, przyjmując również postać słabo zorganizowanych klastrów wielokomórkowych. Suma opadów burzowych może przekraczać gdzieniegdzie 20-45 mm. Na terenach mocno zurbanizowanych, ale także i niżej położonych możliwe są zalania i podtopienia. Istnieje ryzyko utworzenia się u podstawy chmur Cb pojedynczych lejków kondensacyjnych.

Zobacz też: Wielki grad za Oceanem Atlantyckim

Burze w warunkach słabego przepływu, w obrębie stref zbieżności wiatru

Z uwagi na słaby przepływ ośrodki burzowe wędrować mają z niewielką prędkością z zachodu na wschód. Aczkolwiek poszczególne komórki mogą mieć charakter stacjonarny, prowadząc do podtopień. Szczytowa aktywność burzowa zostanie dziś zaobserwowana w godzinach około południowych i popołudniowych. Na wschodzie kraju potencjał do tworzenia się dziś może być bardziej ograniczony, co wynikać ma z zalegania zachmurzenia warstwowego i występowania opadów wielkoskalowych. Miejscami jednak w opady jednostajne wbudowane mogą być chmury Cb, przynosząc większe akumulacje opadów i burze.

Burze dziś w kraju i opady wielkoskalowe

Prognoza konwekcyjna na 18 czerwca 2023 (IMGW-PIB) dla Polski

burze w Polsce
Konwekcja nad Polską, 18 czerwca 2023 r.

Przewiduje się, że w nocy burze możliwe są szczególnie w godzinach wieczornych we wschodniej połowie kraju. Aktywność burzowa będzie jednak z godziny na godzinę słabnąć i powinna całkowicie zaniknąć w pierwszej połowie nocy. Jednak chmurom burzowym towarzyszyć mogą, zwłaszcza początkowo, opady deszczu do około 10 mm i porywy wiatru do 50 km/h.

Prognoza aktywności konwekcji na noc (IMGW-PIB)

burze w kraju
Ośrodki konwekcyjne z wyładowaniami będą zanikać szybko wieczorem i w pierwszej części nocy

Śledź na bieżąco prognozy pogody dla Polski.

Fanipogody.pl

Autor wpisu:

Arkadiusz Wójtowicz