UWAGA! Niszczące burza wielokomórkowa może przejść w poniedziałek przez Polskę

Jutro Polska znajdować ma się pod wpływem niżu o imieniu „AXEL” z ośrodkiem nad pograniczem niemiecko-czeskim. Od dzielnic południowych na północny wschód przemieszczać ma się front okluzji chłodnej. Przed frontem dojdzie do większej akumulacji wilgoci, na skutek silnej zbieżności wiatru i ruchów wznoszących powstaną burze, które lokalnie będą gwałtowne. Z południowego wschodu napływać będzie przed frontem ciepła i wilgotna masa powietrza, nieco chłodniejsza zalegać będzie nad południowo-zachodnią Polską. Najlepsze warunki do rozwoju burz występować mają jutro w północnej i wschodniej połowie kraju. Energia dostępna drogą konwekcyjną wyniesie od 1500 J/kg do 2000 J/kg, miejscami przekraczając te wartości, pokryje się z większymi pionowymi uskokami wiatru.

Sytuacja synoptyczna na dzień 20 maja 2019 r. godzina 12 UTC

W obszarze wysokiej niestabilności powietrza wystąpi wysoka zawartość wody opadowej w pionowej kolumnie atmosfery, gdzie PW będzie wynosić od 26 mm do 35 mm.

Występować ma duży pionowy gradient temperatury między dolną a środkową troposferą wynoszący nawet 6,5°C/ 7°C/km. Pionowe uskoki wiatru w warstwie 0-6 km wyniosą od 5 m/s do 2p m/s, co sprzyjać ma możliwość rozwoju struktur wielokomórkowych, jak i też superkomórek, zwłaszcza w polu większej skrętności wiatru w dolnych trzech kilometrach troposfery i będzie przedłużało czas trwania burz, poprzez rozwój nowych komórek na krawędziach starych chmur Cumulonimbus. Prawdopodobne zwłaszcza przy burzach zawierających mezocyklon leje kondensacyjne a nawet 1-2 przypadki w pełni wykształconych trąb powietrznych.

Podczas przechodzenia poniedziałkowych burz prawdopodobna jest akumulacja opadów w wysokości od 10 mm do 45 mm, prowadząc do lokalnych podtopień. Nie można jutro wykluczyć zjawiska training storms, czyli powstawaniu tzw. szlaków konwekcyjnych z silnymi burzami nad jednym obszarem, sprzyjając dużym sumom opadów.

Oprócz tego możliwe są opady gradu o średnicy od 2 cm do 4 cm, ale także silne prądy zstępujące, dlatego prędkość wiatru osiągnie nawet od 80 km/h do 110 km/h.

Najprawdopodobniej w drugiej części dnia komórki burzowe i superkomórki mogą stworzyć większy układ wielokomórkowy. Całkiem prawdopodobne jest uformowanie się mezoskalowego układu konwekcyjnego przechodzący znad wschodniej części Polski w kierunku północnym i powodujący szkody.

Prognozowany zasięg opadów i burz w poniedziałek wskazujący na możliwy rozwój dużego układu burzowego tzw. MCS z ulewnym deszczem prowadzącym do podtopień, niszczącym wiatrem oraz gradem, zwłaszcza w przypadku wbudowanych burz superkomórkowych w jego obrębie. Wyliczenia modelu UMPL 4 km ICM-UW, meteo.pl na dzień 20.05.2019 r. godzina 17 czasu lokalnego

Prawdopodobny zasięg burz i rozległego systemu burzowego według modelu UMPL 4 km, ICM-UW w poniedziałek o godzinie 18 czasu lokalnego

Prognozowany zasięg burz według modelu mezoskalowego UMPL 4 km, ICM-UW, meteo,pl na dzień 20 maja 2019 r. godzina 19 czasu lokalnego

Dzisiaj również możliwe są burze, więcej informacji poniżej

BIEŻĄCE POŁOŻENIE BURZ I OPADÓW NIŻEJ