Fani Pogody

Pogoda w Polsce i na Świecie. Prognoza pogody codzienna i długoterminowa

Zima termiczna nie powiedziała ostatniego słowa. Śnieg i duży mróz poniżej -15°C w lutym 2024 r. jeszcze możliwe w Polsce

zima termiczna da jeszcze popalić


Zima termiczna może jeszcze zaskoczyć okresami w lutym 2024 r. Pojawia się w najnowszych realizacjach numerycznych ujemne odchylenie od normy wieloletniej.

Zima termiczna widnieje w prognozach, ale dopiero w drugiej i trzeciej dekadzie lutego 2024 r.

Rozpoczyna się dziś luty, a więc ostatni miesiąc meteorologicznej zimy. Warto więc spojrzeć na najnowsze realizacje modeli numerycznych z Europy i Ameryki Północnej, aby dowiedzieć się o możliwym trendzie w drugim miesiącu 2024 roku.

Prognozowana prędkość wiatru na wysokości wiru polarnego w stratosferze w m/s – 1 lutego 2024, 21 UTC

zima w Polsce
Silny wir polarny na początku lutego, ale to się zmieni z biegiem drugiej dekady lutego 2024 r., co przełoży się na warunki atmosferyczne w Polsce

Nadejście zimy termicznej w kolejnych tygodniach lutego prawdopodobne. Początek miesiąca ze średnią dobową typową dla przedwiośnia, a okresami nawet wczesnej wiosny termicznej

W ostatnich dniach średnia dobowa temperatura powietrza na przeważającym obszarze Polski jest charakterystyczna dla przedwiośnia, to jednak najnowsze prognozy numeryczne pokazują możliwość chłodniejszych okresów w pogodzie szczególnie podczas drugiej i trzeciej dekady lutego. Istotnym zmianom we wzorcach pogodowych sprzyjać będzie prognozowane ocieplenie w stratosferze i kolejne tej zimy zaburzenie w wirze polarnym, który jest sprzężony ze swoim odpowiednikiem w dolnej troposferze oraz prądem strumieniowym.

Prognozowana anomalia temperatury i spodziewane ocieplenie stratosferyczne na wysokości 10 hPa około 14 lutego 2024, 12 UTC według modelu GFS

ocieplenie w stratosferze spowoduje nawrót zimy termicznej
Potencjalne ocieplenie w stratosferze namiesza w pogodzie

Ciepłe warunki pogodowe utrzymają się przynajmniej przez ponad tydzień, gdy to głównie rządzić ma pogodą cyrkulacja atlantycka w Polsce. Istotne zmiany prognozowane są szczególnie w drugiej dekadzie mijającego miesiąca, gdy to modele amerykańskie prognozują osłabnięcie wiru polarnego i potencjalny rozwój blokady wyżowej na Atlantyku, co powstrzymać może swobodny pochód atlantyckich cyklonów z zachodu na wschód Europy znad Oceanu Atlantyckiego.

Ocieplenie w stratosferze widnieje w predykcjach GFS i ECMWF. Dlatego zima termiczna może dać nam jeszcze popalić pod koniec zimy i na początku wiosny 2024 r.

Zima termiczna w prognozach. Ujemne odchylenie temperatury może jeszcze zaskoczyć

Nie można wykluczyć, że druga część lutego charakteryzować może się okresami z ujemnym odchyleniem temperatury od normy wieloletniej, uwzględniając okres bazowy 1991-2020 r. Powrócić może na obszar nizin i wyżyn zima termiczna. Może nie zabraknąć okresami większych opadów śniegu.

Ciepła i dynamiczna pogoda jest spowodowana występowaniem nad Europą i przyległościami aktywnej cyrkulacji atlantyckiej, głównie o składowej zachodniej. Przenoszą one ciepłe i wilgotne masy pochodzenia polarnomorskiego, dlatego o rychłym nadejściu zimy z całodobowym mrozem nie mamy co liczyć. Na większe zmiany w pogodzie przyjdzie nam poczekać do okolic drugiej dekady lutego.

Zobacz też: Niszczycielski orkan Ingunn uderzył z impetem. Prędkość wiatru osiągnęła 249 km/h. Groźny atak zimy w Europie

Wir polarny wkrótce zmieni swoją strukturę, ale stanie się to dopiero w 2 dekadzie lutego 2024 r.

Silny wir polarny obserwowany jest w pierwszych dniach lutego. Jednak to powinno się zmienić w drugiej i trzeciej dekadzie mijającego miesiąca, gdy to potencjalnie rozwinąć może się silne ocieplenie stratosferyczne. Zdarzą się co prawda epizody z opadami śniegu i pojedyncze noce z mrozem. Niżowa pogoda sprzyjać ma szybkim zmianom warunków pogodowych, dodatkowo możliwe są też pojedyncze burze. Niewykluczone, że na termometrach zobaczymy nawet 10-14°C. Nie zabraknie opadów atmosferycznych, padać ma więcej niż zazwyczaj o tej porze roku, przekraczając anomalie tygodniowe, względem lat 1991-2020 r.

Nowe predykcje z ECMWF na pierwszą dekadę lutego i kolejne tygodnie

Predykcja maksymalnej temperatury powietrza na okres od 1.02.2024 r. do 10.02.2024 r. według modelu ECMWF dla Polski

ocieplenie namiesza
Wysokie temperatury w pierwszej dekadzie lutego na obszarzwe Polski, potem możliwa zmiana. Źrodło: CMM IMGW

Prognozowana minimalna temperatura powietrza na okres od 1.02.2024 r. do 10.02.2024 r. według modelu ECMWF dla Polski

mróz w Polsce
Zima termiczna w prognozach modeli. W pierwszej dekadzie lutego 2024 r. mróz tylko w epizodach

Prognozowana wstępnie średnia temperatura powietrza w okresie od 1.02.2024 r. do 10.02.2024 r. według modelu ECMWF dla Polski

zima termiczna nie widnieje w predykcjach modeli
Zima termiczna nie nadejdzie na niziny i wyżyny w pierwszej dekadzie lutego 2024 r. Źródło: CMM IMGW

Prognoza średniej anomalii temperatury na kolejne tygodnie według modelu ECMWF na kolejne tygodnie, uwzględniając okres bazowy 1991-2020 r.

wir polarny wpłynie na pogodę
Potencjalnie chłodny okres na przełomie zimy i wiosny w Polsce, co ma mieć konotacje z ociepleniem w stratosferze i potem rozpadem wiru polarnego u schyłku obecnej pory roku. Źródło: CMM IMGW

Wyliczana średnia temperatura powietrza na kolejne tygodnie orientacyjnie według modelu ECMWF EPS dla Polski

zima termiczna w prognozach
Zima termiczna w prognozach ECMWF. Źródło: CMM IMGW

Prognoza średniej temperatury minimalnej temperatury powietrza wstępnie na kolejne tygodnie według modelu europejskiego ECMWF

zima termiczna może mieć nawroty
Potencjalnie nawrót zimy termicznej w predykcjach ECMWF. Źrodło: CMM IMGW

Wyliczana średnia temperatura wstępnie na kolejne tygodnie według modelu ECMWF dla Polski

ocieplenie stratosferyczne spowoduje nawrót zimy termicznej w wielu krajach europejskich
Zimny okres w pogodzie w predykcjach ECMWF. Źródło: CMM IMGW

Ocieplenie w stratosferze namiesza w prognozach pogody

Potencjalnie większe zmiany w pogodzie obserwujemy w czasie drugiej dekady lutego, wówczas w warstwie stratosfery prognozowany jest rozwój ocieplenia stratosferycznego. Na obszarze Azji temperatura wzrośnie w stratosferze z około -60°C do około 0°C, przekazując zimne powietrze do niższych warstw.

Prognozowana anomalia temperatury w stratosferze w okresie od 12-19 lutego 2024 r.

ocieplenie stratosferyczne nadejdzie i spowoduje nawrót zimy termicznej
Zima termiczna może mieć nawroty, co będzie zasługą potencjalnego SSW w stratosferze na półkuli północnej. Również wczesna wiosna może przynieść epizody chłodu po rozpadzie wiru polarnego

Wir polarny namieszać może w pogodzie na przełomie zimy i wiosny

Silne ocieplenie w stratosferze przyczynić może się do rozwoju zaburzenia w wirze polarnym. Przeważnie wir polarny, znajduje się w rejonie Arktyki i Syberii. Nie prognozuje się jednak w najbliższych tygodniach całkowitego rozpadu wiru polarnego. Zazwyczaj 1-4 tygodnie po takim zdarzeniu w stratosferze na półkuli północnej występują silne ataki zimy i duży mróz. Potencjalnie wir polarny może zacząć rozpadać się na przełomie zimy meteorologicznej oraz na początku meteorologicznej wiosny. Zatem już za kilka tygodni. Dlatego koniec kalendarzowej zimy i początek wiosny astronomicznej może przynosić nawroty chłodu w wielu krajach na półkuli północnej, obejmując również Polskę.

Prognoza średniej anomalii temperatury w okresie od 5.02.2024 r. do 12.02.2024 r. według modelu ECMWF

zima termiczna nieprędko w Polsce
Dodatnia anomalia temperatury utrzyma się przez przynajmniej 7-12 dni, potem wzorzec może ulec zaburzeniu w kierunku chłodniejszego okresu synoptycznego

Blokada wyżowa na Atlantyku i nad Skandynawią widnieje w prognozach ECMWF

Nowe predykcje pochodzące z modelu ECMWF pokazują, że w drugiej dekadzie lutego powinny utworzyć się wyże baryczne nad Atlantykiem Północnym, natomiast ośrodki niskiego ciśnienia ulokują się przeważnie na południu i wschodzie Europy. W takiej sytuacji przy potencjalnej blokadzie cyrkulacji strefowej mogą wystąpić okresy z zimą termiczną w Polsce.

Prognoza średniej anomalii ciśnienia na okres od 12.02.2024 r. do 19.02.2024 r. według modelu ECMWF dla Polski

zima termiczna może mieć nawroty w lutym 2024 r.
Blokada wyżowa możliwa nad Atlantykiem i zima termiczna

Zmiana pogody w Polsce możliwa z biegiem drugiej dekady lutego, gdy to utrwalić może się chłodny wzorzec w pogodzie

Przed połową miesiąca mogą wystąpić napływy na dłużej chłodnych mas powietrza do Europy, obejmując również nasz kraj. Nie można wykluczyć, że druga część miesiąca przyniesie na dłużej okresy z niskimi temperaturami. Najnowsza prognoza europejskiego modelu pokazuje szczególnie chłodny okres synoptyczny w okolicach 19-25 lutego 2024 r., lecz z uwagi na odległy termin nie ma co przywiązywać się do dokładnych wartości anomalii temperatury, gdyż te jeszcze wielokrotnie ulegną korektom. Nie można wykluczyć, że w drugiej i trzeciej dekadzie lutego częściej doświadczymy okresów z ujemnym odchyleniem temperatury od normy klimatycznej w Polsce i pojawić może się zima termiczna ze śniegiem i całodobowym mrozem na dużym obszarze.

Prognozowane odchylenie temperatury od normy wieloletniej w okresie od 12.02.2024 r. do 19.02.2024 r. według modelu ECMWF dla Europy

zima termiczna może nadejść z biegiem drugiej dekady lutego

Widać dużą ujemną anomalię temperatury w lutym 2024 r. Zima termiczna może dać nam popalić w Polsce

Nie można wykluczyć, że przy potencjalnej blokadzie Atlantyku, pojawią się w naszej części Starego Kontynentu ośrodki niskiego ciśnienia z południa Europy, niosąc dużo wilgoci i sporo śniegu. Przy takiej potencjalnej wędrówce niżów z południa, najwięcej padać może w pasie dzielnic południowych i na wschodzie, natomiast na północy mogą być to sumy w okolicach normy wieloletniej.

Prognozowane średnie odchylenie temperatury od normy w okresie od 19.02.2024 r. do 26.02.2024 r według modelu ECMWF

zimny okres w pogodzie
Zima termiczna może zaznaczyć się na dłużej w tym okresie według ECMWF wstępnie

Prognozy należy śledzić na bieżąco, wkrótce podamy kolejne istotne informacje

Reasumując, w kolejnych tygodniach uważnie musimy śledzić kolejne rozwiązania głównych modeli numerycznych, gdyż istnieje podwyższone prawdopodobieństwo chłodnych okresów w Europie. Zima termiczna może zawitać na dłużej w Polsce, wówczas w zasięgu wyżów i mroźnego powietrza pojawić powinien się duży mróz. Z potencjałem do spadków poniżej -20/-15°C. Złudne ciepło, które utrzymuje się od kilku tygodni, może wkrótce ustąpić, gdyż rozwinie się ocieplenie w stratosferze w obrębie wiru polarnego podczas drugiej dekady lutego. Koniec zimy i początek wiosny może zaskoczyć miłośników wysokich temperatur w Polsce w związku z rozpadem wiru polarnego. O wszelkich istotnych zmianach poinformujemy ze stosownym wyprzedzeniem, ale zima w tym sezonie nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.

Źródło: Fanipogody.pl

Autor wpisu:

Arkadiusz Wójtowicz