Fani Pogody

Pogoda w Polsce i na Świecie. Prognoza pogody codzienna i długoterminowa

Pogoda długoterminowa na zimę 2020/21 dla Polski. Duże anomalie, rzadki chłód, opady i burze

Pogoda długoterminowa na zimę 2020/21. Duże anomalie, rzadki chłód oraz częste opady i burze. Sprawdź, co czeka nas w pogodzie w okresie od grudnia do marca.

Model klimatu przewiduje dodatnie odchylenie temperatury w naszej części co sugeruje, że temperatura przeważnie powyżej normy wieloletniej. Oczywiście nie można wykluczyć okresów ze spływem chłodnych mas powietrza znad Skandynawii oraz ze wschodu i północnego-wschodu.

Najnowsza odsłona modelu CFS wskazuje, że w grudniu dominować ma pogoda wyżowa. Miejmy jednak na uwadze to, że w zasięgu wyżów barycznych nie zawsze wystąpi pogodna aura. Możliwe mgły, zaleganie chmur podinwersyjnych oraz smogu.

Dominacja wyżów przełożyć może się na niewielką ilość opadów, chociaż okresami nasza część Europy znajdzie się pod wpływem cyrkulacji strefowej przenoszącej ciepłe masy powietrza w naszej części Europy.

Ponownie jak amerykański model klimatu, także europejski model ECMWF przewiduje dodatnie odchylenie temperatury od normy wieloletniej, co sugerować może ciepły miesiąc z krótkimi i niezbyt dotkliwymi okresami chłodu z północy.

Model ECMWF prognozuje opady w normie, miejscami powyżej normy wieloletniej. Taka prognoza sugeruje dominacje pogody niżowej.

Model ECMWF prognozuje bardzo ciepły w skali miesięcznej styczeń. Teoretycznie to właśnie pierwszy miesiąc nowego roku przynosi najczęściej w naszych szerokościach geograficznych najwięcej śniegu oraz duże mrozy. Nie można wykluczyć, że wystąpią okresy chłodu, ale przeważnie temperatura będzie powyżej normy wieloletniej. Cyrkulacja strefowa przenosić może łagodne masy powietrza w naszej części Europy.

Model CFS prognozuje również dodatnią anomalię temperatury w styczniu 2021. W kolejnych miesiącach przekonamy się, czy takie prognozy utrzymają się.

Według modelu klimatu, czyli amerykańskiego CFS znajdziemy się w styczniu na ogół pod wpływem cyrkulacji atlantyckiej przenoszącej ciepłe masy powietrza. Nie można wykluczyć wichur a nawet burz. Istnieje szansa na okresy z blokadą antycyklonalną i spływem chłodniejszych mas powietrza, ale nie powinno być ich dużo. Przeważać mają ciepłe masy powietrza.

Według modelu klimatu CFS ilość opadów w wielu miejscach będzie w normie, bądź nieznacznie poniżej normy wieloletniej. Prognozy opadów to jeden z najsłabszych elementów prognoz numerycznych, dlatego prognozy trzeba będzie zweryfikować w kolejnych tygodniach.

Model ECMWF prognozuje w tym czasie ilość opadów w normie. Na południu miejscami poniżej normy wieloletniej. Miejmy jednak na uwadze to, że prognoza ma charakter orientacyjny.

Według modelu ECMWF czeka nas bardzo ciepły luty 2021. Spodziewane jest dodatnie odchylenie temperatury od normy wieloletniej. Nie można jednak wykluczyć okresów chłodnych z ujemnymi temperaturami i śnieżycami.

Również model CFS prognozuje dodatnie odchylenie temperatury od normy wieloletniej. Na dużą uwagę zasługuje również prognozowana średnia dla 3 miesięcy, czyli grudzień, styczeń i luty, wskazując na dużą anomalię temperatury. Prognoza ma oczywiście charakter orientacyjny i nie jest wiążąca ze względu na odległy termin i może ulec zmianie.

Ciepły ma być również przełom zimy i jesieni. W tym okresie jednak nie można wykluczyć spływów chłodnych mas powietrza z północy.

Ilość opadów może być w tym czasie największa na północy a najmniejsza na południu.

Również model ECMWF prognozuje ciepły marzec w skali miesięcznej, wskazując jednak na deszczowy przełom pór roku.

Prognoza ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie. Nie można wykluczyć okresów chłodnych i większych opadów śniegu w półroczu chłodnym. W prognozie nie są podane dokładne wartości temperatury, gdyż wyliczenia na tak odległy okres są obarczone bardzo dużym błędem. Prawdopodobnie będzie to jednak kolejna ciepła zima, mając na uwadze postępujące zmiany klimatyczne. Częściej może zamiast śniegu padać deszcz.

Autor wpisu:

Arkadiusz Wójtowicz