Poziom kondensacji

W naszych prognozach pogody nie raz pada pojęcie poziomu kondensacji. Pojęcia tego używamy najczęściej w prognozach konwekcyjnych, w których w sezonie burzowym ostrzegamy Was przed groźna pogodą. Czym jest więc poziom kondensacji? Sprawdźmy to.

Poziom kondensacji (ang. lifted condensation level) to wysokość na której wilgotność względna osiąga 100%. Na wysoości tej dochodzi do skraplania pary wodnej i tworzenia się chmury. Poziom kondensacji wyznacza jednocześnie wysokość podstawy chmury. W najprostszym tłumaczeniu, jest to wysokość od jakiej powstała chmura konwekcyjna poprzez skroplenie (skondensowanie), a później dalsze unoszenie ku górze cząsteczek pary wodnej. Poziom kondensacji widać dość dobrze na poniższej fotografii chmury burzowej.

Poziom kondensacji. Podstawa chmury
Poziom kondensacji jest jednocześnie podstawą chmury konwekcyjnej

Niska wartość parametru poziomu kondesacji oznacza, że zawartość pary wodnej jest wysoka również w dolnych partiach troposfery. W gorące, upalne dni dolne partie troposfery często zawierają duże niedosyty wilgoci oraz warstwy hamujące konwekcję (parametr CIN). W takim przypadku poziom kondesacji przez większą część dnia jest wysoki. Jeśli cząsteczka wilgoci przebije się przez warstwy hamujące i osiągnie wysokość poziomu kondensacji, często dochodzi do gwałtownego rozwoju chmur burzowych z wyższych warstw troposfery. Zjawisko takie nazywamy konwekcją z uniesienia, a potocznie wśród łowców burz używa się również terminu „załadowanego karabinu”. Przypominamy, że burze i opady śledzić możecie w naszej zakładce z radarem opadów. Jest to narzędzie przydatne zwłaszcza w burzowym okresie letnim.