Pogoda. Groźne burze już nad Polską. Gdzie jest burza

W niedzielę od zachodniej Polski na wschód przemieszczać się będzie zatoka niżowa i związana z nią linia zbieżności wiatru, natomiast godzinach wieczornych od zachodu na tyle zatoki nasunie się chłodny front. Jedynie krańce wschodnie Polski pozostaną w zasięgu słabego wyżu znad Rosji.

Najnowsze komunikaty IMGW na najbliższe godziny oraz noc z niedzieli na poniedziałek

Napływająca z zachodu masa powietrza będzie silnie nagrzana i umiarkowanie zasobna w wilgoć – TPW będzie w granicach od 28 mm do 38 mm (najwięcej bezpośrednio w strefach konwergencji wiatru i frontowej. Pionowy gradient termiczny w warstwie 800-600 mb wyniesie na ogół od 0,6 K/100 m do 0,7 K/100 m, a prognozowane wartości CAPE na ogół w przedziale od 800 J/kg do 1500 J/kg, lokalnie do 2000 J/kg. Istotny wpływ na ograniczoną i na ogół opóźnioną inicjację konwekcji mogą mieć różnice między poziomami LFC i LCL, co jest typowe dla przegrzanej masy powietrza. Ścinanie na ogół będzie słabe, tylko w rejonie Pomorza parametry kinematyczne mogą być nieco większe – a ścinanie w warstwie 0-3 km ma szansę sięgnąć do 10 m/s, w warstwie 0-6 km do 15 m/s. Na pozostałym obszarze zarówno ścinanie, jak i przepływ będą mniejsze. Powyższe warunki wskazują, że na przeważającym obszarze burze będą przybierać charakter izolowanych komórek lub słabo zorganizowanych klastrów, którym towarzyszyć będą intensywne opady deszczu do 30 mm, lokalnie do 40 mm, a także grad do około 2 cm średnicy. W czasie silnych opadów deszczu niewykluczone są lokalne, gwałtowne porywy wiatru do 90 km/h.

W rejonie Pomorza dodatkowym czynnikiem istotnym dla rozwoju burz będzie wspomniane wyżej ścinanie wiatru. Na tym obszarze w godzinach późno popołudniowych może dość do formacji burz, które z czasem rozbudują się w bardziej zorganizowane struktury – możliwe są superkomórki, a także linia szkwału. Nadal prawdopodobne są tu intensywne opady deszczu do 30 mm, w superkomórkach 40 mm, grad do 3 cm średnicy oraz silne porywy wiatru, które zwłaszcza w superkomórkach i szkwałach mogą sięgać 90 km/h – informuje Michał Folwarski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Prognoza na dzień do godziny 20

Burze będą występowały całą noc, choć najbardziej aktywne będą wieczorem i w pierwszej połowie nocy w zachodniej połowie kraju. Prognozowane zjawiska towarzyszące burzom to opady na ogół do 30 mm, lokalnie w obszarze 2 do 50 mm i porywy wiatru 90 km/h, lokalnie w obszarze 2 do 100 km/h. Możliwy grad ok 3 cm. Polska w nocy będzie w zasięgu zatoki niżu znad Morza Norweskiego, w strefie przemieszczającego się z zachodu na wschód kraju chłodnego frontu atmosferycznego. Przed frontem będzie zalegała gorąca, zwrotnikowa masa powietrza, w której prognozowane jest utworzenie się linii zbieżności dolnego pola wiatru. Za frontem nad zachodnią Polskę napłynie chłodniejsze, polarne morskie powietrze. Burze w nocy będą się formowały zarówno na linii zbieżności i te będą znacznie bardziej aktywne pod względem opadów i wiatru, ale także na froncie atmosferycznym. Burze będą się tworzyły wewnątrz gorącej i wilgotnej masy powietrza zwrotnikowego. Zarówno warunki kinematyczne jak i termodynamiczne będą sprzyjały rozwojowi burz. Pionowy gradient temperatury będzie bardzo stromy, w warstwie 800-600 hPa wyniesie do 7,5°C/100 m, a LI około -3°C, -4°C. W nocy w strefie linii zbieżności i na froncie atmosferycznym będą podwyższone zasoby energii konwekcji, ML CAPE początkowo wyniesie do 1800 J/kg, potem do 1000 J/kg. Zawartość wody w kolumnie powietrza wyniesie do 36- 40 mm, a stosunek zmieszania około 14-15 g/kg. Najwyższe wartości ścinania wiatru prognozowane są na strefę frontu i za nim, lokalnie w warstwie 0-6 km może dochodzić do 20 m/s. Na linii zbieżności prognozowane ścinanie wiatru będzie znacznie mniejsze, do około 10-15 m/s, jednak przy większej energii konwekcji i zwiększonych zasobach wilgoci może to spowodować formowanie się mezoskalowych systemów konwekcyjnych w postaci struktur liniowych z silnymi porywami wiatru, zatem te burze będą nieco bardziej gwałtowne. Ogólnie w nocy burzom mogą towarzyszyć opady deszczu do 20-30 mm, lokalnie jednak istnieje ryzyko punktowych gwałtownych opadów do 50 mm. Porywy wiatru na ogół nie powinny przekraczać 80 km/h, jednak lokalnie możliwe są do 100 km/h. Ze względu na niski poziom izotermy 0°C a jednocześnie wysoki poziom równowagi EQ ok 11 km, możliwe są opady gradu do około 3 cm.
Trudno na ten moment ocenić jak daleko na wschód przemieści się strefa frontu atmosferycznego, gdyż wyniki wyliczeń modeli nieco różną się między sobą. Burze najbardziej prawdopodobne są w rejonie `1` i 2“, na pozostałym obszarze ryzyko jest mniejsze, a ewentualne zjawiska burzowe będą słabsze – informuje Ewa Łapińska z IMGW.

Noc z niedzieli na poniedziałek (IMGW-PIB)

Obecnie nad Polską obserwuje się intensyfikacje zjawisk konwekcyjnych. Na Pomorzu Zachodnim przechodzi prawdopodobnie prawoskrętna superkomórka burzowa. Są to burze formujące się na linii zbieżności przed frontem chłodnym. Grzmi również na Ziemi Lubuskiej oraz Wielkopolsce. Wyładowania są obserwowane także na Dolnym Śląsku.

Burze wewnątrzmasowe uformowały się także w Małopolsce, pierwsza komórka powstała na Opolszczyźnie. Chmury Cumulonimbus przemieszczają się dziś na wschód. Lokalnie grad, silne ulewy oraz wiatr do 90 km/h.


Radar opadów i wyładowania atmosferyczne

BIEŻĄCE POŁOŻENIE OPADÓW I BURZ PONIŻEJ