Izobary

Czym są izobary? Jak rozpoznawać je na mapie synoptycznej oraz co można wywnioskować mając o izobarach podstawową wiedzę? Sprawdźmy to w poniższym wpisie.

Izobaty to z definicji linie (izolinie) łączące na mapie synoptycznej punkty o tej samej wartości ciśnienia.

Izobary na mapie synoptycznej

Izobaty najlepiej opisać na konkretnym przykładzie. Powyżej dość jasna sytuacja synoptyczna z września 2022. Na powyższej mapie widać mnóstwo linii. Przy czym każda opisana jest jakąś wartością (na powyższym przykładzie powyżej tysiąca). Linie te nazywamy izobarami.. Wartość którą są podpisane to wartość ciśnienia w punktach, które łączą. Zapoznaj się z naszymi prognozami dla pogody długoterminowej.

Na powyższej mapie widać da obszary w regionie Europy. W okolicach Islandii izobary rozkładają się bardzo gęsto. Oznacza to, że na danym obszarze występuje duża różnica ciśnienia na dość małym obszarze. Taki fakt w meteorologii nazywamy dużym gradientem ciśnienia i zawsze oznacza to silny wiatr. Im gradient ciśnienia jest wyższy, z tym silniejszym wiatrem mamy do czynienia. Drugim z obszarów jakie zaobserwować możemy nad Europą w powyższym przykładzie jest rozległy obszar podwyższonego ciśnienia. Izobary rozłożone są bardzo rzadko, co świadczy o bardzo małej dynamice w troposferze. W omawianym obszarze bardzo rzadko rozmieszczonych izobar dynamika w troposferze jest bardzo mała. Jest praktycznie bezwietrznie. Widać więc, że powyższa wiedza przydaje się choćby w prognozach pogody wyznaczając obszary zagrożone silnym wiatrem.

Izobary to odmiana izarytmów, czyli linii łączących na mapie lub diagramie linie o tych samych wartościach fizycznych.