Burze śnieżne nagle pojawią się w Polsce. Śnieżyce sięgną naszego kraju, będzie wichura i dynamiczna pogoda

Burze śnieżne możliwe w trzeciej dekadzie listopadzie. Sprawdzamy, jak wyglądają najnowsze prognozy modeli numerycznych.

Burze śnieżne w prognozach

Zapowiadamy od kilku dni, że ostatnia dekada listopada 2023 r. charakteryzować ma się szybko zmieniającymi warunkami atmosferycznymi. Główny wpływ na pogodę będą mieć ośrodki niżowe z rodowodem atlantyckim, ale okresami dostaniemy się w zasięg przejściowych klinów wysokiego ciśnienia. Niejednokrotnie zdarzą się okresy ze spływem zimnych mas powietrza pochodzenia arktycznego. Niewykluczone są opady śniegu nie tylko o charakterze wielkoskalowym i konwekcyjnym. Niewykluczone, że burze śnieżne pojawią się w drugiej połowie tygodnia, gdy to spłynie za rozległym i aktywnym frontem strumień zimnej masy arktycznej morskiej o chwiejnej równowadze termodynamicznej.

Prognoza anomalii temperatury dla wysokości izobarycznej 850 hPa – ok. 1500 metrów n.p.g na 24 listopada 2023, 18 UTC według modelu ECMWF

dynamiczna pogoda w Polsce
Powietrze arktyczne i ryzyko burz śnieżnych

Niewykluczone, że w północnej części naszego kraju zaznaczy się bałtycki efekt morza, który jest charakterystyczny dla chłodnej pory roku, gdy to na cieplejsze wody Bałtyku dociera strumień zimnych mas powietrza. Powoduje to wystąpienie stromego gradientu temperatury pomiędzy dolną a środkową troposferą, co skutkuje rozwojem malowniczej konwekcji, który skutkuje znacznym przyrostem pokrywy śnieżnej w krótkim czasie. Dodatkowo możliwe są większe utrudnienia komunikacyjne. Szczególnie w północnej części naszego kraju. Niewykluczone, że niektóre chmury Cb wypiętrzą się na tyle wysoko, że wygenerują wyładowania atmosferyczne.

Prognoza ciśnienia, zachmurzenia i opadów na 24 listopada 2023, 09 UTC według modelu ECMWF dla Polski

burze w wielu regionach
Śnieżna konwekcja nad Polską

Dynamiczna aura w Polsce

Ośrodki niżowe będą mieć główny wpływ na przebieg pogody w rozpoczynającym się tygodniu. Często nad Polską zaznaczy się wpływ frontów atmosferycznych i niżów barycznych przechodzących w pobliżu naszych granic państwowych oraz nad krajem. Częściej niż w pierwszej połowie listopada doświadczymy głębszych ochłodzeń. Dodatkowo niewykluczone są poza górami miejscami okresy z całodobowym mrozem, skutkując wystąpieniem lekkiej zimy termicznej.

Prognoza ciśnienia, zachmurzenia i opadów na 24 listopada 2023, 15 UTC według modelu ECMWF dla Polski

burze w wielu regionach
Śnieżyce konwekcyjne nad Polską

W cieplejszych masach powietrza, które przejściowo zaznaczą się nad Polską przeważać mają opady deszczu, natomiast w znacznie chłodniejszych polarnomorskich i arktycznych nie zabraknie opadów śniegu i deszczu ze śniegiem, gdzieniegdzie opady mogą mieć charakter marznący. Pokrywa śnieżna poza górami nie będzie jeszcze trwała i szybko może topnieć. Z prognoz wynika, że druga część tygodnia okaże się znacznie chłodniejsza w całej Polsce i wówczas śnieg w wielu województwach może utrzymać się przez kilka dni z rzędu.

Prognoza ciśnienia, zachmurzenia i opadów na 25 listopada 2023, 03 UTC według modelu europejskiego ECMWF dla Polski

dynamiczna pogoda i burze
Burze w masie arktycznej możliwe i śnieżyce

Mijający tydzień w pogodzie nie okaże się spokojny. Warunki pogodowe zmieniać mają się z dnia na dzień i szybko będziemy przechodzić z termicznego przedzimia do lekkiej zimy termicznej. Zima z pewnością będzie umacniać się w polskich górach, gdzie już obowiązuje 2 stopień zagrożenia lawinowego od około 1800-1900 m n.p.m. Niewykluczone, że jesteśmy świadkami najlepszego od wielu lat sezonu narciarskiego w obszarach górskich. Rozpocznie się już na początku grudnia i potrwa do wiosny.

Prognoza zasięgu i grubości pokrywy śnieżnej na 26 listopada 2023, 18 UTC dla Polski

groźna pogoda w Polsce
Śnieżna aura w Polsce

Liczne chmury cumulonimbus nad Polską

Głębsze ochłodzenie po przejściu opadów na froncie chłodnym i wichury zaczyna być sygnalizowane w prognozach na okolice 24 listopada 2023 r., gdy to przeważający obszar Polski zacznie dostawać się za frontem w strumień dużo chłodniejszej masy powietrza pochodzenia arktycznego. W tym okresie na przeważającym obszarze Polski, szczególnie w okolicach weekendu są możliwe akcenty zimowe w wielu regionach. Możliwa jest niezwykle fotogeniczna konwekcja w zimnym powietrzu z dalekiej północy, a dodatkowo możliwe są też lokalne burze.

Prognoza ciśnienia, zachmurzenia i opadów na 25 listopada 2023, 15 UTC według modelu ECMWF dla Polski

burze śnieżne w kraju
Burze śnieżne możliwe pod koniec tygodnia

Dynamiczne prognozy na drugą połowę tygodnia

Tuż za głównym frontem zacznie masowo tworzyć się konwekcja w powietrzu arktycznym. Rozwój konwekcji zachodzić ma w wilgotnej i chwiejnej masie. Prognozy w oparciu o wiodące modele numeryczne sugerują, że w wielu województwach pojawią się przelotne opady śniegu i krupy śnieżnej o podłożu konwekcyjnym. Istnieje pewne prawdopodobieństwo, że pojawią się pierwszy raz tej jesieni burze śnieżne. Szczególnie liczne chmury Cb utworzą się w rejonach większych przejaśnień i rozpogodzeń, gdzie dzienne nagrzanie dolnej troposfery nasili pionowy gradient temperatury pomiędzy dolną a środkową i górną troposferą.

Zobacz też: Pogoda na 5 dni dla Polski. Atak zimy, silne wichury

Bardzo prawdopodobne, że doświadczymy pierwszy raz w tym sezonie jesiennym tak intensywnego bałtyckiego efektu morza, który zostanie zainicjowany nad ciepłymi wodami Bałtyku i liczne chmury Cb będą wkraczać nad ląd. Burze śnieżne pojawić mogą się nie tylko nad słonymi wodami tego akwenu, ale także w głębi Polski.

Pojedyncze i pierwsze w tym sezonie burze śnieżne okazać mogą się sporym zaskoczeniem dla wielu mieszkańców naszego kraju. W czasie ich przechodzenia gwałtownie na drogach spadnie widzialność pozioma, pojawi się silny wiatr, który sięgnie nawet 60-80 km/h, odnotowany zostanie szybki spadek temperatury. Warunki na ciągach komunikacyjnych drastycznie się pogorszą, gdyż w kilka/kilkanaście minut spadnie nawet 5-10 cm białego puchu. To ostatni dzwonek na zmianę opon z letnich na zimowe, jeśli jeszcze tego nie zrobiliśmy. Nie tylko ze względu na średnią dobową temperaturę charakterystyczna dla przedzimia. Jednak coraz częstsze występowanie opadów śniegu, mieszanych i krupy śnieżnej w kolejnych tygodniach na obszarze Polski. Szczególnie powszechne opady o charakterze konwekcyjnym i pojedyncze burze wystąpią w najbliższy piątek i sobotę.

Prognoza zasięgu i wysokości pokrywy śnieżnej orientacyjnie według GEM do 26 listopada 2023 r. dla Polski

burze śnieżne w kraju
Burze śnieżne przyniosą groźną pogodę

Groźna aura w Polsce. Warunki na drogach będą trudne

Strefy opadów o podłożu konwekcyjnym przemieszczać ma się z północy na południe, południowy – wschód, czyli zgodnie z przepływem sterującym w środkowej i górnej troposferze. Nad jednym obszarem przejść może w ciągu dnia nawet kilka komórek konwekcyjnym, zmieniając warunki pogodowe z jesiennych na zimowe.

Prognoza średniej dobowej temperatury powietrza na okres od 20.11.2023 r. do 29.11.2023 r. według modelu ECMWF dla Polski

burze śnieżne w kraju
Burze śnieżne i okresy z zimą termiczną. Szczególnie złe prognozy na koniec miesiąca. Źródło: CMM IMGW

Nadejdzie dłuższy okres z zimą termiczną do Polski

Pod koniec tygodnia i najprawdopodobniej na początku przyszłego powinniśmy znaleźć się przeważnie w strumieniu chłodniejszych mas powietrza z wysokich szerokości geograficznych. Niewykluczone, że pojawią się dni, kiedy to średnia dobowa temperatura powietrza charakterystyczna będzie na przeważającym obszarze Polski dla zimy termicznej, czyli poniżej 0°C. Ujemna temperatura i możliwe kolejne opady zimowe spowodować mogą nie tylko utrzymanie się pokrywy śnieżnej,. Jednak jej przyrost śnieżnej nie tylko w górach i na obszarach podgórskich, ale także na nizinach oraz wyżynach. W północnej części Polski może nie zabraknąć opadów większych. Aczkolwiek rozproszonych opadów śniegu o charakterze konwekcyjnym, co może mieć związek z „bałtyckim efektem morza”.

Prognozy numeryczne, które pochodzącą z wiodących modeli stale śledzimy i wkrótce podamy kolejne informacje.

Fanipogody.pl