Fani Pogody

Pogoda w Polsce i na Świecie. Prognoza pogody codzienna i długoterminowa

Pogoda długoterminowa na 16 dni. Silny upał da się we znaki w Polsce. Wzrośnie ryzyko groźnych burz z gradem i nawalnymi opadami

burze w kraju

Pogoda długoterminowa na 16 dni. Silny upał wystąpi w Polsce. Wzrośnie zagrożenie ze strony groźnych burz w naszej części Europy.

Pogoda długoterminowa. Silny upał ma szanse pojawić się w Polsce

Pierwsze 13 dni sierpnia przynosi dodatnią anomalie temperatury na zachodzie i częściowo północy kraju. Na tym obszarze temperatura jest wyższa o około 2 stopnie względem okresu bazowego 1991-2020. W centrum temperatura jest na ogół w normie klimatycznej, miejscami tylko lekko poniżej normy. Ujemne odchylenie temperatury obejmuje szczególnie powiaty na wschodzie i południowym-wschodzie kraju.

Anomalia temperatury za okres od 1.08.2022 do 13.08.2022 dla Polski względem okresu referencyjnego 1991-2020.

Pogoda długoterminowa. Silny upał ma szanse pojawić się w Polsce
Najcieplej na zachodzie Polski

Sprawdźmy mapę prognozowanej anomalii temperatury na okres od 14.08.2022 do 20.08.2022 według modeli ICON względem okresu bazowego 1991-2020. Dostrzec można, że kolejne dni przynosić będą dodatnie wartości anomalii temperatury. Upały będą najczęstsze w zachodniej połowie kraju. Jednak w drugiej połowie przyszłego tygodnia upał zacznie przesuwać się na wschód. Musimy spodziewać się wzrostu intensywności burzowej.

Prognozowana anomalia temperatury za okres od 14.08.2022 do 19.08.2022 według modelu ICON wraz ze średnią anomalią za ten przedział czasowy

ciepło i upalnie
Dodatnia anomalia temperatury w Polsce

Prognozowana anomalia temperatury na okres od 14.08.2022 do 20.08.2022 wraz ze średnią za 7 dni wskazuje na ogół dominacje dni gorących oraz upalnych w Polsce. Jest szansa, że na zachodzie temperatura 32°C/35°C. Pod koniec drugiej dekady sierpnia obserwujemy spychanie powietrze zwrotnikowego, które zostanie zastąpione masą polarnomorską. Jeśli prognozy się sprawdzą, to na początku trzeciej dekady ósmego miesiąca roku powinniśmy zaobserwować zauważalny spadek temperatury. Najdłużej upał może utrzymać się na wschodzie, ale i tak następnie zostanie wyparty za wschodnią granice państwową. Adwekcja chłodu potrwa kilka dni i wtedy też wartości na termometrach mają być umiarkowane.

Termiczne lato w Polsce

Zerknijmy następnie na prognozowaną orientacyjnie średnią dobową temperaturę za 10 dni. Dostrzegamy, że model GFS sygnalizuje kontynuacje termicznego lata w Polsce. Z każdym kolejnym dniem nadchodzącego tygodnia temperatura zacznie rosnąć. Niewykluczone, że upał będzie jednak najsilniejszy na zachodzie, południowym-zachodzie Polski. Chłodniej w tym czasie może być na obszarach podgórskich, północnym-wschodzie oraz nad samym morzem, ale i wzdłuż gmin nadmorskich kilka dni upalnych jest prognozowanych. Będziemy musieli jednak uważać na burze, które są trudne do prognozowania z dużym wyprzedzeniem czasowym.

Pogoda długoterminowa. Prognozowana średnia dobowa temperatura na 10 dni według modelu GFS dla Europy i obszarów przyległych

termiczne lato nie odpuści
Termiczne lato w Polsce utrzyma się

Pogoda długoterminowa. Upalna aura w Polsce

Zwróćmy również uwagę na prognozowane maksymalne temperatury. Widzimy, że w Polsce upał powinien objąć przeważający obszar naszego kraju. Prognozy pomiędzy modelami różnią się. GFS sygnalizuje, że upał ma wystąpić w wielu regionach w okresie od 15.08.2022 do 19.08.2022. Następnie zostanie wyparty za naszą wschodnią granice. ECMWF i inne wiodące modele sugerują, że utrzyma się pogodowy podział na cieplejszy zachód z temperaturą powyżej 30°C i chłodniejszy wschód z temperaturą na poziomie do około 22°C/29°C. Z kulminacją wysokich temperatur na wschodzie w okolicach czwartku/piątku.

Prognozowana maksymalna temperatura na 10 dni według modelu GFS dla Europy i obszarów przyległych

upał w polsce, sierpień 2022
Upalna pogoda w Polsce

Pole niżowe przejmie stery nad pogodą. Będzie sporo opadów i burz w naszym kraju

Zmieni się rozkład pola barycznego nad Europą. Miejsce pola podwyższonego ciśnienia, które przez dłuższy okres czasu wpływa na pogodę zajmować ma rozległy obszar obniżonego ciśnienia. Dlatego też wzrośnie zagrożenie ze strony lokalnych, lecz silnych burz. Przechodzić częściej mają również fronty atmosferyczne. Wygląda na to, że szczególnie groźne będzie w drugiej części najbliższego tygodnia, kiedy to wypierane ma być z Polski powietrze pochodzenia zwrotnikowego na wschód. Na froncie i liniach zbieżności wiatru tworzyć mają się burze z potencjałem do przynoszenia szczególnie groźnych zjawisk pogodowych.

Prognozowane średnie ciśnienie atmosferyczne na 10 dni według modelu GFS dla Europy i obszarów przyległych wskazuje na dominacje pola niżowego

pogoda długoterminowa. niże zaczną rządzić pogodą
Pole obniżonego ciśnienia i częste burze oraz opady konwekcyjne

Wilgotna druga połowa sierpnia. Dominować mają głównie opady pochodzenia burzowego

Coraz więcej wskazuje, że druga część mijającego miesiąca okaże się wilgotna i burzowa. Szczyt aktywności burzowej przypadnie na najbliższy tydzień. Wtedy to codziennie lokalne burze mogą występować w wielu regionach Polski. Ich głównym zagrożeniem będą opady prowadzące do podtopień, zdarzą się również gradobicia i szkody wiatrowe. Zasięg i intensywność opadów pochodzenia burzowego będziemy monitorować w kolejnych prognozach modeli o większej rozdzielczości, gdyż mogą ulec jeszcze zmianom. Aura ma być zdecydowanie groźniejsza, dlatego prognozy pogody i radary należy śledzić codziennie.

Pogoda długoterminowa. Prognozowana orientacyjnie wysokość i zasięg opadów według modelu GFS za okres od 14.08.2022 do 24.08.2022

dynamiczna pogoda.
Wilgotna i burzowa pogoda okresami

Dla porównania sprawdzamy wyliczenia modelu ECMWF, który również wskazuje, że druga część ostatniego miesiąca meteorologicznego lata przyniesie więcej opadów. Będą to jednak opady pochodzenia burzowego, które lokalnie mogą poczynić więcej szkód niż pożytku. Ich prognozowanie z dużym zapasem czasu nie jest możliwe, dlatego zalecamy śledzić radary i detektory wyładowań online.

Pogoda długoterminowa. Wstępna prognoza zasięgu i wysokości opadów za okres od 14.08.2022 do 24.08.2022, 00 UTC według ECMWF

burzowa pogoda
Burze w kraju będą częste co spowoduje lokalne podtopienia

Chłodniej powinno zrobić się na początku trzeciej dekady miesiąca w Polsce

Na sam koniec sprawdzimy jak wygląda prognozy wiązek pochodzące z modelu GFS dla różnych miejsc w Polsce. Do końca drugiej dekady sierpnia temperatura ma być powyżej normy wieloletniej w wielu regionach Polski. Zauważalne, lecz prawdopodobnie kilkudniowe ochłodzenie nadejdzie wraz z początkiem 3 dekady sierpnia. Jednak w okolicach 24-25 sierpnia może nastąpić kolejny transport ciepłego powietrza, nawet o cechach zwrotnikowych. Kilka dni upalnych w ostatniej dekadzie miesiąca jest prognozowanych, lecz może nie zabraknąć również dni z umiarkowaną temperaturą jak na koniec meteorologicznego lata, gdy płynąć będzie do nas masa polarnomorska znad Atlantyku Północnego.

Pogoda długoterminowa. Prognoza wiązek dla Poznania, wysokość izobaryczna 850 hPa, 1500 m.n.p.g na 16 dni ukazuje nam możliwy trend w pogodzie do końca sierpnia

upalnie w Polsce
Zdarzą się napływy gorących i chłodnych mas powietrza do końca sierpnia 2022. Wzrośnie dynamika w pogodzie

Również dla centralnej Polski szczyt wysokich temperatur przypadnie na drugą część przyszłego tygodnia. Prawdopodobieństwo znacznego ochłodzenia jest prognozowane na początek trzeciej dekady miesiąca, kiedy to wkroczy chłodniejsze powietrza za frontem.

Wiązki z modelu GFS na 16 dni, wysokość izobaryczna 850 hPa (1500 m.n.p.g) dla Warszawy

upał w kraju do 30 sierpnia 2022

Spodziewamy się największej ilości dni upalnych w zachodniej połowie kraju. Będzie to jednak zależne od skali adwekcji powietrza pochodzenia zwrotnikowego oraz zachmurzenia i zasięgu burz.

Pogoda długoterminowa. Prognoza wiązek dla Poznania na 16 dni, wysokość 2 metrów n.p.g

burzowa pogoda w Polsce
Prognozy wiązek według GFS

W przyszłym tygodniu jest możliwe przekroczenie 30°C także w innych częściach Polski. Sugeruje tak model GFS. Dla przykładu tak wygląda prognoza wiązek na 16 dni. Dostrzegamy jednak, że w trzeciej dekadzie sierpnia powinno nam się nieco ochłodzić w kraju, aczkolwiek przekroczenia progu upału są możliwe. Będziemy te prognozy weryfikować w kolejnych dniach na łamach portalu.

Pogoda długoterminowa na 16 dni. Prognoza wiązek pochodząca z modelu GFS na 16 dni dla Warszawy, 2 m.n.p.g

pogoda długoterminowa. upalna aura w Polsce
Warszawa i prognoza wiązek na ponad 2 tygodnie

Autor wpisu:

Arkadiusz Wójtowicz