24 lipca 2021

Fani Pogody

Prognozy pogody. Dzienne i długoterminowe

Pogoda długoterminowa na 16 dni dla Polski. Silna odwilż, możliwe 15°C i mróz

Pogoda na 16 dni dla Polski. Sprawdźmy najnowszy trend w pogodzie długoterminowej na 16 dni dla naszej części Europy. W prognozach widać silną odwilż.

Tegoroczny luty zgodnie z prognozami przynosi dłuższe okresy chłodu i zaleganie pokrywy śnieżnej w całym kraju. Tylko w pierwszych dniach miesiąca obserwowaliśmy silną odwilż. Następnie temperatura obniżyła się poniżej normy wieloletniej i często występowały dwucyfrowe mrozy. Na rzekach utworzyły się zjawiska lodowe, które szczególnie groźne były w Płocku, gdzie wystąpiła powódź spowodowana zatorem lodowym. Skutkowało to ewakuacją części mieszkańców.

Zimny luty w naszej części Europy. Niespodziewana odwilż

Przebieg temperatury w okresie od 1.02.2021 do 13.02.2021 względem starego okresu referencyjnego 1981-2010 na obszarze Polski.

Przebieg temperatury w lutym 2021 dla Polski.

Najniższą średnią dobową temperaturę powietrza obserwujemy na północnym-wschodzie, gdzie oscyluje w okolicach -10°C za okres od 1.02.2021 do 13.02.2021 dla Polski. Średnia temperatura powietrza za wymieniony okres w naszej części Europy wynosi -5,94°C.

Średnia temperatura powietrza na okres od 1.02.2021 do 13.02.2021

W całym kraju, luty 2021 jest najzimniejszy przynajmniej od 2012 roku, gdy również doświadczyliśmy silnych mrozów i dłuższego okresu zalegania pokrywy śnieżnej w ostatnim miesiącu meteorologicznej zimy. Największa ujemna anomalia temperatury panuje na północy oraz w centrum, natomiast najmniejsza na południu.

Odwilż w Polsce jest zaskoczeniem. Anomalia temperatury powietrza za okres od 1.02.2021 do 13.02.2021 dla Polski.

Teraz prześledźmy prognozowaną anomalię temperatury na poszczególne dni w okresie od 14.02.2021 do 20.02.2021 dla Polski według niemieckiego modelu numerycznego wraz ze średnią za omawiany przedział czasowy. Ocieplenie obejmie spory obszar naszego kraju 17 lutego 2021, gdy napłynie cieplejsze powietrze z zachodu i południowego-zachodu o cechach polarnomorskich. Pod koniec drugiej dekady miesiąca utrzyma się wyraźny podział na chłodniejszy wschód i cieplejszy zachód. Na stosunkowo niewielkim obszarze zalegać będą dwie zróżnicowane fizycznie masy powietrza. Początek trzeciej dekady miesiąca przyniesie najprawdopodobniej odwilż w całym kraju.

Średnia anomalia temperatury na najbliższe 10 dni.

Pogoda. Silna odwilż w całym kraju na początku trzeciej dekady lutego jest przesądzona

Pierwszy raz od dłuższego czasu na mapach średniej anomalii temperatury na najbliższe 10 dni pojawiają się dodatnie wartości. Według GFS najsilniejsza odwilż obejmie zachodnią część kraju, gdyż średnia anomalia temperatury względem starego okresu referencyjnego 1979-2000 sięgnie nawet 3°C. W centrum i na południu od 1°C do 2°C. Najchłodniej ma być na wschodzie i północnym-wschodzie około -1°C. Jest to wyraźna zmiana w prognozach względem ostatnich dni.

Odwilż. Średnia anomalia na 10 dni

Średnia dobowa temperatura powietrza będzie często dodatnia w trzeciej dekadzie miesiąca

Modele numeryczne wyraźnie sygnalizują, że odwilż, która obejmie cały kraj w trzeciej dekadzie lutego będzie silna, przynosząc szybkie topnienie pokrywy śnieżnej, wzrost poziomu wód w rzekach, a nawet miejscowe podtopienia. Z pewnością tak silna odwilż nie pozostanie bez wpływu na stan wód w rzekach, dlatego miejscami mogą powstać większe zatory lodowe, skutkując podtopieniami. Również na polach utworzą się większe rozlewiska.

Prognozowana średnia dobowa temperatura powietrza na najbliższe 10 dni dla Polski. Pod koniec drugiej dekady lutego mogą utrzymać się mrozy dwucyfrowe nocami we wschodniej połowie kraju. Jednak w trzeciej dekadzie miesiąca możemy spodziewać się odwilży i wzrostu dobowej temperatury powietrza dla wartości typowych dla przedwiośnia, a miejscami w kraju do wartości właściwych dla wiosny termicznej.

Prognozowana średnia dobowa temperatura powietrza na najbliższe 10 dni. Odwilż nadejdzie od zachodu

Zmieni się kierunek napływu mas powietrza

Przepływ mas powietrza na głównych poziomach izobarycznych ulegnie zmianie z północnego i północno-zachodniego na zachodni, okresowo południowo-zachodni, co wiązać ma się ze zmianą wzorca ciśnienia i położenia poszczególnych ośrodków barycznych wpływających na pogodę w naszej części Europy. Wiatr zmieni swój kierunek również w najniższych warstwach troposfery. Niektóre modele sygnalizują wietrzną trzecią dekadę lutego spowodowaną okresowymi dużymi różnicami ciśnienia na niewielkim obszarze.

Prognozowany kierunek wiatru na 10 dni

Jeśli chodzi o wartości maksymalne, to model GFS w okresie od 14.02.2021 do 24.02.2021 prognozuje 11°C/13°C na zachodzie, południowym-zachodzie Polski. W centrum na ogół od 5°C do 7°C, natomiast na południu 6°C/8°C Najchłodniej ma być na wschodzie, północnym-wschodzie do 4°C/6°C. Odwilż najbardziej odczuwalna będzie w pierwszych dniach ostatniej dekady miesiąca i utrzymać może się przez wiele dni. Niewykluczone, że miejscami wartości będą wyższe o kilka stopni od prognozowanych przez amerykański model.

Odwilż w prognozach wg. GFS

W związku z odbudową cyrkulacji strefowej powinniśmy spodziewać się silnego ocieplenia w trzeciej dekadzie lutego. Niewykluczone, że często przez naszą część Europy wędrować będą fronty atlantyckich niżów, przynosząc opady różnego typu. W czasie wypieranie chłodniejszego sektora powietrza mogą wystąpić na frontach ciepłych opady marznące, nie można też wykluczyć większych opadów zimowych w połowie przyszłego tygodnia, ale obszar i natężenie w dalszym ciągu ulega zmianie. Wydaje się, że to właśnie ostatnie dni lutego przyniosą częste opady deszczu, które przyczynią się do szybkiego zaniku pokrywy śnieżnej.

Może pojawić się więcej opadów atmosferycznych

Orientacyjne prognoza modeli GFS i ECMWF pod kątem wyliczanych sum opadowych w naszej części Europy na okres od 14.02.2021 do 24.02.2021. Największe sumy opadowe sygnalizuje amerykański model, uwzględniając częstą wędrówkę frontów z zachodu na wschód.

Suma opadowa do 24 lutego 2021.
Łączna suma opadów GFS

Odwilż w Polsce. Ubędzie pokrywy śnieżnej

Godne uwagi jest również przeanalizowanie zasięgu pokrywy śnieżnej oraz jej wysokości na okres najbliższych 10 dni dla naszej części Europy. Niewątpliwie silna odwilż przyczyni się do szybkiego zaniku pokrywy śnieżnej na przeważającym obszarze kraju. Model ECMWF prognozuje, że najwięcej śniegu zalegać będzie we wschodniej części Polski, natomiast GFS na analogiczny okres ukazuje nam tylko niewielkie obszary z pokrywą śnieżną. Wkrótce przekonamy się, który model był bliżej prawdy.

Pokrywa śnieżna do 24 lutego 2021, GFS
Pokrywa śnieżna ECMWF.

Na sam koniec sprawdźmy wiązki modelu GFS na 16 dni dla wybranych lokalizacji w naszej części Europy. Ukażą one nam prawdopodobny trend w pogodzie na przełomie lutego i marca.

Wiązki modeli wskazują na silne ocieplenie. Mróz może jednak wrócić

Nie ulega wątpliwości, że już w okolicach 17 lutego 2021 temperatura w wielu miejscach Polski może wzrosnąć powyżej normy wieloletniej. Prawdopodobnie trzecia dekada lutego przyniesie dalszy wzrost temperatury w naszej części Starego Kontynentu. Niektóre wiązki sygnalizują prawdopodobne ochłodzenie pod koniec miesiąca, lecz skala i długość chłodnych okresów nie jest na ten moment znana. Prawdopodobnie najchłodniejszy okres tegorocznej zimy będzie zbliżał się ku końcowi. Przełom miesięcy nie powinien być tak mroźny jak pierwsza i druga dekada lutego. Wydaje się, że jednak nie można całkowicie wykluczyć większych opadów zimowych, a nawet dwucyfrowych mrozów.

Prognoza wiązek modelu GFS na 16 dni dla miasta Warszawa wskazuje wzrost temperatury w kolejnych dniach. Ocieplenie będzie szczególnie odczuwalne w pierwszych dniach trzeciej dekady lutego, gdy przez całą dobę utrzymać może się dodatnia temperatura.

Odwilż również w Warszawie
Warszawa,, prognoza wiązek

Interesująco wyglądają prognozy wiązek na 16 dni dla Wrocławia i Poznania, wskazując na bardzo wysokie temperatury pod koniec miesiąca. Pojedyncze realizacje modelu prognozują nawet 15°C/17°C w tej części kraju. Miejmy jednak na uwadze, że prognozy na koniec miesiąca mogą ulec zmianie. Wiele wiązek sygnalizuje ponowne obniżenie się temperatury poniżej normy wieloletniej na przełomie miesięcy. Przede wszystkim dłuższe okresy chłodu wystąpią najprawdopodobniej w centrum oraz na wschodzie. Cieplejsze masy mogą utrzymać się najdłużej w zachodniej części kraju.

Wroclaw, wiązki pokazują odwilż
Wroclaw, prognoza wiazek na 16 dni
Poznań prognoza na 16 dni.

Źródło grafik: meteomodel.pl, climatereanalyzer.org, meteologix.com, wetterzentrale.de

Bieżące prognozy modeli można sprawdzać tutaj