Nurkujący niż

To zagadnienie nie jest może oficjalnym zwrotem meteorologicznym, jednak nurkujący niż pojawia się w prognozach pogody dla Polski dość często, stąd przybliżę Wam to zjawisko. O samych niżach wiecie już z pewnością dość wiele. Ośrodki niskiego ciśnienia niosą najczęściej pogorszenie aury. W okresie zimowym często niosą ze sobą silniejszy wiatr i opady zimowe. Latem niżom towarzyszą groźne zjawiska pogodowe, jak choćby burze.

Nurkujący niż i śnieżyca w Polsce
Nurkujący niż i śnieżyca w części Polski

Powyżej mapa baryczna Europy ze stycznia 2023. Na mapie zaznaczyłem nurkujący niż z północy, który przyniósł śnieżycę w części kraju oraz bardzo silny wiatr. Niże z północy wędrują często po okresie kilkudniowej dominacji wyżów na południu kontynentu. W pewnym momencie blokada wyżowa rozciągająca się niemal równoleżnikowo zostaje przerwana. Wyże odpuszczają i pole baryczne nad kontynentem zmienia się. Niże atlantyckie zamiast „ślizgać się” przez północnej regiony kontynentu, zmieniają trajektorie na południowo wschodnią. Tym samym centrum nurkującego niżu znajduje się często nad Polską lub na wschód od naszego kraju. Najczęściej w przypadku nurkującego z północy niżu po wschodniej stronie od centrum pada śnieg, a po zachodniej stronie niżu mogą występować opady mieszane lub opady deszczu. Aktualne opady nad Polską zawsze sprawdzić można w radarze burz i opadów na naszej stronie.

Nurkujący niż, a niże śródziemnomorskie

Nie tylko nurkujący niż potrafi przynieść w nasz region dynamiczną aurę. Przeciwieństwem niżów z północy są niże pochodzenia śródziemnomorskiego. Są one trudne do prognozowania w prognozach pogody długoterminowej, ze względu na trudną do określenia trajektorię. Nurkujący niż z północy jest często łatwiejszy do zaprognozowania w bardziej odległym terminie prognostycznym.