Pogoda długoterminowa na 16 dni. Może być ponad 22°C, okresami przymrozki i gęste mgły w Polsce oraz lokalne burze i opady

Pogoda długoterminowa na 16 dni. W październiku na termometrach może być jeszcze ponad 22°C, okresami nocne i poranne przymrozki w obszarach rozpogodzeń i przejaśnień. Zdarzać będą się również gęste jesienne mgły, w zasięgu aktywnej cyrkulacji strefowej możliwe są opady i lokalne burze i silny wiatr.

Pogoda długoterminowa. Nie widać okresów chłodu w Polsce

Przed nami okres z umiarkowaną temperaturą w naszej części Europy. Jest nawet szansa na wysokie temperatury w drugiej połowie miesiąca. Względem minionego miesiąca na przeważającym obszarze Polski średnia anomalia miesięczna jest powyżej normy wieloletnie. Zatem prognozy modeli sezonowych dość dobrze określiły trend na 10 miesiąc roku, jeśli chodzi o temperaturę. Do 15 października 2022 średnia obszarowa dla całej Polski będzie około 0.72 st.C powyżej normy względem okresu bazowego 1991-2020.

Prognoza anomalii miesięcznej za okres od 1.10.2022 do 15.10.2022, uwzględniając najnowszy okres referencyjny 1991-2020

Pogoda długoterminowa na 16 dni. Może być ponad 22°C, okresami przymrozki i gęste mgły w Polsce oraz lokalne burze i opady
Anomalia temperatury powyżej normy do 15 października 2022

Pogoda długoterminowa. Złota polska jesień, a okresami również późne babie lato

Najnowsze prognozy modeli numerycznych pokazują nam szanse na kolejne dni złotej polskiej jesieni. Napływ umiarkowanie ciepłych mas powietrza, a czasem nawet bardzo ciepłych na październik przyczyni się do wystąpienia znacznego dodatniego odchylenia od normy wieloletniej. Analizując wyliczenia modeli, nie widać szans na pierwsze opady śniegu w październiku na obszarze Polski poza obszarami górskimi. Przez większość czasu nasza część Europy znajdzie się w polu podwyższonego ciśnienia związanym z wyżami barycznymi. Jednak czasem przejdą przez nasz kraj płytkie zatoki niżowe i stosunkowo mało aktywne strefy frontowe. Dlatego też sumy opadowe nie okażą się duże. Nie można wykluczyć jednak okresami sprzyjających warunków do przymrozków w warunkach radiacyjnych nocy w obszarach dużych rozpogodzeń i przejaśnień i słabego wiatru. Już nadchodząca noc może przynieść miejscami przymrozki z uwagi na dominacje wędrownego wyżu i małego gradientu ciśnienia oraz adwekcji chłodniejszego powietrza.

Cieplej powinno zrobić się w drugiej połowie najbliższego tygodnia w Polsce

Początek najbliższego tygodnia bez niskich temperatur. Na ogół termometry w ciągu dnia pokażą od 10°C do 20°C. Będą one na umiarkowanym poziomie w okolicach normy, bądź nieznacznie powyżej średniej wieloletniej. Chłodniej zrobi się na moment w okolicach 12 października, kiedy to na większym obszarze wartości mogą być lekko poniżej normy wieloletniej za sprawą krótkiej adwekcji chłodnej masy powietrza. Jednak już w okolicach 13 października 2022 powinno zacząć wkraczać wyraźne ocieplenie. Duże ocieplenie pod koniec przyszłego tygodnia jest raczej nieuniknione. Niewykluczone, że w okolicach następnego weekendu temperatura okaże się nadzwyczaj wysoka jak na październik, przekraczając 20°C/22°C. Aura w sytuacji dominacji potencjalnego pola wyżowego może być charakterystyczna dla babiego lata. Najwyższe wartości mogą zanotować stacje na południu i zachodzie Polski. Upału jednak w naszej części Europy nie będzie.

Prognozowana maksymalna temperatura na 10 dni według modelu GFS dla Europy i obszarów przyległych

dodatnia temperatura w Polsce
Bardzo ciepło w Polsce

Pogoda długoterminowa. Prognozowana anomalia temperatury na 10 dni według modelu GFS/CFSR dla Europy i obszarów przyległych względem okresu bazowego 1979-2000

Pogoda długoterminowa. Ciepło w Polsce
Anomalia lekko powyżej normy, bez okresów zimna

Pomimo tego w obszarach przejaśnień i rozpogodzeń możemy okresami i lokalnie spodziewać się przygruntowych przymrozków. Szczególnie powszechne mogą być one na wysokości pomiarowej 5 cm.

Pogoda długoterminowa. Prognozowana anomalia temperatury w okresie od 9.10.2022 do 15.10.2022 według modelu ICON, biorąc pod uwagę okres bazowy 1991-2020

Bardzo ciepło w Polsce

Pogoda długoterminowa. Dominacja pola wyżowego, ale w okolicach połowy miesiąca może ruszyć wyraźniej cyrkulacja strefowa

Spoglądając na mapy średnich wartości ciśnienia na 10 dni widzimy, że w tym okresie najczęściej znajdziemy się w rozległym polu podwyższonego ciśnienia związanym z antycyklonami. Może on przybrać okresami nawet formę wału wysokiego ciśnienia, który rozciągać będzie się w pasie od Azorów aż po Rosję. Na Starym Kontynencie obecnych może być kilka centrów wyżowych. W tym samym czasie północ Europy najczęściej będzie w polu obniżonego ciśnienia i niżów z rodowodem atlantyckim, które czasem wraz z zatokami i stosunkowo mało aktywnymi frontami atmosferycznymi sięgną Polski. Może czasem dojść do zaostrzenia się poziomego gradientu ciśnienia pomiędzy wyżami a niżami, co przyczynić może się do wzmożonego przepływu mas powietrza. Najsilniej w drugiej dekadzie października powieje wzdłuż gmin nadmorskich oraz w rejonach górskich i podgórskich. Na ten moment nie widać w prognozach silnych wichur, które mogłyby zagrozić znacznej części naszego kraju, ale prognozy mogą ulec korekcie.

Pogoda długoterminowa. Prognozowana średnia wartość ciśnienia atmosferycznego na 10 dni dla Europy i obszarów przyległych według modelu GFS

pole wyżowe w Polsce
Pole wyżowe, które może dominować do około 15-16 października 2022, potem wzrośnie prawdopodobnie dynamika w pogodzie

Niewiele opadów do 15 października. Po połowie miesiąca może wzrosnąć dynamika w pogodzie

Ilość opadów do 15 października 2022 powinna być poniżej normy wieloletniej na przeważającym obszarze Polski, co ma mieć związek z dominacją pola wyżowego, dlatego też opadów ma być niewiele. Strefy frontowe, które pojawią się w tym okresie nie będą specjalnie wydajne opadowo. Niektóre modele, dają sygnał sugerujący wzrost ilości opadów po 15 października. Wówczas blokada wyżowa może zostać osłabiona, a nawet zlikwidowana, pozwalając w ten sposób na wędrówkę niżów z aktywniejszymi strefami frontowymi znad Atlantyku na wschód Starego Kontynentu. Niewykluczone, że w drugiej dekadzie października pojawią się nieliczne, rozproszone burze.

Pogoda długoterminowa. Prognozowana suma opadowa na okres od 9.10.2022, 00Z do 19.10.2022, 00 UTC według modelu ECMWF

mało opadów
Niewiele opadów

Modele europejskie i amerykańskie pokazują nam dominacje umiarkowanej temperatury. Przez wiele dni nie będzie warunków do występowania opadów. Jeśli gdziekolwiek popada do połowy października, to będą to opady słabe i mocno rozproszone. Po 15 października 2022 jest szansa na więcej opadów, lecz zasięg i wysokość opadów z pewnością ulegną zmianie.

Pogoda długoterminowa. Prognozowana temperatura i opady na okres ponad 2 tygodni według modelu GFS-ensemble dla Warszawy

pogoda długoterminowa. powyżej 20 stopni w Polsce sygnał

Pogoda długoterminowa. Wiązki modelu GFS na ponad 2 tygodnie dla temperatury i opadów dla Krakowa

popada więcej po 15 października 2022

Reasumując, trend z umiarkowanymi, okresowo wysokimi temperaturami powinien utrzymać się przez całą drugą dekadę października. Nieliczne nocne i poranne przymrozki będą występować poza obszarami górskimi i podgórskimi na nizinach. Na ogół temperatura ma być powyżej normy wieloletniej. Nie widać również szans na atak zimy na nizinach do końca 2 dekady października. Bez wyjątkowo długich, nieprzyjemnych okresów chłodu zapowiada się wstępnie 3 dekada mijającego miesiąca. Prognozy monitorujemy i o wszelkich zmianach będziemy informować ze stosownym wyprzedzeniem.

Fanipogody.pl