25 stycznia 2021

Fani Pogody

Prognozy pogody. Dzienne i długoterminowe

Groźny sondaż aerologiczny z Łeby. Silne burze superkomórkowe nad Polską

Dzisiaj Polska jest w zasięgu płytkiego niżu ulokowanem nad pograniczem Czech i Bawarii. Jedynie krańce wschodnie są w zasięgu wyżu znad Litwy. Dodatkowo przez obszar naszego kraju z południa na północ przemieszczał się front ciepły. Przed frontem, w północnej połowie kraju zalegało powietrze polarne morskie, natomiast tuż za nim powietrze zwrotnikowe o dużej chwiejności termodynamicznej.

Dysponujemy już najnowszym sondażem aerologicznym wykonanym w Łebie, który służy m.in do określenia czy atmosfera jest chwiejna, dodatkowo jakie jest m.in profil wiatru, rozkład temperatury i wilgotności.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ma na obszarze Polski tylko 3 stacje aerologiczne, wykonuje on pomiary przez 365 dni w roku o godzinach 00 UTC i 12 UTC. Znajdują się one w Legionowie k. Warszawy, dodatkowo we Wrocławiu i Łebie. Optymalnie byłoby gdyby nasz kraj posiadał jeszcze 3 miejsca z możliwością wykonywania sondowania atmosfery.

Dane ze stacji aerologicznych, nie tylko z obszaru Polski zasilają modele numeryczne, co jest ważnym elementem przy prognozowaniu pogody oprócz danych z naziemnych stacji synoptycznych oraz zdjęć satelitarnych.

Służą one tak jak w tym przypadku do stwierdzenia z jakimi warunkami w pionowym profilu troposfery mamy do czynienia. Niestety takich informacji nie możemy uzyskać ze stacji naziemnych, dlatego są one tak istotne.

Diagramy aerologiczne pozwalają stwierdzić obecność inwersji, niedosytów wilgoci, jak i też innych czynników. Umożliwiają potwierdzenie zjawiska EML, jakie bywa niezwykle groźne.

Dane z sondowania atmosfery wykonane w Łebie dnia 10.06.2019 r. 12 UTC

Oprogramowanie Soundind Decoder 2014

Jak widać energia dostępna drogą konwekcyjną nie była wysoka, bo około 400 J/kg z najbardziej niestabilnej cząstki. Wystąpiła również energia hamująca. Dostrzec można także wysoki poziom kondensacji, który sięga aż 1800 metrów.

Zdecydowanie ciekawiej wyglądają wskaźniki kinematyczne. Uskok wiatru w warstwie 0-6 km wyniósł aż 24 m/s, natomiast w samym dolnym kilometrze około 17,7 m/s, co też jest znaczną wartością. Występuje istotnie wzmożony przepływ mas powietrza, dlatego warunki kinematyczne są takie a nie inne. Sam Low Level Jet wynosił w czasie sondowania atmosfery aż 18 m/s.

Na dużą uwagę zasługuje silny skręt wiatru wraz z jego przyspieszeniem. SRH 0-3 km wyniósł aż 760 m/2/s2 dla superkomórek prawoskrętnych. Nieco mniejszy dla lewoskrętnych.

Duża skrętność wiatru dostrzegalna jest także w warstwie 0-1 km i wyniosła około 100 m2/s2. Duże wartości nawet powyżej 300 m2/s2 są obserwowane na diagramie dla prawoskrętnych i lewoskrętnych superkomórek. Sam hodograf jest typowy dla rozwoju burz superkomórkowych. Wysoki poziom kondensacji ogranicza jednak ryzyko trąb powietrznych, a faworyzuje silne podmuchy wiatru i duży grad.

Izolowany przypadek trąby powietrznej związanej z mezocyklonem jest możliwy, ale nie jest to duże ryzyko.

Hodograf wykreślony dzięki sondowaniu atmosfery w Łebie 10 czerwca 2019 r. godzina 12 UTC wskazuje na duże ryzyko rozwoju burz superkomórkowych, kilka godzin po sondażu aerologicznym, ten typ chmur Cumulonimbus z mezocyklonem rozwija się nad Polską i przynosi groźne zjawiska

Sounding Decoder 2014 r. (Piotr Szuster)

Silne superkomórki burzowe widoczne są na danych radarowych IMGW-PIB i przynoszą groźne zjawiska na Pomorzu Zachodnim oraz Kujawach. Wkrótce dotrą do woj. pomorskiego.

W kolejnych godzinach burze te mogą stworzyć większy układ burzowy przemieszczający się głównie nad Morze Bałtyckie i tam przynoszący niebezpieczna zjawiska.

Analiza warunków na dzisiejszy dzień wskazuje na duże prawdopodobieństwo powstania silnych burz, głównie typu superkomórkowego. Podstawowym zagrożeniem mogą być opady dużego gradu od 3 cm do 5 cm, punktowo nawet 6-7 cm.

Oprócz tego prognozowane są silne porywy wiatru związane z dynamicznie schodzącymi prądami zstępującymi, przekraczające nawet 100 km/h. Burzom towarzyszyć mają ulewne opady deszczu, prowadzące nawet do punktowych podtopień.

Przypomnijmy. Istnieje pewne ryzyko powstania 1-2 trąb powietrznych związanych z mezocyklonem, ale zdecydowanie groźniejszy ma być wiatr oraz duży grad i ulewy.

Szczególna intensyfikacja zjawisk pochodzenia konwekcyjnego nastąpić ma w godzinach popołudniowych i wieczornych, gdy prognozowane są silniejsze mechanizmy wspomagające rozwój głębokiej, wilgotnej konwekcji.

Zdjęcia satelitarne z ostatnich dwóch godzin

Wyładowania atmosferyczne rejestrowane przez detektory wyładowań

POŁOŻENIE BURZ I OPADÓW NIŻEJ