Podmuch ciepła w prognozach dla Polski. Tęgi mróz odsunięty zostanie z kraju. Nawet +12°C w prognozach pogody

Podmuch ciepła widnieje w prognozach numerycznych. Cieplej zrobi się już w drugiej połowie mijającego tygodnia, ale na bardziej szczegółowe prognozy musimy jeszcze poczekać.

Podmuch ciepła w kraju ma szanse się pojawić w drugiej połowie stycznia 2024 r.

Najnowsze prognozy pozostawiają odwilż w drugiej części tygodnia, która pojawi się początkowo na zachodzie i północy. Jutro, tj. 11 stycznia 2024 r. na Pomorzu Zachodnim może być nawet 4°C powyżej zera. Jeszcze cieplej zapowiada się sobota i niedziela, gdy dodatnia temperatura może wystąpić na przeważającym obszarze Polski w ciągu dnia. Noce jednak dalej z mrozem na przeważającym obszarze naszego kraju.

Najnowsze prognozy modelu ECMWF i GFS pokazują, że potencjalnie w okolicach 17-18 stycznia 2023 (+/-2 dni) termometry pokażą nawet 10-12°C. Najcieplej może być na Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku, Śląsku Opolskim i Wielkopolsce.

Prognoza indeksu NAO wskazuje na potencjalną odbudowę cyrkulacji strefowej na przełomie 2 i 3 dekady stycznia 2024 r. i przejście na dodatnią fazę NAO

ocieplenie w kraju
Ocieplenie w prognozach i możliwy podmuch ciepła

Wstępna predykcja maksymalnej temperatury powietrza na okres od 10.01.2024 r. do 19.01.2024 r. według modelu ECMWF HRES 0.1 dla Polski

silne ocieplenie
Silne ocieplenie we wstępnych predykcjach ECMWF. Źródło: CMM IMGW

Prognozowana minimalna temperatura powietrza wstępnie na okres od 10.01.2024 r. do 19.01.2024 r. według modelu ECMWF HRES 0.1 dla Polski

podmuch ciepła i mróz nocami
Noce jednak często z mrozem w Polsce. Źródło: CMM IMGW

Prognoza średniej dobowej temperatury powietrza na okres od 10.01.2024 r. do 19.01.2024 r. według modelu europejskiego ECMWF HRES 0.1 dla Polski

ocieplenie w kraju
Zima termiczna prędko nie ustąpi. Źródło: CMM IMGW

Model GFS również pokazuje 10 stopni i więcej

Także model GFS prognozuje, że coraz częściej odwilż zacznie pojawiać się w drugiej połowie mijającego tygodnia. Według predykcji modelu amerykańskiego na przełomie 2 i 3 dekady stycznia może być nawet 8-10°C.

Podmuch ciepła w prognozach

Wstępna prognoza maksymalnej temperatury powietrza na okres od 10.01.2024 r. do 19.01.2024 r. według modelu GFS dla Polski

ocieplenie w kraju
Trend w kierunku coraz wyższych temperatur za dnia i krótkimi okresami chłodu. Źródło: CMM IMGW

Wyliczana minimalna temperatura powietrza w okresie od 10.01.2024 r. do 19.01.2024 r. według modelu amerykańskiego GFS dla Polski

Trzeci tydzień mijającego roku charakteryzować ma się ujemną anomalią temperatury, ale ilością opadów powyżej normy z lat 1991-2020 r. Źródło: CMM IMGW

Prognozowana średnia anomalia tygodniowa temperatury i opadów wstępnie na następne tygodnie 2024 r. według modelu ECMWF EPS dla Polski

pogoda długoterminowa. Spore ocieplenie
Podmuch ciepła w prognozach. Tydzień czwarty z dużą dodatnią anomalią temperatury i wysoką anomalią opadów, uwzględniając okres bazowy 1991-2020 r. Źródło: CMM IMGW

Duże dodatnie odchylenie temperatury w Polsce. Podmuch ciepła w prognozach

Co prawda w kolejnych dniach mróz zelżeje, ale średnia dobowa temperatura powietrza utrzyma się na poziomie charakterystycznym dla zimy termicznej z okresowymi opadami śniegu, a nawet i lokalnymi burzami śnieżnymi. Termiczne przedzimie pojawi się okresami na przełomie 2 i 3 dekady stycznia oraz w ostatnich tygodniach mijającego miesiąca. Wówczas może odbudować się cyrkulacja strefowa atmosfery, powodując podmuch ciepła do kraju, ale może nie zabraknąć również fal silnego wiatru o skali wichur, jak i też lokalnych burz na frontach chłodnych i w przejściowo napływających chłodniejszych masach powietrza z wysokich szerokości geograficznych.

Polecamy: Wichura z wiatrem 150-160 km/h i potężna śnieżyca

Prognozowana średnia anomalia temperatury na okres od 9.01.2024 r. do 16.01.2024 r. według modelu CFSv2 dla Europy i obszarów przyległych

pogoda długoterminowa
Nietypowy termiczny podział do 16 stycznia 2024 r. według prognoz modelu klimatycznego CFSv2

Predykcje odchylenia temperatury od normy wieloletniej wstępnie na okres od 16.01.2024 r. do 23.01.2024 r. według modelu CFSv2 dla Europy i obszarów przyległych

podmuch ciepła
Coraz cieplej i możliwy podmuch ciepła w tym okresie na obszarze Polski

Podmuch ciepła w trzeciej dekadzie styczni 2024 r. Prognozowane wstępne średnie odchylenie temperatury na okres od 23.01.2024 r. do 30.01.2024 r. według modelu CFSv2 dla Europy i obszarów przyległych

podmuch ciepła. Zmiana pogody
Pogoda długoterminowa sugeruje znacznie cieplejszą trzecią dekadę stycznia 2024 r., co wynikać ma z odbudowy cyrkulacji strefowej atmosfery

Wysoka temperatura możliwa w drugiej połowie miesiąca

Faktycznie jest coś na rzeczy, bo na przełomie 2 i 3 dekady stycznia jest szansa osiągniecie i przekroczenie 10-12°C. Na zachodzie, południowym – zachodzie Polski. Są to w dalszym ciągu wstępne prognozy obarczone z uwagi na odległy termin i dynamiczną sytuacje baryczną sporą niepewnością. Coraz więcej wskazuje, że apogeum mrozów przypadło w tym miesiącu na koniec pierwszej dekady stycznia i początek drugiej.

Prognozowany orientacyjnie trend temperatury w kierunku powrotu jesiennych warunków pogodowych do 25 stycznia 2024 r. dla Wrocławia według modelu ECMWF

podmuch ciepła w kraju
Radykalna zmiana w pogodzie i podmuch ciepła możliwy w ciepłych wycinkach niżów atlantyckich

Podmuch ciepła w wiązkach europejskiego modelu. Wstępna prognoza temperatury i opadów do 25 stycznia 2024 r. dla Słubic (woj. lubuskie) według modelu ECMWF

podmuch ciepła w kraju
Podmuch ciepła widnieje również w wiązkach modeli numerycznych, lecz skala i długość potencjalnego ocieplenia pozostaje jeszcze pod znakiem zapytania

Fanipogody.pl