Pogoda długoterminowa na maj 2022. Rzadsze przymrozki, czasem burze, pierwsze dni gorące i upały w Polsce

Pogoda długoterminowa na maj 2022. Zdumiewają najnowsze prognozy modeli. Przymrozki staną się rzadsze. Wystąpią burze, spodziewane pierwsze dni gorące oraz upały w Polsce. Dokonamy przeglądu najświeższych prognoz modeli numerycznych.

Pogoda długoterminowa na maj 2022. Szansa na pierwsze dni gorące oraz upał w Polsce

Zmianie uległy najnowsze prognozy modeli numerycznych na maj 2022 dla Polski. Prognozują one miesiąc ciepły i w wielu regionach suchy, bądź w normie. Większość ośrodków meteorologicznych wylicza dodatnie odchylenie temperatury od średniej klimatycznej. Daje więc to nam szanse na okresy ciepłe, a nawet bardzo ciepłe.

Ośrodki niskiego ciśnienia będą mieć rzadszy wpływ na pogodę, częściej znajdziemy się w zasięgu wyżów, które nie zawsze przyniosą brak opadów. Dominować mają na ogół opady o charakterze konwekcyjnym, które są mocno nierównomierne, ale bywają intensywne. Zjawisk burzowych będzie więcej niż w kwietniu. Czasem i miejscami będą im towarzyszyły opady gradu oraz silny wiatr. Musimy mieć na uwadze to, że prognozowanie opadów pochodzenia burzowego stanowi duży problem dla modeli. Mimo że dla naszego miasta pojawi się prognoza wskazująca na prawdopodobieństwo wystąpienia burzy, to może ona minąć naszą aglomeracje o nawet 5-30 km. W takiej sytuacji, w dniach z możliwością rozwoju burz zalecamy śledzić bieżące dane radarowe i detektory wyładowań, które są dostępne np. tutaj.

Prognoza prawdopodobieństwo temperatury powyżej normy wieloletniej, biorąc pod uwagę okres klimatyczny 1993-2016 według ECMWF

model ECMWF wskazuje na duże ocieplenie. pogoda długoterminowa

Z prognoz ECMWF, która została opublikowana na początku kwietnia wynika, że najwyższe prawdopodobieństwo temperatury powyżej normy będzie na południu i zachodzie. Mniejsze na północy. Zakładamy jednak w oparciu o najnowsze prognozy modeli, że w skali miesięcznej na obszarze całej Polski będzie to miesiąc powyżej normy wieloletniej. Będzie to więc bardzo duża zmiana w anomalii miesięcznej względem wyjątkowo chłodnego kwietnia.

Pogoda długoterminowa. Orientacyjna prognoza anomalii temperatury na maj 2022

Zmianie uległa również prognoza CFS na maj 2022. Zakłada ona miesiąc najcieplejszy na południu, południowym-zachodzie i zachodzie, natomiast najchłodniejszy na północnym-wschodzie. Jest to wyliczane odchylenie temperatury w odniesieniu do okresu referencyjnego 1984-2009.

Prognozowana miesięczna anomalia temperatury na maj 2022, uwzględniając okres bazowy 1984-2009 według modelu CFS

Pogoda długoterminowa na maj 2022. Rzadsze przymrozki, czasem burze, pierwsze dni gorące i upały w Polsce

Pogoda długoterminowa. Dominacja pola wyżowego, rzadsze niże z frontami atmosferycznymi

Jedna z ostatnich prognoz modelu CFS zakłada, że w maju znajdziemy się najczęściej w polu podwyższonego ciśnienia. Zazwyczaj w piątym miesiącu roku dominują układy niżowe, przynosząc częste opady oraz silne burze. Przez wiele dni warunki pogodowe mogą być stabilne w maju 2022. Względem ubiegłego miesiąca znacznie rzadsze będą opady pochodzenia wielkoskalowego, częstsze konwekcyjne o ograniczonym zasięgu. Zdarzą się burze formujące się wewnątrz masy, jak i też na lokalnych strefach zbieżności wiatru. Prognoza poniżej obrazuje nam ogólny trend miesięczny. Poszczególne tygodnie okresami przyniosą pogodę niżową, częstsze przechodzenie frontów. Burze będą zdecydowanie częstsze niż w kwietniu i mogą powodować miejscami duże szkody.

Prognozowana miesięczna anomalia ciśnienia na maj 2022 według modelu CFS, biorąc pod uwagę okres bazowy 1984-2009

anomalia ciśnienia wskazuje na dominacje wyżów

Suchy CFS i CanSiPS

CFS zakłada, że na przeważającym obszarze Polski, maj 2022 przyniesie opady poniżej normy. Najmniej padać ma na północy i południowym-zachodzie, natomiast w normie klimatycznej opady powinny być na wschodzie, południowym-wschodzie.

Prognozowana miesięczna anomalia opadów na maj 2022 według CFS, względem okresu bazowego 1984-2009

pogoda długoterminowa. ujemna anomalia opadów

Suchy miesiąc widzi również model CanSIPS, sugerując w całym kraju miesiąc poniżej normy wieloletniej. Nie bierze on jednak prawdopodobnie pod uwagę opadów konwekcyjnych, które są ograniczone obszarowo, natomiast bywają niezwykle intensywne w maju na obszarze Polski. Tych opadów konwekcyjnych w kolejnych tygodniach może przybywać, a większą aktywność burzową powinniśmy zaobserwować po połowie maja.

Pogoda długoterminowa. Wyliczana anomalia miesięczne według CanSIPS na maj 2022 dla Europy i obszarów przyległych według okresu bazowego 1981-2010

Rzadsze przymrozki, czasem burze, pierwsze dni gorące i upały w Polsce

Reasumując, maj 2022 przyniesie w wielu regionach temperaturę powyżej normy wieloletniej. Prawdopodobnie najcieplejszy okres w ostatnim miesiącu meteorologicznej wiosny przypadnie na drugą i trzecią dekadę miesiąca, kiedy to zdarzyć mogą się letnie temperatury. Dni gorące są możliwe, a nawet upalne. Wkrótce przekonamy się, czy trend modeli pogodowych sprawdzi się i będzie to miesiąc suchy i na ogół ciepły.

Orientacyjna prognoza miesięcznej anomalii temperatury na maj 2022 według CanSIPS, mając na uwadze okres bazowy 1981-2010

Pogoda długoterminowa na maj 2022. Rzadsze przymrozki, czasem burze, pierwsze dni gorące i upały w Polsce

Ujemna temperatura lokalnie zdarzać ma się w pierwszej dekadzie maja nocami i w godzinach porannych. Potem przymrozki przygruntowe oraz na dwóch metrach staną się rzadsze. Maj przyniesie więc bardzo dużą zmianę warunków pogodowych w Polsce, gdyż kontynent ma się coraz szybciej nagrzewać za sprawą coraz silniejszej operacji słonecznej. Zwłaszcza jak nad jednym obszarem zalegać będą przez dłuższy czas jednorodne masy powietrza, ogrzewając się od lądu. Pojawić mogą się jednak większe napływy z południa o cechach zwrotnikowych. Wtedy dni gorące, a nawet upalne mogą być częstsze.

Pogoda długoterminowa ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie. Nie jest możliwy bardziej precyzyjny opis warunków pogodowych z tak dużym wyprzedzeniem czasowym. Możliwe są krótkotrwale i silne oraz lokalne zjawiska burzowe, które trudno prognozować z dużym wyprzedzeniem czasowym. Wkrótce podamy więcej informacji.