W niedzielę Polska pozostanie w słabogradientowym obszarze obniżonego ciśnienia. Jedynie na zachodzie naszego kraju zacznie zaznaczać się klin wyżu z ośrodkami znad Niemiec i Alp. Napływać ma chłodne, ale wilgotne i stosunkowo mało chwiejne powietrze polarnomorskie, w którym z powodzeniem rozwijać będzie się zachmurzenie konwekcyjne już od pierwszej części dnia. Szczytowa aktywność burzowa przypadnie na drugą część dnia.

Zgodnie z wczorajszą prognozą dzisiaj nad Polską rozwinęły się burze. Grzmiało lokalnie na południu i zachodzie naszego kraju. W niedzielę burz będzie zdecydowanie więcej, choć nie powinny być specjalnie gwałtowne, lecz miejscami spadnie grad.

Najbardziej dogodne warunki do rozwoju głębokiej, wilgotnej konwekcji mają w będzie w pasie od Pomorza przez Centrum aż po Podkarpacie.

Konwekcji wewnątrzmasowej sprzyjać ma dość stromy pionowy gradient temperatury, jaki wyniesie od 0.65-0.7°C/100 m. Szczególnie duża różnica temperatury pomiędzy dolną a środkową troposferą panować ma w drugiej części dnia, gdy ogrzewanie planetarnej warstwy granicznej będzie najsilniejsze.

Rozwojowi chmur Cumulonimbus sprzyjać mają lokalne strefy konwergencji wiatru dolnego, w strefie zwiększonego, pionowego gradientu temperatury.

Miejscami chwiejność termodynamiczna pokryje się z nieco większym pionowym ścinaniem wiatru, jakie w warstwie 0-6 km od 10 m/s do 16 m/s. Punktowo sprzyjać może to lepiej zorganizowanej konwekcji, szczególnie na północy, ale także w centrum i wschodzie Polski. Prawdopodobne są struktury wielokomórkowe.

Na ogół burze będą rozproszone i nieliczne. Aktywność elektryczna ma być na ogół niewielka z powodu niewielkiej niestabilności powietrza i z tego powodu niewielkiego rozbudowania chmur Cb w pionie. Prądy wstępuje w niedzielnych chmurach kłębiasto-deszczowych nie powinny być szczególnie silne, dlatego istotnego zagrożenia nie przewiduje się na trasie niedzielnej konwekcji.

Głównym zagrożeniem w czasie burz będą opady deszczu do 20 mm, lokalnie z racji niskiego położenia izotermy 0°C, może wystąpić opad drobnego gradu. Wiatr w czasie burz do 60 – 70 km/h.

Pod wieczór na skutek zmniejszania się gradientu temperatury i stabilizowania się atmosfery burze zaczną zanikać.

Zjawiska burzowe nie są prognozowane na północnym – wschodzie Polski, gdzie nie zaznaczy się chwiejny sektor.

Prognozowany obszar burz w niedzielę według (IMGW-PIB)

Prognoza pogody na niedzielę według (IMGW-PIB), burze prognozowane są sporym obszarze Polski, oprócz północno – wschodzie Polski. Należy mieć na uwadze, że będą one punktowe.

Położenie opadów i burz poniżej

Arkadiusz Wójtowicz

Skomentuj

Kochamy pogodę i wszystko co z pogodą jest związane. Burze, upały, czy prognozy pogody.