Pogoda na dziś: Gwałtowne burze z gradem oraz punktowy upał w Polsce

Dzisiaj Polska znajduje się w obszarze obniżonego ciśnienia. Sięgać będzie nas południkowo ułożona zatoka niżowa związana z niżem znad Ukrainy. Dodatkowo w jej obrębie przemieszczać będzie front chłodny oddzielający dwie zróżnicowane fizycznie masy powietrza. Przed frontem zalegać ma jeszcze powietrze zwrotnikowe, tuż za nim nieco chłodniejsze i bardziej stabilne polarnomorskie z północy Starego Kontynentu. Front chłodny schodzić ma z północy na południe i spowoduje zmianę warunków pogodowych.

We wtorek burze możliwe są w niemal całym kraju, ale szczególnie groźne powinny wystąpić na południu i wschodzie Polski. Burze będą rozwijać się tam w gorącym, wilgotnym powietrzu zwrotnikowym. Niestabilność powietrza wyniesie od 1000 J/kg do 1800 J/kg. Największa chwiejność jest prognozowana na południowym – wschodzie RP.

Zawartość wody opadowej w pionowej kolumnie atmosfery będzie wysoki i wyniesie od 40 mm do 50 mm. Przepływ na poziomie sterującym ma być na ogół słaby ze względu na niewielką różnicę ciśnienia w naszej części Europy. Dlatego pionowe uskoki wiatru w warstwie 0-6 km wyniosą od 10 m/s do 18 m/s, przy czym najwyższe spodziewane są na Pogórzu Karpackim.

Pierwsze burze możliwe są już w pierwszej części dnia, ale szczytowa aktywność burzowa przypadnie na popołudnie. Na ogół będą to pojedyncze komórki burzowe, lokalnie większe struktury wielokomórkowe, nawet w formie klastrów. Podstawowym zagrożeniem podobnie tak jak wczoraj powinny być ulewne opady deszczu o punktowej akumulacji w wysokości od 10 mm do 60 mm, co może prowadzić do zalań i powodzi błyskawicznych. Wiatr w czasie burz do 90 km/h.

Natomiast w rejonie Podlasia, wschodniej części Mazowsza oraz północnej Lubelszczyzny ze względu na podwyższone parametry kinematyczne burze mogą łączyć się w większe struktury wielokomórkowe, ale także superkomórki burzowe. Dlatego w tej części Polski grad może przekroczyć średnicę 3 cm.

W rejonie Karpat prawdopodobne jest powstanie słabej trąby powietrznej. Jest to jednak ryzyko niewielkie.

Na ogół burze będą przemieszczać się wolno, bądź przyjmować charakter stacjonarny. Poszczególne formacje mogą przemieszczać się z niewielką prędkością na południowy – wschód, co może prowadzić na ich trasie do większej akumulacji opadów.

Pod wieczór atmosfera zacznie się stabilizować i burze zaczną zanikać. Lokalnie grzmieć ma na krańcach południowych w pierwszej części nocy.

Prognozowany obszar burz przez IMGW-PIB we wtorek, najgroźniej ma być lokalnie w pomarańczowych obszarze

Pogoda na dzień 30.07.2019 r (IMGW-PIB)

Prognozowany obszar burz na wtorek Polscy Łowcy Burz

Bieżące położenie opadów i burz poniżej